Hệ tuần hoàn

Hệ tuần hoàn

4.5/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Hệ tuần hoàn

Lý thuyết về Hệ tuần hoàn

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HỆ TUẦN HOÀN

 1. Cấu tạo chung

- Dịch tuần hoàn: máu hoặc hỗn hợp máu – dịch mô

- Tim: là cơ quan hút và đẩy máu chảy trong mạch máu

- Hệ thống mạch máu bao gồm: hệ thống động mạch, tĩnh mạch, mao mạch

 2. Chức năng chủ yếu của hệ tuần hoàn

- Hệ tuần hoàn có chức năng vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể

II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

- Động vật đa bào có cơ thể nhỏ, dẹp và động vật đơn bào không có hệ tuần hoàn, các chất được trao đổi trực tiếp qua bề mặt cơ thể.

- Hệ tuần hoàn của động vật đa bào có các dạng sau:

Related image

 1. Hệ tuần hoàn hở

- Có những đoạn máu không lưu thông trong mạch máu mà tràn vào khoang cơ thể và trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu và dịch mô.

- Máu chảy trong động mạch với áp lực thấp, tốc độ chậm

- Gặp ở đa số động vật thân mềm (ốc sên, trai..) và chân khớp (côn trùng, tôm..)

2. Hệ tuần hoàn kín

- Máu được tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch sau đó về tim. Máu trao đổi chất với tế bào thông qua thành mao mạch

- Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ nhanh

- Gặp ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt chân đầu và động vật có xương sống

- Hệ tuần hoàn kín có 2 loại: hệ tuần hoàn đơn ở cá, hệ tuần hoàn kép ở các nhóm động vật có phổi

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Nhóm động vật nào sau đây không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chim, thú.

Giải thích: Ở lưỡng cư và bò sát (trừ cá sấu) có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tâm thất vì tim lưỡng cư có 3 ngăn, tim bò sát có 4 ngăn nhưng vách ngăn ở tâm thất không hoàn toàn.

Câu 2: Khi nói về hệ tuần hoàn hở, nhận định nào sau đây sai:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy nhanh. Do máu tràn vào xoang cơ thể làm giảm mạnh áp lực tại động mạch nên tốc độ máu chảy chậm.

Câu 3: Diễn biến của hệ tuần hoàn kín diễn ra như thế nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Tim co bóp tạo áp suất lớn tống máu vào động mạch, sau đó máu chảy vào hệ thống mao mạch và trao đổi chất gián tiếp với các tế bào thông qua dịch mô, tiếp theo máu ở các mao mạch đổ vào hệ thống tĩnh mạch, tĩnh mạch tiếp tục dẫn máu về tim (Sơ đồ hình 18.3 tr 79 SGK 11 cơ bản) 

Câu 4: Thành phần của dịch tuần hoàn bao gồm:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
SGK cơ bản 11 trang 77

Câu 5: Tính hưng phấn của cơ tim:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cơ tim đáp ứng khi kích thích vào lúc đang giãn, tạo ra nhát bóp phụ, sau đó là quãng thời gian nghỉ bù, khi cơ tim đang co thì có kích thích cũng không co thêm nữa, người ta gọi đó là tính trơ tương đối của cơ tim

Câu 6: Các dạng của hệ tuần hoàn ở động vật bao gồm :

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

SGK cơ bản 11 trang 77

Câu 7: Động vật đa bào có kích thước cơ thể nhỏ, dẹp và động vật đơn bào trao đổi chất qua:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

SGK cơ bản trang 11, động vật đa bào có cơ thể nhỏ, dẹp và động vật đơn bfo không có hệ tuần hoàn, các chất được trao đổi qua bề mặt cơ thể.

Câu 8: Tâm thất co dưới tác động trực tiếp của xung thần kinh lan truyền đến từ:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Mạng Puôckin.

Giải thích: Nút xoang nhĩ có khả năng tự phát xung điện. Xung điện lan ra khắp cơ tâm nhĩ làm tâm nhĩ co, sau đó lan đến nút nhĩ thất, đến bó His rồi theo mạng Puôckin lan ra khắp cơ tâm thất làm tâm thất co.

Câu 9: Ở các loài chưa có hệ tuần hoàn, mô tả nào sau đây là đúng về đặc điểm cơ thể của chúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

SGK cơ bản trang 11, động vật đa bào có cơ thể nhỏ, dẹp và động vật đơn bfo không có hệ tuần hoàn, các chất được trao đổi qua bề mặt cơ thể.

Câu 10: Trong thành cơ ngoài tâm thất có thành phần nào của hệ dẫn truyền tim:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Mạng Puôckin.

Hình 19.1 SGK Sinh học 11 tr.81.

Câu 11: Trong hoạt động của hệ tuần hoàn khả năng tự phát nhịp thuộc về:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nút xoang nhĩ.

