Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Lý thuyết về Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Trong mạch điện kín, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tạo ra dòng điện chạy qua bóng đèn đó

Đối với một bóng đèn nhất định, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn.

Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết hiệu điện thế định mức để dụng cụ đó hoạt động bình thường.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây cho biết ý nghĩa số vôn ghi trên một bóng đèn?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 2: Trong trường hợp nào dưới đây không có hiệu điện thế (hay hiệu điện thế bằng 0)?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 3: Các công tắc K trong các mạch điện được giữ ở chế độ như trên các sơ đồ hình. Vôn kế trong sơ đồ nào đang đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 4: Cho sơ đồ mạch điện như hình dưới đây. Biết I, I1, I2 lần lượt là cường độ dòng điện chạy qua mạch điện chính, đèn Đ1, đèn Đ2. Giữa các cường độ dòng điện này có mối liên hệ nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 5: Trên một bóng đèn có ghi 6V. Khi đặt vào hai đầu bóng đèn này hiệu điện thế giữa $ {{U}_{1}}=4V $ thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ $ {{I}_{1}} $ , khi đặt hiệu điện thế $ {{U}_{2}}=5V $ thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ $ {{I}_{2}} $ . Hãy so sánh $ {{I}_{1}} $với $ {{I}_{2}} $.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 6: Vôn kế trong sơ đồ nào trong hình có số chỉ khác không?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 7: Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn của đèn pin đang sáng có trị số như thế nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 8: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Cường độ dòng điện chạy qua ba bóng đèn có mối quan hệ nào dưới đây?  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 9: Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch phải mắc vôn kế theo các nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 10: Ghép một đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 11: Trong trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế khác không? 1. Giữa hai cực của một pin còn mới khi chưa mắc vào mạch. 2. Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch. 3. Giữa hai cực của một pin là nguồn điện trong mạch kín. 4. Giữa hai đầu bóng đèn phát sáng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 12: Ghép một đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 13: Một bóng đèn có ghi 2,5 V. Hỏi phải mắc đèn này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó sáng không bị hỏng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 14: Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song, thì giữa cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và các mạch rẽ có mối quan hệ nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 15: Vôn kế trong sơ đồ nào dưới đây có số chỉ bằng 0?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 16: Cho mạch điện có sơ đồ như hình. Hỏi nếu đóng công tắc K thì số chỉ của vôn kế sẽ như thế nào so với trước đó ( biết rằng khi đóng công tắc K thì bóng đèn sáng bình thường?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 17: Đối với một bóng đèn nhất định, nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn này mà giảm dần thì xảy ra điều nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 18: Vôn kế trong sơ đồ nào ở hình dưới đây đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch điện để hở?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 19: Cho mạch điện có sơ đồ như hình. Biết rằng khi công tắc đóng thì đèn sáng. Hỏi khi công tắc ngắt thì giữa hai điểm nào có hiệu điện thế (khác không)?