Sự phát triển và phân bố công nghiệp

Sự phát triển và phân bố công nghiệp

4.8/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Sự phát triển và phân bố công nghiệp

Lý thuyết về Sự phát triển và phân bố công nghiệp

1. Cơ cấu ngành công nghiệp

- Hệ thống công nghiệp bao gồm: các cơ sở nhà nước, ngoài nhà nước và các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài.

- Cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng, một số ngành công nghiệp trọng điểm đã được hình thành.

- Khái niệm ngành trọng điểm: là những ngành chiếm tỉ trọng cao trong giá trị sản lượng công nghiệp, phát triển dựa trên thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động. Bao gồm: khai thác nhiên liệu, điện, cơ khí, điện tử, hóa chất, vật liệu xây dựng, chế biến lương thực thực phẩm, dệt may,…

2. Các ngành công nghiệp trọng điểm

a) Công nghiệp khai thác nhiên liệu

- Khai thác than:

+ Sản lượng khai thác: 15 - 20 triệu tấn/năm.

+ Hình thức khai thác: Chủ yếu khai thác lộ thiên, còn lại là khai thác hầm lò.

+ Phân bố: chủ yếu ở Quảng Ninh.

+ Mục đích: Phục vụ đời sống, công nghiệp (nhiệt điện, phân bón,…), xuất khẩu.

- Khai thác dầu khí:

+ Sản lượng khai thác: Đã khai thác hàng trăm triệu tấn và hàng tỉ m3 khí.

+ Phân bố: ở thềm lục địa phía Nam.

+ Mục đích: Nhiệt điện, hóa lọc dầu, là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta.

b) Công nghiệp điện

- Sản lượng: tăng lên nhanh. Mỗi năm sản xuất trên 40 tỉ kWh.

- Phân loại: Thủy điện và nhiệt điện

+ Các nhà máy thủy điện lớn: Sơn La (công suất lớn nhất: 2400 MW), Hòa Bình, Y-a-ly, Trị An,..

+ Nhà máy nhiệt điện chạy bằng khí (Phú Mỹ) và chạy bằng than (Phả Lại).

c) Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm

- Tỉ trọng: lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp.

- Các phân ngành chính:

+ Chế biến sản phẩm trồng trọt.

+ Chế biến sản phẩm chăn nuôi.

+ Chế biến thủy sản.

- Phân bố: rộng khắp cả nước, tập trung nhất ở TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Biên Hòa, Đà Nẵng.

d) Công nghiệp dệt may

- Là ngành sản xuất hàng tiêu dùng quan trọng, dựa trên ưu thế về nguồn lao động rẻ.

- Là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta.

- Phân bố: Các trung tâm dệt may lớn nhất: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nam Định,…

3. Các trung tâm công nghiệp lớn

- Vùng công nghiệp: có 6 vùng công nghiệp, hai vùng tập trung công nghiệp lớn nhất cả nước là Đông Nam Bộ và Đồng Bằng Sông Hồng.

- Trung tâm công nghiệp: Lớn nhất cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

- Công nghiệp phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa đất nước.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1:

Trong ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm không phân ngành nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chế biến gỗ là phân ngành của ngành công nghiệp chế biến lâm sản -> Chế biến gỗ không thuộc ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

Câu 2:

Hệ thống công nghiệp của nước ta hiện nay không

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hệ thống công nghiệp của nước ta hiện nay gồm có: các cơ sở nhà nước, ngoài nhà nước và các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 3: Nhà máy thuỷ điện nào lớn nhất nước ta hiện nay?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

- Nhà máy thủy điện Sơn La là nhà máy thủy điện nằm trên sông Đà tại vùng đất xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

- Nhà máy có công suất lắp máy 2.400 MW, với 6 tổ máy, khởi công xây dựng ngày 2 tháng 12 năm 2005. Sau 7 năm xây dựng, thủy điện Sơn La được khánh thành vào ngày 23 tháng 12 năm 2012, sớm hơn kế hoạch 3 năm, trở thành nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam.

