Khối đa diện lồi

Khối đa diện lồi

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Khối đa diện lồi

Lý thuyết về Khối đa diện lồi

Khái niệm:

- Khối đa diện $(H)$ được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của $(H)$ luôn thuộc

$(H)$. Khi đó đa diện giới hạn $(H)$ được gọi là đa diện lồi.

- Một khối đa diện là khối đa diện lồi khi và chỉ khi miền trong của nó luôn nằm về một phía đối với

mỗi mặt phẳng đi qua một mặt của nó.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nếu đoạn thẳng nối 2 điểm bất kì của khối đa diện thuộc khối đa diện đó thì gọi là đa diện lồi.
$\Rightarrow $ Khối hộp, khối tứ diện, khối lăng trụ là đa diện lồi.
$\Rightarrow $ Lắp ghép hai khối hộp sẽ được 1 khối đa diện lồi là mệnh đề sai.