Định nghĩa lăng trụ đều

Định nghĩa lăng trụ đều

4.5/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Định nghĩa lăng trụ đều

Lý thuyết về Định nghĩa lăng trụ đều

Định nghĩa: Hình lăng trụ đều là hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Khẳng đinh nào sai trong các khẳng định sau?

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Vì hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều gọi là lăng trụ đều nên khẳng định “Hình lăng trụ có đáy là đa giác đều là lăng trụ đều” sai.