Câu 4: Cơ sở để phát triển ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cơ sở để phát triển ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta là các nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn như ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng,…

Câu 5: Tổ hợp nhiệt điện lớn nhất nước ta là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tổ hợp nhiệt điện Phú Mĩ (1, 2, 3) là tổ hợp nhiệt điện lớn nhất ở nước ta. Tổ hợp này chạy chủ yếu bằng dầu khí khai thác ở thềm lục địa với một số mỏ tiêu biểu như Rồng, Đại Hùng, Lan Tây,…

Câu 6: Mặt hàng là nhiên liệu xuất khẩu chủ lực của nước ta hiện nay là 

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dầu thô là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta hiện nay. (SGK Địa lí 9 tr 44)

Câu 7: Các nhà máy nhiệt điện có công suất trên 1000MW của nước ta là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các nhà máy nhiệt điện có công suất trên 1000MW của nước ta là nhà máy nhiệt điện Phả Lại (Hải Dương), Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) và Cà Mau (Cà Mau).

Câu 8: Các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta theo tỉ trọng từ lớn đến nhỏ lần lượt là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta theo tỉ trọng từ lớn đến nhỏ lần lượt là công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, cơ khí, điện tử, khai thác nhiên liệu, vật liệu xây dựng, hóa chất, dệt may, điện.

Câu 9: Ngành công nghiệp nào dưới đây chiếm tỉ trọng lớn nhất?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dựa vào biểu đồ trong SGK, ta thấy:

Công nghiệp khai thác nhiên liệu: 10,3%.

Công nghiệp hoá chất: 9,5%.

Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm: 24,4%.

Công nghiệp cơ khí, điện tử: 12,3%.

Câu 10:  Hai khu vực có mức độ tập trung công nghiệp cao ở nước ta là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hai khu vực có mức độ tập trung công nghiệp cao ở nước ta là Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng.

Câu 11: Công nghiệp chế biến sản phẩm chăn nuôi gồm có những sản phẩm nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ngành công nghiệp chế biến sản phẩm chăn nuôi gồm có công nghiệp chế biến thịt, sữa; thực phẩm đông lạnh và công nghiệp chế biến đồ hộp.

Câu 12: Ngành công nghiệp nào chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp ở nước ta?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm là ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp ở nước ta hiện nay.

Câu 13: Nhà máy nhiệt điện chạy bằng than lớn nhất nước ta là nhà máy nhiệt điện

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hiện nay, nhà máy nhiệt điện Phả Lại là nhà máy nhiệt điện chạy bằng than lớn nhất nước ta. (SGK Địa lí 9 tr 44)

Câu 14:

Các nhà máy nhiệt điện không có công suất trên 1000MW của nước ta là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các nhà máy nhiệt điện có công suất trên 1000MW của nước ta là nhà máy nhiệt điện Phả Lại (Hải Dương), Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) và Cà Mau (Cà Mau).

Câu 15: Trong các ngành công nghiệp sau, ngành nào của nước ta có thế mạnh đặc biệt và cần đi trước một bước so với các ngành khác?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

"Điện - đường - trường - trạm". Trong các ngành công nghiệp thì ngành công nghiệp năng lượng ở nước ta có thế mạnh đặc biệt và cần đi trước một bước so với các ngành khác.

Câu 16: Các trung tâm công nghiệp cơ khí – điện tử lớn nhất của nước ta hiện nay là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng là 3 trung tâm công nghiệp cơ khí – điện tử lớn nhất của nước ta hiện nay.

Câu 17: Ngành công nghiệp năng lượng nào sau đây phát triển mạnh nhất ở Bà Rịa - Vũng Tàu?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ngành công nghiệp năng lượng phát triển mạnh nhất ở Bà Rịa - Vũng Tàu là nhiệt điện với một số nhà máy nhiệt điện như Phú Mỹ, Bà Rịa nhờ có nguồn cung cấp nguyên liệu từ dầu khí.