Kế hoạch giáo dục tin học 6 sách cánh diều

Kế hoạch giáo dục tin học 6 sách cánh diều

4.8/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Kế hoạch giáo dục tin học 6 sách cánh diều

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

TRƯỜNG THCS ……..

Tổ: Toán - Lí - Tin - CN

Họ và tên: …….

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

Môn: Tin học, Lớp 6

Năm học: 2021 - 2022

Học kỳ 1: 18 tiết

Học kỳ 2: 17 tiết

Cả năm: 35 tiết

HỌC KÌ I

TT

Chủ đề

Bài học

Tiết

Nội dung cụ thể

Thiết bị dạy học

Ghi chú

1

CHỦ ĐỀ A: MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG

(4 tiết)

Bài 1: Thông tin - Thu nhận và xử lí thông tin.

1

Ti vi, máy tính.

Bài 2: Lưu trữ và trao đổi thông tin.

Mục 1,2,3

Ti vi, máy tính.

Bài 2: Lưu trữ và trao đổi thông tin.

2

Mục 4

Ti vi, máy tính.

Bài 3: Máy tính trong hoạt động thông tin.

Ti vi, máy tính.

Bài 4: Biểu diễn văn bản trong máy tính

3

Ti vi, máy tính.

Bài 5: Dữ liệu trong máy tính.

4

Ti vi, máy tính.

2

CHỦ ĐỀ B: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

(6 tiết)

Bài 1: Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính

5

Ti vi, máy tính

Bài 2: Các thành phần của mạng máy tính

6

Ti vi, máy tính

Bài 3: Mạng có dây và mạng không dây

7

Ti vi, máy tính

Bài 4: Thực hành về mạng máy tính.

8

Phòng máy

Ôn tập

9

Ti vi, máy tính.

Kiểm tra đánh giá giữa kỳ I

10

KT lí thuyết

3

CHỦ ĐỀ C:

TỔ CHỨC, LƯU TRỮ, TRAO ĐỔI VÀ TÌM KIẾM THÔNG TIN

(8 tiết)

Bài 1: Thông tin trên web

11

Phòng máy

Bài 2: Truy cập thông tin trên Internet

12

Phòng máy

Bài 3: Giới thiệu máy tìm kiếm

13

Phòng máy

Bài 4: Thực hành tìm kiếm thông tin trên internet

14

Phòng máy

Bài 5: Giới thiệu thư điện tử.

15

Phòng máy

Ôn tập học kỳ I

16

Phòng máy

Kiểm tra cuối kỳ I

17

KT thực hành

Phòng máy

Bài 6: Thực hành sử dụng thư điện tử

18

HỌC KÌ II

TT

Chủ đề

Bài học

Tiết

Nội dung cụ thể

Thiết bị

dạy học

Ghi chú

4

CHỦ ĐỀ D: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

(2 tiết)

Bài 1: Mặt trái của Internet

19

Ti vi, máy tính.

Bài 2: Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin.

Mục 1

Ti vi, máy tính

Bài 2: Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin.

20

Mục 2, 3

Phòng máy

Bài 3: Thực hành phòng vệ trước ảnh hưởng xấu từ Internet

Phòng máy

5

CHỦ ĐỀ E: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

(8 tiết)

Bài 1: Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản

21

Phòng máy

Bài 2: Trình bày trang, định dạng và in văn bản

22

Phòng máy

Bài 3: Thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản

23

Phòng máy

Bài 4: Trình bày thông tin ở dạng bảng

24

Phòng máy

Bài 5: Thực hành tổng hợp về soạn thảo văn bản

25

Phòng máy

Kiểm tra giữa kì

26

KT Thực hành

Phòng máy

Bài 6: Sơ đồ tư duy

27

Ti vi, máy tính

Bài 7: Thực hành khám phá phần mềm tư duy

Phòng máy

Dự án nhỏ: Lợi ích của sơ đồ tư duy (Kết hợp TNST)

28

Phòng máy

6

CHỦ ĐỀ F: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

(7 tiết)

Bài 1: Khái niệm thuật toán

29

Phòng máy

Bài 2: Mô tả thuật toán. Cấu trúc tuần tự trong thuật toán.

30

Phòng máy

Bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán

31

Phòng máy

Bài 4: Cấu trúc lặp trong thuật toán

32

Phòng máy

Ôn tập học kỳ II

33

Phòng máy

Kiểm tra học kỳ II

34

KT Lí thuyết

Bài 5: Thực hành về mô tả thuật toán

35

Duyệt của BGH Duyệt của tổ CM Người lập kế hoạch

Tổ trưởng

Ngu

© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
  • Liên hệ
  • Privacy Policy
  • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532