Chính sách đối ngoại

Chính sách đối ngoại

4.8/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Chính sách đối ngoại

Lý thuyết về Chính sách đối ngoại

- Tin tưởng và chấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại của Đảng vào Nhà nước.

- Luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của nước ta trên trường quốc tế.

- Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tham gia các công việc liên quan đến đối ngoại.

- Cần có ý thức dân tộc và phát huy những nét đẹp trong truyền thống văn hoá dân tộc, có thái độ đoàn kết, hữu nghị, lịch sự khi quan hệ với các đối tác nước ngoài.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Tin tưởng và chấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước là trách nhiệm của

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 117 thì đây chính là trách nhiệm của công dân. Vậy đáp án đúng là công dân.