Đột biến gen

Đột biến gen

4.3/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Đột biến gen

Lý thuyết về Đột biến gen

Khái niệm: biến dị là hiện tượng con sinh ra khác bố mẹ.

Image result for sơ đồ biến dị

I. KHÁI NIỆM ĐỘT BIẾN GEN

 - Đột biến gen là: những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nucleotit trên ADN.

- Đột biến gen là biến dị di truyền được.

- Các dạng đột biến gen: mất (b), thêm (c) và thay thế (d) 1 cặp nucleotit.

Image result for một số dạng đột biến gen
II. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH ĐỘT BIẾN GEN

Do ảnh hưởng của môi trường trong và ngoài cơ thể làm rối loạn quá trình tự sao của ADN (sao chép nhầm), ADN con sinh ra khác với ADN mẹ.

- Tự nhiên: những biến đổi bất thường trong sinh lý, sinh hóa trong tế bào.

 - Nhân tạo: con người gây đột biến bằng biến bằng các nhân vật lý hoặc hóa học (chất độc hóa học, phóng xạ, ô nhiễm môi trường, vi khuẩn, virut...).

III. VAI TRÒ CỦA ĐỘT BIẾN GEN

- Sự biến đổi cấu trúc phân tử của gen → thường gây biến đổi cấu trúc của protein mà nó mã hóa → dẫn đến biến đổi kiểu hình.

- Đột biến gen tạo ra các gen lặn khi thể đồng hợp hoặc trong điều kiện ngoại cảnh thích hợp có thể biểu hiện ra kiểu hình, thường có hại cho bản thân sinh vật vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hòa vốn có của cơ thể. 

 - Đột biến gen đôi khi có lợi cho sinh vật và con người, có ý nghĩa trong chăn nuôi, trồng trọt, chọn giống và tiến hóa.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Khi nói về khái niệm đột biến gen, nhận định nào sau đây không đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đột biến gen là những đột biến trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một số cặp nucleotide (có thể mất, thêm, thay thế cặp). Cấu trúc của một nucleotide không thay đổi.

Câu 2: Khi nói về vai trò của đột biến gen, nhận định nào sau đây đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đột biến gen thường gây hại cho cá thể mang đột biến khi biểu hiện ra kiểu hình, tuy nhiên trong một số điều kiện nhất định, đột biến gen trở nên có lợi.

Câu 3: Khi nói về đột biến thêm một cặp nucleotide, nhận định nào sau đây đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đột biến thêm cặp nucleotide có thể thêm bất cứ cặp nào, tuy nhiên phải tuân theo NTBS (A-T, G-X).

Câu 4: Đột biến gen điển hình là đột biến điểm( liên quan đến 1 cặp nucleotit) thể có bao nhiêu dạng nào sau đây? I. Mất 1 cặp nuclêôtit. II. Thêm 1cặp nuclêôtit. III. Thay 1 cặp nuclêôtít này bằng 1 cặp nuclêôtit khác

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Mất 1 cặp nuclêôtít, thêm 1 cặp nuclêôtít, thay thế 1 cặp nuclêôtit. Các em xem lại phần ghi nhớ trong SGK Sinh học lớp 9.

Câu 5: Khi nói về đột biến thay thế một cặp nucleotide, nhận định nào sau đây không đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đột biến thay thế một cặp nucleotide có thể thay đổi cặp nucleotide này bằng cặp nucleotide khác, tuy nhiên các nucleotide trên ADN tồn tại thành từng cặp theo NTBS, do đó không tồn tại cặp A-A.

Câu 6: Thế nào là đột biến gen?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Sự biến đổi liên quan đến 1 hay 1 số cặp nuclêôtit của gen.

Khái niệm cơ bản trong SGK Sinh học lớp 9.

Câu 7: Đột biến gen là một dạng của

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đột biến gen thuộc dạng biến dị di truyền.