Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

4.8/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

Lý thuyết về Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

BÀI 7: CẤU TRÚC TRÁI ĐẤT. THẠCH QUYỂN. THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG

1. Cấu trúc của Trái Đất

- Trái Đất là một vật thể lớn, nghiên cứu có nhiều khó khăn.

- Phương pháp nghiên cứu Trái Đất là phương pháp địa chấn.

- Cấu trúc Trái Đất gồm 3 lớp: vỏ Trái Đất, lớp Manti và nhân Trái Đất.

1.1. Lớp vỏ Trái Đất

- Khái niệm: Là lớp vỏ cứng, mỏng, độ dày dao động từ 5km đến 70km.

- Cấu tạo bởi các tầng đá khác nhau: đá trầm tích, tầng granit và tầng badan.

- Vỏ Trái Đất phân thành: vỏ đại dương và vỏ lục địa.

1.2. Lớp Manti

- Khoảng cách: Có độ sâu 2900km tính từ vỏ Trái Đất.

- Đặc điểm: tầng manti trên đặc quánh dẻo, tầng manti dưới ở trạng thái rắn.

- Thạch quyển: vỏ Trái Đất và manti trên (100km) được cấu tạo bởi các loại đá khác nhau tạo thành lớp vỏ cứng bên ngoài Trái Đất.

1.3. Nhân Trái Đất

- Độ dày khoảng 3470km.

- Có nhiệt độ và áp suất rất lớn.

- Thần phần vật chất: chủ yếu các kim loại nặng như sắt, niken.

2. Thuyết Kiến tạo mảng

- Nội dung thuyết Kiến tạo mảng: Vỏ Trái Đất trong quá trình hình thành của nó đã bị biến dạng do các đứt gẫy và tách ra thành một số đơn vị kiến tạo. Các mảng kiến tạo không đứng yên mà dịch chuyển trên lớp quánh dẻo này do hoạt động của các dòng đối lưu vật chất quánh dẻo, có nhiệt độ cao trong tầng Manti trên và trong khi dịch chuyển, các mảng kiến tạo có thể có nhiều cách tiếp xúc.

- Các đơn vị kiến tạo mảng: Bảy mảng kiến tạo lớn là Thái Bình Dương; Ấn Độ - Ôxtrâylia; Âu - Á; Phi; Bắc Mĩ; Nam Mĩ; Nam Cực.

- Các mảng kiến tạo luôn dịch chuyển trên lớp vật chất quánh dẻo của Manti trên: Tiếp xúc tách dãn, tiếp xúc dồn nén và tiếp xúc trượt ngang.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Hiện nay, phương pháp nghiên cứu nào thường được sử dụng để suy đoán cấu trúc cũng như thành phần trạng thái của vật chất trong lòng Trái Đất?

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 2: Trái Đất gồm 3 lớp, từ trong ra ngoài gồm

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 3: Trong cấu trúc của Trái Đất không có lớp nào dưới đây?

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 4: Xác định nào sau đây đúng thứ tự sắp xếp từ ngoài vào trong các tầng đá của vỏ Trái Đất?

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 5: Sự phân chia đá thành 3 nhóm (mắc ma, trầm tích, biến chất) chủ yếu dựa vào

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 6: Trong nhân Trái Đất, trạng thái vật chất của lớp nhân ngoài và nhân trong lần lượt là

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 7: Vận động kiến tạo được hiểu là

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 8: Phần lớn nguồn năng lượng cung cấp cho hoạt động của các vận động kiến tạo là

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 9: Lớp Manti chiếm

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 10: Theo thứ tự từ trên xuống, các tầng đá ở lớp vỏ Trái Đất lần lượt là

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 11: Vỏ Trái Đất và phần trên của lớp Manti được cấu tạo bởi các loại đá khác nhau, còn được gọi là

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 12: Đặc điểm nào không đúng với lớp Manti trên?

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 13: Theo thuyết Kiến tạo mảng thì thạch quyển gồm mấy mảng kiến tạo lớn?

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 14: Theo thứ tự từ dưới lên, các tầng đá ở lớp vỏ Trái Đất lần lượt là

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 15: Lớp nào sau đây của Trái Đất chứa các loại kim loại nặng?

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
  • Liên hệ
  • Privacy Policy
  • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532