Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Lý thuyết về Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Dòng điện đi qua mọi vật dẫn thông thường, đều làm cho vật dẫn nóng lên. Nếu vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao thì nó phát sáng

Dòng điện có thể làm sáng bóng đèn bút thử điện và đèn điôt phát quang mặc dù các đèn này chưa nóng tới nhiệt độ cao

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây không dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Quạt trần là dụng cụ hoạt động không dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.

Câu 2: Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện nào dưới đây khi chúng đang hoạt động bình thường?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì khi có dòng điện chạy qua làm cho: ruột ấm điện nóng lên, công tắc nóng lên và dây dẫn điện của mạch điện trong gia đình cũng nóng lên. Vì vậy dòng điện có tác dụng nhiệt. Chỉ với đèn báo tivi thì dòng điện mới có tác dụng phát sáng.

Câu 3: Người ta sử dụng ấm điện để đun nước. Hãy cho biết nếu còn nước trong ấm thì nhiệt độ của ấm cao nhất là bao nhiêu?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khi còn nước trong ấm thì nhiệt độ cao nhất của ấm là $ {{100}^{0}}C $ ( nhiệt độ của nước đang sôi).

Câu 4: Dây tóc của bóng đèn thường được làm bằng vật liệu nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dây tóc bóng đèn thường được làm bằng dây vonfram. Vì khi dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn thì dây tóc nóng đến khoảng 25000C thì đèn phát sáng. Vật liệu vonfram có nhiệt độ nóng chảy là 33700C, thép, đồng, chì có nhiệt độ nóng chảy nhỏ hơn 25000C. Do đó vonfram phù hợp làm dây tóc bóng đèn.

Câu 5: Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Dòng điện có thể làm sáng ….và … mặc dù các đèn này chưa nóng tới …

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dòng điện có thể làm sáng bóng đèn bút thử điện và đèn LED mặc dù các đèn này chưa nóng tới nhiệt độ cao.

Câu 6: Sắp xếp theo thứ tự các chất có nhiệt độ nóng chảy tăng dần?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nhiệt độ nóng chảy tăng dần: Chì, đồng, thép, vonfram.

Câu 7: Dụng cụ nào sau đây khi hoạt động, tác dụng nhiệt của nó là có hại?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tác dụng nhiệt làm tivi nóng khi hoạt động gây hại cho tivi.

 

Câu 8: Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì nồi cơm điện dùng để nấu cơm, hoạt động của nó dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện, dòng điện đi qua nồi cơm làm cho vật nóng lên rồi chín cơm.

Câu 9: Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây không dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì khi có dòng điện chạy qua đèn LED, nhờ cơ chế đặc biệt, chất bột phủ bên trong đèn phát sáng. Vì vậy đèn LED hoạt động dựa trên tác dụng phát sáng của dòng điện chứ không phải tác dụng nhiệt.

Câu 10: Cầu chì hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khi dòng điện trong mạch quá tải, dây chì sẽ nóng đến nhiệt độ nóng chảy và bị đứt làm ngắt dòng điện. Do đó, bảo vệ được mạch điện và các thiết bị điện trong gia đình. Hiện tượng dây chì nóng chảy là do tác dụng nhiệt của dòng điện.

Câu 11: Cầu chì là một thiết bị bảo vệ mạng điện gia đình khi xảy ra hiện tượng đoản mạch. Khi dòng điện trong mạch quá tải, bộ phận nào của cầu chì nóng chảy làm ngắt mạch điện?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trong cầu chì thì dây chì là bộ phận nóng chảy làm ngắt mạch điện khi dòng điện trong mạch tăng đột ngột.

Câu 12: Dòng điện chạy qua dụng cụ nào dưới đây khi hoạt động bình thường vừa có tác dụng nhiệt, vừa có tác dụng phát sáng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dòng điện chạy qua điôt phát quang vừa có tác dụng phát sáng vừa có tác dụng nhiệt.

Câu 13: Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây chứng tỏ dòng điện đi qua được chất khí?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì bóng đèn của bút thử điện phát sáng khi có dòng điện chạy qua chất khí ở trong khoảng giữa hai đầu dây bên trong đèn.

Câu 14: Hãy ghép các dụng cụ cho ở cột bên phải phù hợp với mỗi tác dụng của dòng điện được nêu ở cột bên trái.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đáp án đúng là: 1 - b ; 2 - e ; 3 - c ; 4 - a.

Câu 15: Chọn nhận định không đúng trong số những nhận định sau:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nhận định không đúng : Có những vật dẫn thông thường mà dòng điện đi qua chúng hoàn toàn không gây ra tác dụng nhiệt.

Câu 16: Dòng điện chạy qua đèn nào dưới đây làm phát sáng chất khí?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dòng điện chạy qua đèn của bút thử điện làm phát sáng chất khí.

Câu 17: Dụng cụ nào dưới đây chứng tỏ dòng điện chạy qua nó có thể làm vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao và phát sáng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Bóng đèn đây tóc là dụng cụ chứng tỏ dòng điện chạy qua nó có thể làm vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao và phát sáng.

Câu 18: Dòng điện không gây ra tác dụng nhiệt trong các dụng cụ nào dưới đây khi chúng hoạt động bình thường?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dòng điện đều có gây tác dụng nhiệt nhiều hay ít trên các thi bị dùng điện.

Câu 19: Trong các cụm vật dụng liệt kê dưới đây, cụm nào hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Động cơ điện trong quạt điện hoạt động nhờ vào tác dụng từ của dòng điện chứ không phải tác dụng nhiệt.

Bút thử điện hoạt động dựa trên tác dụng phát sáng của dòng điện chứ không phải tác dụng nhiệt.

Chuông điện hoạt động dựa trên tác dụng từ của dòng điện chứ không phải tác dụng nhiệt.

Câu 20: Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn làm dây tóc nóng tới …và …

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn làm dây tóc nóng tới nhiệt độ cao và phát sáng.

Câu 21: Đèn LED không được sử dụng trong thiết bị nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đèn LED được sử dụng làm đèn báo trong điều khiển tivi, cầu dao, biển quảng cáo.

Câu 22: Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nồi áp suất là dụng cụ hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.

Câu 23: Cầu chì có cấu tạo chính là 1 sợ dây bằng chì được nối vào mạch. Nhiệt độ nóng chảy của chì thấp, khoảng $ {{327}^{0}}C $ . Cầu chì trong mạch điện có tác dụng là gì?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

- Đồng và chì đều dẫn điện, nên dòng điện dẫn đi qua đoạn dây chì nối với dây đồng.

- Do tác dụng nhiệt của dòng điện $ \to $ dây đồng lẫn dây chì đều bị nóng. Khi đoạn dây nóng đến $ {{327}^{o}}C $ (bằng nhiệt độ nóng chảy của chì) dây chì bị đứt làm ngắt mạch điện.