Giữ chữ tín

Giữ chữ tín

4.9/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Giữ chữ tín

Lý thuyết về Giữ chữ tín

a. Khái niệm

 Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng nhau.

b. Ý nghĩa

Người biết giữ chữ tín sẽ nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của người khác đối với mình, giúp mọi người đoàn kết và dễ dàng hợp tác với nhau.

c. Cách rèn luyện

Muốn giữ được lòng tin của mọi người đối với mình, thì mỗi người cần phải làm tốt chức trách, nhiệm vụ, giữ đúng lời hứa, đúng hẹn trong mối quan hệ của mình với mọi người xung quanh.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Đối tượng nào dưới đây cần phải giữ chữ tín?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tất cả mọi người đều cần phải biết giữ chữ tín, bởi đây là phong cách, lối sống lành mạnh, tốt đẹp của mỗi con người.

Câu 2: Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

"Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng nhau."

Câu 3: Người biết giữ chữ tín sẽ nhận được điều gì từ người khác ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 8 trang 12, người biết giữ chữ tín sẽ nhận được sự tin cây, tín nhiệm của người khác đối với mình, giúp mọi người đoàn kết và dễ dạng hợp tác với nhau.

Câu 4: Trong mối quan hệ của mình với mọi người xung quanh, muốn giữ được lòng tin của mọi người đối với mình thì mỗi người cần phải làm gì ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 8 trang 12, muốn giữ được lòng tin của mọi người đối với mình, thì mỗi người cần phải làm tốt chức trách, nhiệm vụ, giữ đúng lời hứa, đúng hẹn trong mối quan hệ của mình với mọi người xung quanh.

Câu 5: Nhận định nào sau đây đúng khi bàn về giữ chữ tín?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Người giữ chữ tín sẽ nhận được sự tin cậy, tín nhiệm người khác là ý nghĩa của người biết giữ chữ tín nhận được, đồng thời người giữ chữ tín sẽ nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của người khác đối với mình, giúp mọi người đoàn kết và dễ dàng hợp tác với nhau.

Câu 6: Nhận định nào sau đây không đúng khi bàn về giữ chữ tín?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chỉ những người có học mới cần phải giữ chữ tín là nhận định sai về giữ chữ tín, thay vào đó tất cả mọi người đều cần phải giữ chữ tín để có một lối sống lành mạnh.

Câu 7: Muốn tạo lòng tin cho mọi người trước hết chúng ta cần phải

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Muốn tạo lòng tin cho mọi người trước hết chúng ta cần phải biết giữ chữ tín, nói lời giữ lấy lời, có như vậy chúng ta mới tạo được lòng tin với mọi người.

Câu 8: Phương án nào sau đây không thuộc nội dung ý nghĩa của giữ chữ tín?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Người giữ chữ tín luôn phải sống trong cô độc, bị mọi người xa lánh không phải là ý nghĩa của giữ chữ tín. Người giữ chữ tín sẽ nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của người khác đối với mình, giúp mọi người đoàn kết và dễ dàng hợp tác với nhau, đồng thời được mọi người xung quanh yêu quý và kính trọng.

Câu 9: Đối lập với giữ chữ tín là gì ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Bội tín nghĩa là phản lại sự tin cậy, làm trái những điều đã cam kết. Đây chính hành động đối lập với giữ chữ tín.

Câu 10: Người biết giữ chữ tín sẽ

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Người biết giữ chữ tín sẽ được mọi người tin tưởng bởi lối sống luôn biết trọng lời hứa và biết tin tưởng nhau.

Câu 11: Coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng nhau là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 8 trang 12, giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng nhau.

Câu 12: Ý nào sau đây là biểu hiện trái với giữ chữ tín?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Sẵn sàng thất hứa khi bản thân không còn hứng thú là biểu hiện trái với giữ tín, là biểu hiện nói mà không giữ lời, dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn.