Một số vấn đề của châu lục và khu vực

Một số vấn đề của châu lục và khu vực

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Một số vấn đề của châu lục và khu vực

Lý thuyết về Một số vấn đề của châu lục và khu vực

BÀI 5. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHU VỰC VÀ CHÂU LỤC – MỸ LA TINH

I. Một số vấn đề tự nhiên, dân cư và xã hội

1. Tự nhiên

- Thuận lợi:

+ Nhiều loại kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu.

+ Tài nguyên đất, khí hậu thuận lợi cho phát triển rừng, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới.

- Khó khăn: Khai thác nhiều.

2. Dân cư và xã hội

- Dân cư còn nghèo đói.

- Thu nhập giữa người giàu và nghèo có sự chênh lệch rất lớn.

- Đô thị hóa tự phát => đời sống dân cư khó khăn => ảnh hưởng vấn đề xã hội và phát triển kinh tế.

II. Một số vấn đề kinh tế

- Tốc độ phát triển kinh tế không đều, chậm thiếu ổn định.

- Nợ nước ngoài lớn.

- Nguyên nhân:

+ Tình hình chính trị thiếu ổn định.

+ Các thế lực bảo thủ cản trở.

+ Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế, xã hội độc lập, tự chủ.

+ Hiện nay, các quốc gia Mĩ Latinh đang cải cách.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Tài nguyên thiên nhiên nào sau đây đa số các nước ở châu Phi đều đang thiếu nghiêm trọng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phần lớn lãnh thổ châu Phi có khí hậu khô nóng với cảnh quan hoang mạc, bán hoang mạc và xa van nên vấn đề đáng quan tâm nhất của châu Phi là vấn đề nước ngọt. Đây là những khó khăn lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của nhiều nước châu Phi.

Câu 2: Phần lớn lãnh thổ châu Phi có loại khí hậu nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK Địa lí 11 trang 20, phần lớn lãnh thổ châu Phi có khí hậu khô nóng với cảnh quan hoang mạc, bán hoang mạc và xa van.

Câu 3: Một trong những đặc điểm dân cư – xã hội nổi bật của châu Phi là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đặc điểm dân cư Châu Phi là tỉ suất sinh cao, dân số tăng nhanh, tuổi thọ trung bình thấp $\Rightarrow1$ Nhận xét A, B, C không đúng và ý D đúng.

Câu 4:  Việc khai thác khoáng sản ở châu Phi đã mang lại lợi nhuận cao cho thành phần/tầng lớp nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Việc khai thác khoáng sản ở châu Phi đã mang lại lợi nhuận cao cho các công ty tư bản nước ngoài.

Câu 5: Tài nguyên nổi bật nhất ở châu Phi là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tài nguyên thiên nhiên nổi bật nhất ở châu Phi là tài nguyên khoáng sản với một sô khoáng sản nổi bật như vàng, kim cương, sắt,…

Câu 6:  Việc khai thác khoáng sản ở châu Phi đã

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Việc khai thác khoáng sản ở châu Phi đã nhanh chóng tàn phá môi trường, đặc biệt là môi trường đất và nguồn nước.

Câu 7: Ở châu Phi không có cảnh quan nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phần lớn lãnh thổ châu Phi có khí hậu khô nóng với cảnh quan hoang mạc, bán hoang mạc và xa van.