Phản xạ âm - Tiếng vang

Phản xạ âm - Tiếng vang

4.8/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 20 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Phản xạ âm - Tiếng vang

Lý thuyết về Phản xạ âm - Tiếng vang

Âm gặp mặt chắn đều bị phản xạ nhiều hay ít. Âm dội lại khi gặp mặt chắn là âm phản xạ. Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất là 1/15 giây

Các vật mềm, có bề mặt gồ ghề phản xạ âm kém. Các vật cứng, có bề mặt nhẵn, phản xạ âm tốt( hấp thụ âm kém)

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Con cá nào sau đây phát ra siêu âm và nhờ âm phản xạ để tìm thức ăn?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cá heo có thể phát ra siêu âm và nhờ âm phản xạ để tìm thức ăn.

Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất.

Âm phản xạ là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Âm dội lại khi gặp một vật chắn là âm phản xạ.

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Âm thanh không truyền được trong chân không.

Câu 4: Tai ta nghe được tiếng vang khi nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tai ta nghe được tiếng vang khi phát ra đến trước âm phản xạ.

Câu 5: Kết luận nào sau đây là đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vật phản xạ âm tốt là những vật mềm, không nhẵn.

Câu 6: Con vật nào sau đây có thể sử dụng phản xạ của siêu âm để tránh chướng ngại vật khi bay?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dơi có thể sử dụng phản xạ của siêu âm để tránh chướng ngại vật khi bay.