Kế hoạch dạy học tin học 6 tổ chuyên môn sách kết nối tri thức

Kế hoạch dạy học tin học 6 tổ chuyên môn sách kết nối tri thức

4.8/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Kế hoạch dạy học tin học 6 tổ chuyên môn sách kết nối tri thức

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

Phụ lục I

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG THCS …….

TỔ TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN TIN HỌC, KHỐI LỚP 6

(Năm học 2021 - 2022)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 8; Số học sinh: 294; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 16; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 01; Đại học: 15; Trên đại học: 0

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 04; Khá:12; Đạt: 0; Chưa đạt:0

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT

Thiết bị dạy học

Số lượng

Các bài thí nghiệm/thực hành

Ghi chú

1

Máy tính, máy chiếu, các thiết bị nhớ thông dụng như đĩa cứng, USB, CD, thẻ nhớ, cáp nối, Switch, Access Point, ứng dụng web, các trình duyệt, ứng dụng tra từ điển trên trang web...

1 phòng

(15 máy tính)

Bài 1. Thông tin và dữ liệu

Bài 2. Xử lí thông tin

Bài 3. Thông tin trong máy tính

Bài 4. Mạng máy tính

Bài 5. Internet

2

Máy tính, máy chiếu, ứng dụng web, các trình duyệt, ứng dụng tra từ điển trên trang web, cáp nối,

Switch, AccessPoint,... phần mềm ứng dụng được cài đặt sơ đồ tư duy, phần mềm soạn thảo

1 phòng

(15 máy tính)

Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu

Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên Internet

Bài 8. Thư điện tử

Bài 9. An toàn thông tin trên Internet

Bài 10. Sơ đồ tư duy

Bài 11. Định dạng văn bản

Bài 12: Trình bày thông tin ở dạng bảng

Bài 13. Thực hành: Tìm kiếm và thay thế

Bài 14.Hoàn thành sổ lưu niệm.

3

Máy tính, máy chiếu, giấy khổ rộng, tờ giấy hình vuông để gấp trò chơi

1 máy tính + máy chiếu

Bài 15.Thuật toán

4

Máy tính, máy chiếu, phiếu trả lời câu hỏi

1 máy tính + máy chiếu

Bài 16.Các cấu trúc điều khiển

5

Máy tính, máy chiếu, một số bức tranh đơn giản về đồ họa, phần mềm lập trình trực quan Scratch

1 phòng

(15 máy tính)

Bài 17. Chương trình máy tính

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT

Tên phòng

Số lượng

Phạm vi và nội dung sử dụng

Ghi chú

1

Phòng máy vi tính

1 phòng

(15 máy tính)

Thực hành gửi thư bằng email

2

Phòng máy vi tính

1 phòng

(15 máy tính)

Vẽ sơ đồ tư duy

3

Phòng máy vi tính

1 phòng

(15 máy tính)

Giải thuật toán

II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình môn Tin học 6

STT/Tiết

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Chủ đề 1

Máy tính và cộng đồng

1; 2

Bài 1. Thông tin và dữ liệu

2

- Nhận biết được sự khác nhau giữa thông tin và DL

- Phân biệt được TT và vật mang tin

- Nêu được VD minh họa về mối quan hệ giữa TT và DL; tầm quan trọng của TT

3; 4

Bài 2. Xử lí thông tin

2

- Nêu được các HĐ cơ bản trong xử lí thông tin

- Giải thích được MT là công cụ để xử lý TT; nêu được VD minh họa

5; 6

Bài 3. Thông tin trong máy tính

2

- Giải thích được có thể biểu diễn thông tin chỉ với hai kí hiệu 0 và 1

- Biết được bit là đơn vị nhỏ nhất trong lưu trữ thông tin

-Ước lượng được khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng như đĩa quang, đĩa từ, thẻ nhớ

Chủ đề 2

Mạng máy tính và Internet

7; 8

Bài 4. Mạng máy tính

2

- Nêu được khái niệm và lợi ích của mạng máy tính

- Kể tên được những thành phần chính của một mạng máy tính

- Nêu được ví dụ cụ thể về trường hợp mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây

9; 10

Bài 5. Internet

2

- Biết Internet là gì

- Nêu được một số đặc điểm chính của Internet

- Nêu được một số lợi ích chính của Internet

11

Kiểm tra giữa kỳ I

1

Đáp ứng YCCĐ của các chủ đề đã học

Chủ đề 3

Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

12; 13

Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu

2

- Trình bày được sơ lược về các khái niệm WWW, website, địa chỉ của website, trình duyệt

- Xem và nêu được những thông tin chính trên trang web cho trước

- Khai thác được thông tin trên một số trang web thông dụng như tra từ điển, xem thời tiết, tin thời sự,...

