Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng

Lý thuyết về Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng

Vectơ $\overrightarrow{n} \ne \overrightarrow{0}$ gọi là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(\alpha)$ nếu giá của $\overrightarrow{n}$ vuông góc với mặt phẳng $(\alpha)$.

Nếu $\overrightarrow{n}$ là vectơ pháp tuyến của $(\alpha)$ thì $k\overrightarrow{n}$ với $k \ne 0$ cũng là vectơ pháp tuyến của $(\alpha)$.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(Oxy)$ ?

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$\overrightarrow{k}=\left( 0;0;1 \right)$ là vecto đơn vị của trục Oz nên là vecto pháp tuyến cảu mặt phẳng (Oxy)