Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

4.9/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Lý thuyết về Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Bóng tối nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản, nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới

Nhật thực toàn phần( hay một phần) quan sát được ở chỗ có bóng tối ( hay bóng nửa tối) của Mặt Trăng trên Trái Đất

Nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Chọn phát biểu đúng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản, nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới.

Câu 2: Đặt một ngọn nến trước một màn chắn sáng. Để mắt trong vùng bóng nửa tối, ta quan sát ngọn nến thấy có gì khác so với khi không có màn chắn?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Để mắt trong vùng bóng nửa tối, ta chỉ nhận được một phần ánh sáng từ ngọn nến truyền tới mắt = > ta chỉ nhìn thấy một phần của ngọn nến.

Câu 3: Bóng tối là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Bóng tối là vùng ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

Câu 4: Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nhật thực toàn phần (hay một phần) quan sát được ở chỗ có bóng tối (hay bóng nửa tối) của Mặt Trăng trên Trái Đất = > Xảy ra vào ban ngày, khi Mặt Trăng là vật cản sáng, che khuất Mặt Trời, không cho ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống mặt đất nơi ta đứng.

Câu 5: Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nguyệt thực?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng.

Câu 6: Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Bóng tối nằm ở phía sau vật cản … ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Bóng tối nằm ở phía sau vật cản không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

Câu 7: Hiện tượng nào xảy ra khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không được Mặt trời chiếu sáng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không được Mặt trời chiếu sáng.