14;15

Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên Internet

2

- Nêu được công dụng của máy tìm kiếm

- Xác định được từ khoá ứng với một mục đích tìm kiếm cho trước

- Thực hiện được việc tìm kiếm và khai tác thông tin trên Internet

16; 17

Bài 8. Thư điện tử

2

- Biết thư điện tử là gì; biết ưu điểm nhược điểm cơ bản của dịch vụ thư điện tử so với các phương tiện khác

- Biết tài khoản của thư điện tử; hộp thư điện tử ; thành phần của địa chỉ thư điện tử

- Biết cách đăng ký tài khoản thư điện tử và thực hiện được việc đăng nhập, soạn, gửi đăng xuất hộp thư điện tử

18

Kiểm tra cuối kỳ I

1

Đáp ứng YCCĐ của các chủ đề đã học

Chủ đề 4

Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

19

Bài 9. An toàn thông tin trên Internet

1

- Biết được một số tác hại và nguy cơ sử dụng Internet. Nêu và thực hiện một số biện pháp phòng ngừa

- Trình bày được tầm quan trọng của sự an toàn và hợp pháp của thông tin cá nhân và tập thể

- Bảo vệ được thông tin và tài khoản cá nhân với sự hỗ trợ của người lớn

- Nêu được một vài cách thông dụng để chia sẻ thông tin của bản thân và tập thể sao cho an toàn và hợp pháp

- Nhận diện được một số thông điệp lừa đảo hoặc mang nọi dung xấu

Chủ đề 5

Ứng dụng Tin học

20; 21

Bài 10. Sơ đồ tư duy

2

- Sắp xếp được một cách logic và trình bày được dưới dạng sơ đồ tư duy các ý tưởng, khái niệm

- Giải thích được lợi ích của sơ đồ tư duy, nêu được nhu cầu sử dụng phần mềm sơ đồ tư duy trong học tập và trao đổi TT

- Tạo được sơ đồ tư duy đơn giản bằng phần mềm

22; 23

Bài 11. Định dạng văn bản

2

- Nêu được những chức năng đặc trưng của những phần mềm soạn thảo

- Trình bày được tác dụng của công cụ căn lề, định dạng văn bản

- Thực hiện được việc định dạng văn bản, trình bày trang văn bản và in

24; 25

Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng

2

- Biết được ưu điểm của việc trình bày thông tin ở dạng bảng

- Trình bày được TT ở dạng bảng bằng phần mềm soạn thảo VB

26

Bài 13. Thực hành: Tìm kiếm và thay thế

1

- Trình bày được tác dụng của công cụ tìm kiếm, thay thế trong phần mềm soạn thảo văn bản

- Sử dụng được công cụ tìm kiếm và thay thế của phần mềm soạn thảo VB

27

Bài 14. Hoàn thành sổ lưu niệm

1

- Biết cách tổng hợp, thay thế nội dung đã có thành một sản phẩm hoàn chỉnh

28

Kiểm tra giữa kỳ II

1

Đáp ứng YCCĐ của các chủ đề đã học

Chủ đề 6

Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

29; 30

Bài 15.Thuật toán

2

- Diễn tả được sơ lược khái niệm thuật toán, nêu một vài ví dụ minh họa

- Biết thuật toán có thể được mô tả dưới dạng liệt kê hoặc sơ đồ khối

31; 32

Bài 16.Các cấu trúc điều khiển

2

- Biết các cấu trúc: Tuần tự, rẽ nhánh và lặp

- Mô tả được thuật toán đơn giản có cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp dưới dạng liệt kê hoặc sơ đồ khối

33; 34

Bài 17. Chương trình máy tính

2

- Biết được chương trình là mô tả một thuật toán để máy tính hiểu và thực hiện được.

35

Kiểm tra cuối kỳ II

1

Đáp ứng YCCĐ của các chủ đề đã học

2. Chuyên đề lựa chọn (Không)

3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

Bài kiểm tra, đánh giá

Thời gian

(1)

Thời điểm

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Hình thức

(4)

Giữa Học kỳ 1

Tháng 11

Tuần 11

Nắm được kiến thức từ đầu năm học đến giữa học kì I

Viết kết hợp thực hành trên máy tính

Cuối Học kỳ 1

Tháng 12

Tuần 18

Nắm được kiến thức từ đầu năm học đến cuối học kì I

Viết kết hợp thực hành trên máy tính

Giữa Học kỳ 2

Tháng 3

Tuần 28

Nắm được kiến thức từ đầu năm học đến giữa học kì II

Viết kết hợp thực hành trên máy tính

Cuối Học kỳ 2

Tháng 4

Tuần 35

Nắm được kiến thức từ đầu năm học đến cuối học kì II

Viết kết hợp thực hành trên máy tính

III. Các nội dung khác (nếu có):

- Tham gia đầy đủ, tích cực các bổi sinh hoạt chuyên môn; các hoạt động, phong trào do nhà trường và đoàn thể

tổ chức.

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

……., ngày 30 tháng 7 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)