Một số tính chất về thể tích

Một số tính chất về thể tích

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Một số tính chất về thể tích

Lý thuyết về Một số tính chất về thể tích

Các khối đa diện chiếm những phần không gian lớn nhỏ khác nhau. Thể tích của mỗi khối đa diện là số đo của phần không gian mà nó chiếm chỗ.

Mỗi khối đa diện có thể tích là một số dương, thỏa mãn các tính chất sau:

  1. Hai khối đa diện bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.
  2. Nếu một khối đa diện được phân chia thành nhiều khối đa diện nhỏ thì thể tích của nó bằng tổng thể tích của các khối đa diện nhỏ đó.
  3. Khối lập phương có cạnh bằng 1 thì có thể tích bằng 1.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có thể tích là $V$. Gọi $M$ là trung điểm $AA'$. Mặt phẳng $\left( P \right)$ đi qua $M$ và song song với đáy chia hình hộp thành hai khối đa diện. Tỉ số thể tích 2 khối đa diện đó bằng

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Mặt phẳng $\left( P \right)$ đi qua $M$ và song song với đáy chia hình hộp thành hai khối đa diện có thể tích bằng nhau nên tỉ số thể tích 2 khối đa diện đó bằng 1.