Phân phối chương trình tin học 6 sách kết nối tri thức

Phân phối chương trình tin học 6 sách kết nối tri thức

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Phân phối chương trình tin học 6 sách kết nối tri thức

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

TRƯỜNG:THCS…………………….

TỔ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TIN HỌC LỚP 6 KẾT NỐI SÁCH TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

HỌC KỲ 1

Tiết

Tên bài

Thực hành

Chủ đề 1

Máy tính và cộng đồng

 

1, 2

Bài 1. Thông tin và dữ liệu

 

3, 4

Bài 2. Xử lí thông tin

 

5, 6

Bài 3. Thông tin trong máy tính

 

Chủ đề 2

Mạng máy tính và Internet

 

7, 8

Bài 4. Mạng máy tính

 

9, 10

Bài 5. Internet

 

11

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1

 

Chủ đề 3

Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

 

12, 13

Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu

1

14,15

Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên Internet

1 hoặc 2

16, 17

Bài 8. Thư điện tử

1 hoặc 2

18

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1

 

HỌC KỲ 2

Chủ đề 4

Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

 

19, 20

Bài 9. An toàn thông tin trên Internet

 

Chủ đề 5

Ứng dụng Tin học

 

21, 22

Bài 10. Sơ đồ tư duy

1

23, 24

Bài 11. Định dạng văn bản

1 hoặc 2

25, 26

Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng

1 hoặc 2

27

Bài 13. Thực hành: Tìm kiếm và thay thế

1

28

Bài 14. Hoàn thành sổ lưu niệm.KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2

1

Chủ đề 6

Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

 

29, 30

Bài 15.Thuật toán

 

31, 32

Bài 16.Các cấu trúc điều khiển

 

33, 34

Bài 17. Chương trình máy tính

1 hoặc 2

35

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2