Chất - Đơn chất - hợp chất - Phân tử

Chất - Đơn chất - hợp chất - Phân tử

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Chất - Đơn chất - hợp chất - Phân tử

Lý thuyết về Chất - Đơn chất - hợp chất - Phân tử

CHẤT – ĐƠN CHẤT – HỢP CHẤT – PHÂN TỬ

1. VẬT THỂ, CHẤT

– Vật thể: Là toàn bộ những gì xung quanh chúng ta và trong không gian.

– Vật thể gồm 2 loại: Vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo.

+ Vật thể tự nhiên: cây, núi, sông, đá,…

+ Vật thể nhân tạo: bàn ghế, sách vở, đèn điện,…

– Chất: là nguyên liệu cấu tạo nên vật thể. Chất có ở khắp mọi nơi, ở đâu có vật thể là ở đó có chất.

2. HỖN HỢP VÀ CHẤT TINH KHIẾT

a) Hỗn hợp

– Hỗn hợp là 2 hay nhiều chất trộn lại với nhau. Mỗi chất trong hỗn hợp được gọi là 1 chất thành phần.

– Hỗn hợp gồm có 2 loại (phần mở rộng):

+ Hỗn hợp đồng nhất: là hỗn hợp không xuất hiện ranh giới phân cách giữa các chất thành phần.

Ví dụ: Hỗn hợp nước và rượu; nước khoáng, nước muối, nước đường

+ Hỗn hợp không đồng nhất: là hỗn hợp có xuất hiện ranh giới phân cách giữa các chất thành phần.

Ví dụ: Hỗn hợp dầu ăn và nước.

– Tính chất của hỗn hợp: Hỗn hợp có tính chất không ổn định, thay đổi phụ thuộc vào khối lượng và số lượng chất thành phần.

b) Chất tinh khiết

– là chất không có lẫn chất nào khác. Chất tinh khiết có tính chất nhất định, không thay đổi.

Ví dụ: Nước cất

3. ĐƠN CHẤT - HỢP CHẤT - PHÂN TỬ

a. Đơn chất

          - Đơn chất là những chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học. Tên của đơn chất thường trùng với tên của nguyên tố.

          - Đơn chất được chia làm hai loại là đơn chất kim loại và đơn chất phi kim

          + Trong đơn chất kim loại như nhôm, đồng, sắt,… các  nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định

          + Trong đơn chất phi kim các nguyên tử thường liên kết với nhau theo một số nhất định và thường là 2.

b. Hợp chất.

          - Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên

          Ví dụ nước được tạo nên từ hai nguyên tố là H và O

          - Hợp chất được chia làm hai loại là hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ.

          - Trong hợp chất, nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỉ lệ và thứ tự nhất định.

c. Phân tử

          - Các hạt hợp thành của một chất thì đồng nhất như nhau về thành phân và hình dạng. Tính chất hóa học của chất phải là tính chất của từng hạt. Mỗi hạt thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.

          - Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.

          Với đơn chất kim loại, nguyên tử là hạt hợp thành và có vai trò như phân tử.

          - Phân tử khối là khối lượng của một phân tử tính bằng đơn vị cacbon, bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử.

          Ví dụ: Phân tử nước bao gồm 2H liên kết với 1O

          $\to $ Phân tử khối của nước = 2.1+16=18 (đvC)

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Hãy chỉ ra đâu là vật thể trong số những từ in nghiêng của các câu sau? (a) Cơ thể người có 63-68% về khối lượng là nước (b) Than chì là chất dùng để làm lõi bút chì (c) Dây điện được làm bằng đồng được bọc một lớp chất dẻo  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 3: Đặc điểm nào sau đây của hợp chất là đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 4: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 5: Vật thể nào sau đây là vật thể nhân tạo?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 6: Loại nước nào sau đây là chất tinh khiết?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 7: Nước sông hồ, nước biển thuộc loại nào trong số các loại sau?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 8: Loại nước nào sau đây được dùng để pha chế thuốc tiêm và sử dụng trong phòng thí nghiệm?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 9: Căn cứ vào tính chất nào mà đồng, nhôm được dùng làm ruột dây diện?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 10: Ở trạng thái nào các nguyên tử, phân tử của một chất ở xa nhau nhất?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 11: Quan sát kĩ một chất chỉ có thể biết được

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 12: Đơn chất là những chất tạo nên từ

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 13: Muốn biết một chất có tan trong nước, dẫn điện được hay không thì phải

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 14: Phân tử khối là khối lượng của một phân tử tính bằng đơn vị

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 15: Khái niệm nào sau đây đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 16: Từ một nguyên tố hóa học có thể tạo nên bao nhiêu đơn chất?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 17: Hãy chỉ ra đâu là chất trong số những từ in nghiêng của các câu sau? a) Xe đạp được chế tạo từ sắt,… b) Quặng apatit ở lào cai có chứa canxi photphat với hàm lượng cao. c) Trong quả chanhnước, axit nitric (có vị chua) và một số chất khác.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 18: Vật thể nào sau đây là vật thể tự nhiên?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 19: Hợp chất gồm hai loại là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 20: Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hóa học?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 21: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 22: Hợp chất là những chất được tạo nên từ

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
 • Liên hệ
 • Privacy Policy
 • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532