Unit 1: Family life - Pronunciation: Tổ hợp phụ âm /tr/, /kr/ và /br/

Unit 1: Family life - Pronunciation: Tổ hợp phụ âm /tr/, /kr/ và /br/

4.5/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Unit 1: Family life - Pronunciation: Tổ hợp phụ âm /tr/, /kr/ và /br/

Lý thuyết về Unit 1: Family life - Pronunciation: Tổ hợp phụ âm /tr/, /kr/ và /br/

Unit 1: Family life - Pronunciation: Tổ hợp phụ âm /tr/, /kr/ và /br/

1. Âm /tr/

a. Cách phát âm

Tổ hợp phụ âm /tr/ được kết hợp bởi hai phụ âm /t/ và /r/, để phát âm tốt được tổ hợp phụ âm này ta cần tìm hiểu các phát âm hai âm /t/ và /r/:

Phát âm âm /t/ bằng cách đặt lưỡi phía sau của hàm răng trên, sau đó bật hơi từ cổ họng và kéo lưỡi xuống ta được âm /t/, chú ý không phát ra tiếng.

Phát âm âm /r/ bằng cách cong lưỡi hướng thẳng lên phía trên trong miệng nhưng không chạm vào phía trên, sau đó bật hơi từ cổ họng và giữ nguyên vị trí của lưỡi như vậy sẽ được âm /r/

Khi kết hợp hai âm /t/ và /r/ ta được âm /tr/ nhưng chú ý rằng không hạ lưỡi xuống như khi chỉ phát âm âm /t/ mà sẽ hơi kéo lưỡi về phía sau như vị trí khi phát âm âm /r/

b. Ví dụ

Trust /trʌst/ : tin tưởng

Train /trein/ : tàu hỏa

Traditional /trəˈdɪʃənl/ : truyền thống

2. Âm /kr/

a. Cách phát âm

Tổ hợp phụ âm /kr/ được kết hợp bởi hai phụ âm /k/ và /r/, để phát âm tốt được tổ hợp phụ âm này ta cần tìm hiểu các phát âm hai âm /k/ và /r/.

Cách phát âm âm /r/ như hướng dẫn trong phần âm /tr/.

Cách phát âm âm /k/ bằng cách chạm đầu lưỡi vào phần ngạc mềm sau đó đẩy không khí ra ngoài miệng đồng thời hạ lưỡi xuống, chú ý là không phát ra âm thanh.

Cách phát âm âm /br/ bằng cách kết hợp cách phát âm hai âm /k/ và /r/, đặt lưỡi ở vị trí phát âm âm /k/ sau đó đẩy nhẹ lưỡi về phía sau về vị trí âm /r/.

b. Ví dụ

Crew /kruː/: thủy thủ đoàn

Craft /krɑːft/: thủ công

Christmas /ˈkrɪsməs/: Lễ hội giáng sinh

3. Âm /br/

a. Cách phát âm

Tổ hợp phụ âm /br/ được kết hợp bởi hai phụ âm /b/ và /r/, để phát âm tốt được tổ hợp phụ âm này ta cần tìm hiểu các phát âm hai âm /b/ và /r/.

Cách phát âm âm /r/ như hướng dẫn trong phần âm /tr/

Cách phát âm âm /b/ bằng cách khép môi lại và hai hàm răng hơi cách nhau một chút, sau đó đẩy hơi từ họng và mở nhẹ miệng.

Cách phát âm âm /br/ bằng cách kết hợp cách phát âm hai âm /b/ và /r/, lưu ý khi phát âm âm /b/ chuyển lưỡi sang vị trí phát âm âm /r/, thậm chí chuyển lưỡi trước khi phát âm /b/.

b. Ví dụ

Break /breɪk/” làm vỡ

Bridge /brɪdʒ/ : cây cầu

Broad /brɔːd/: rộng lớn

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 2: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 3: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 4: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 5: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 6: Which of the following words contains the /kr/ consonant cluster?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 7: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 8: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 9: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 10: Which of the following words contains the /kr/ consonant cluster?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 11: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
 • Liên hệ
 • Privacy Policy
 • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532