Sự nổi

Sự nổi

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Sự nổi

Lý thuyết về Sự nổi

Nếu ta thả một vật ở trong lòng chất lỏng thì

Vật chìm xuống khi lực đẩy Ác si mét ${{F}_{A}}$ nhỏ hơn trọng lượng P: ${{F}_{A}}<P$

Vật nổi lên khi :  ${{F}_{A}}>P$

Vật lơ lửng trong chất lỏng khi:  ${{F}_{A}}=P$

 Khi vật nổi lên trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Ác – si – mét  ${{F}_{A}}=d.V$, trong đó V là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng, (không phải thể tích của vật), d là trọng lượng riêng của chất lỏng.     

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Thả một vật đặc có trọng lượng riêng $ {{d}_{v}} $ vào một bình đựng chất lỏng có trọng lượng riêng $ {{d}_{1}} $ thì

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 2: Khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng. Trong các câu sau, câu nào không đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 3: Thả một vật vào trong chất lỏng. Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 4: Cùng một vật, nổi trong hai chất lỏng khác nhau. Hãy so sánh lực đẩy Ác – si – mét trong hai trường hợp đó. Trọng lượng riêng của chất lỏng nào lớn hơn?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 5: Thả một vật vào trong chất lỏng. Vật sẽ chìm xuống khi

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 6: Khi vật nổi trên chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét có cường độ

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 7: Một vật có khối lượng 2 kg được thả vào trong chất lỏng. Khi nào thì vật chìm xuống dưới?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 8: Nếu thả một chiếc nhẫn đặc bằng bạc (Ag) vào thủy ngân (Hg) thì:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 9: Một chiếc sà lan có dạng hình hộp dài 6m, rộng 2,5m. Xác định trọng lượng của sà lan biết sà lan ngập sâu trong nước 0,5m. Trọng lượng riêng của nước là $ 10000N/{{m}^{3}} $

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 10: Thả một vật vào trong chất lỏng thì vật lơ lửng trong chất lỏng. Trong các câu sau, câu nào không đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 11: Một phao bơi có thể tích $ 55d{{m}^{3}} $ và khối lượng 5kg. Hỏi lực nâng tác dụng vào phao khi dìm phao trong nước? Trọng lượng riêng của nước là $ 10000N/{{m}^{3}}. $

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 12: Một chiếc sà lan có dạng hình hộp dài 4m, rộng 2m. Xác định trọng lượng của sà lan biết sà lan ngập sâu trong nước 0,5m. Trọng lượng riêng của nước là $ 10000N/{{m}^{3}} $

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 13: Hai vật 1 và 2 có cùng thể tích được thả vào một bình đựng nước. Vật 1 chìm xuống đáy bình, vật 2 lơ lửng trong nước. Nếu gọi $ {{P}_{1}} $ là trọng lượng của vật 1, $ {{F}_{1}} $ là lực đẩy Ác – si –mét tác dụng lên vật 1; $ {{P}_{2}} $ là trọng lượng của vật 2, $ {{F}_{2}} $ là lực đẩy Ác – si –mét tác dụng lên vật 2 thì

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 14: Dùng tay ấn một quả cầu rỗng bằng kim loại xuống đáy một bình đựng nước. Khi bỏ tay ra, quả cầu từ từ nổi lên và nổi một phần trên mặt nước. Hiện tượng trên xảy ra vì.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
 • Liên hệ
 • Privacy Policy
 • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532