Unit 2: Urbanisation: Pronunciation: Nguyên âm: Nguyên âm đôi

Unit 2: Urbanisation: Pronunciation: Nguyên âm: Nguyên âm đôi

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Unit 2: Urbanisation: Pronunciation: Nguyên âm: Nguyên âm đôi

Lý thuyết về Unit 2: Urbanisation: Pronunciation: Nguyên âm: Nguyên âm đôi

Unit 2: Urbanisation: Pronunciation: Nguyên âm: Nguyên âm đôi

1. Tổng quan

Nguyên âm đôi là sự kết hợp của hai nguyên âm đơn với nhau, gồm ba nhóm:

 • Nhóm tận cùng là ə: /iə/, /ʊə/, /eə/
 • Nhóm tận cùng là i: /ei/, /ai/, /ɔi/
 • Nhóm tận cùng là ʊ: /əʊ/, /aʊ/

2. Nguyên âm đôi /iə/, /ʊə/, /eə/

a. Cách phát âm

 • Nguyên âm đôi là sự kết hợp hai nguyên âm đơn, nhưng việc phát âm không chỉ là sự kết hợp của từng âm đơn lẻ. Trong nguyên âm đôi, âm đầu tiên là âm chính và âm thứ hai là âm khép miệng. Như vậy, khi phát âm âm đầu tiên xong sẽ khép miệng theo khẩu hình của âm thứ hai, nhưng không phát ra âm thứ hai.

b. Ví dụ

 • Hear /hɪə(r)/
 • Tour /tʊə(r)/
 • Chair /tʃeə(r)/

3. Nguyên âm đôi /ei/, /ai/, /ɔi/

a. Cách phát âm

 • Cách phát âm tương tự như hướng dẫn phần 1

b. Ví dụ

 • Play /pleɪ/
 • Cry /kraɪ/
 • Exploit /ɪkˈsplɔɪt/

4. Nguyên âm đôi /əʊ/, /aʊ/

a. Cách phát âm

 • Cách phát âm tương tự như hướng dẫn phần 1

b. Ví dụ

 • Borrow /ˈbɒrəʊ/
 • Road /rəʊd/

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 2: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 3: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 4: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 5: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 6: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 7: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 8: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 9: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
 • Liên hệ
 • Privacy Policy
 • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532