Diện tích thông qua 2 cạnh bên và sin góc xem kẽ

Diện tích thông qua 2 cạnh bên và sin góc xem kẽ

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Diện tích thông qua 2 cạnh bên và sin góc xem kẽ

Lý thuyết về Diện tích thông qua 2 cạnh bên và sin góc xem kẽ

Cho tam giác $ABC: BC=a,CA=b,AB=c$ khi đó $S = \dfrac{1}{2}bc\sin A = \dfrac{1}{2}ab\sin C = \dfrac{1}{2}ac\sin B$

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABC$ có độ dài đường cao bằng $h,$$\Delta ABC$ có $\widehat{A}={{30}^{0}},AB=a,AC=b$. Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Ta có ${{V}_{S.ABC}}=\dfrac{1}{3}h.{{S}_{ABC}}=\dfrac{1}{3}h.\dfrac{1}{2}AB.AC.\sin {{30}^{0}}=\dfrac{1}{12}abh$