Giải thích: Nút xoang nhĩ có khả năng tự phát xung điện. Xung điện lan ra khắp cơ tâm nhĩ làm tâm nhĩ co, sau đó lan đến nút nhĩ thất, đến bó His rồi theo mạng Puôckin lan ra khắp cơ tâm thất làm tâm thất co.

Câu 12: Ở người, thời gian mỗi chu kỳ hoạt động của tim trung bình là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ở người, thời gian mỗi chu kỳ hoạt động của tim trung bình là 0,8 giây, trong đó tâm nhĩ co 0,1 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời gian dãn chung là 0,4 giây.

(tr 81-82 SGK 11 CƠ BẢN)

Câu 13: Máu chảy trong hệ tuần hoàn hở như thế nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Máu chảy trong hệ tuần hoàn hở với đặc điểm: máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.(tr78 SGK 11cơ bản)

Câu 14: Trong số các loài: Voi, Trâu, Mèo, Chuột. Loài nào có giá trị nhịp tim lớn nhất: (trong 1 phút)

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Bảng 19.1 SGK cơ bản 11 trang 82.

Câu 15: Trình tự dẫn truyền xung thần kinh trong tim như sau:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nút xoang nhĩ -- > nút nhĩ thất -- > bó His -- > mạng Puôckin.

Giải thích: Nút xoang nhĩ có khả năng tự phát xung điện. Xung điện lan ra khắp cơ tâm nhĩ làm tâm nhĩ co, sau đó lan đến nút nhĩ thất, đến bó His rồi theo mạng Puôckin lan ra khắp cơ tâm thất làm tâm thất co.

Câu 16: Nhịp tim của một người bình thường có giá trị:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

SGK cơ bản 11 trang 82. Vì mỗi chu kì tim kéo dài 0,8 giây nên trong một phút có khoảng 75 chu kì tim, nghĩa là nhịp tim là 75 lần/phút

Câu 17: Tĩnh mạch là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tĩnh mạch là những mạch máu chảy từ các cơ quan,  có chức năng đưa máu từ các cơ quan về tim (SGK 11 cơ bản tr82)

Câu 18: Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp được gọi là hệ tuần hoàn hở?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hệ tuần hoàn hở chưa có mạch nối giữa động mạch và tĩnh mạch, máu trộn với dịch mô trong xoang cơ thể và trao đổi chất trực tiếp với tế bào. Nên hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp là hệ tuần hoàn hở

Câu 19: Huyết áp của trâu, bò, ngựa được đo ở:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đuôi.

SGK Sinh học 11 tr.83.

Câu 20: Hệ dẫn truyền của cơ tim gồm:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His, mạng Puôckin.

SGK Sinh học 11 tr.81.

Câu 21: Hệ tuần hoàn của đa số thân mềm không có đặc điểm.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Máu lưu thông trong hệ mạch kín với áp lực thấp sai vì hệ thống mạch máu là hệ mở, không phải hệ mạch kín.

Câu 22: Tâm thất co:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Làm đóng van nhĩ thất và mở van bán nguyệt.

Giải thích: van nhĩ thất chỉ cho máu từ tâm nhĩ xuống tâm thất, còn van bán nguyệt chỉ cho máu từ tâm thất lên động mạch. Nên khi tâm thất co, van nhĩ thất đóng lại ngăn không cho máu trào ngược lại tâm nhĩ, van bán nguyệt mở ra đưa máu lên động mạch.

Câu 23: Tim của loài nào dưới đây có ba ngăn với hai tâm nhĩ và một tâm thất:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ếch nhái.

Giải thích:Ở lưỡng cư tim có 3 ngăn, cá tim có hai ngăn, chim và thú tim có 4 ngăn có vách ngăn hoàn toàn.

Câu 24: Các dạng của hệ tuần hoàn ở động vật bao gồm :

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

SGK cơ bản 11 trang 77

Câu 25: Ở người trưởng thành, mỗi chu kì tim kéo dài khoảng :

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

SGK Cơ bản trang 81. Ở người trưởng thành, mỗi chu kì tim kéo dài khoảng 0,8 giây

Câu 26: Hệ tuần hoàn kín của động vật có xương sống là hệ tuần hoàn nào:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
SGK cơ bản 11 trang 79. Hệ tuần hoàn kín của động vật có xương sống là hệ tuần hoàn đơn hoặc hệ tuần hoàn kép.

Câu 27: Hệ tuần hoàn kín của động vật có xương sống là hệ tuần hoàn nào:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
SGK cơ bản 11 trang 79. Hệ tuần hoàn kín của động vật có xương sống là hệ tuần hoàn đơn hoặc hệ tuần hoàn kép.

Câu 28: Máu có chức năng:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Máu có chức năng:

- Vận chuyển các chất dinh dưỡng đến các cơ quan.

- Vận chuyển khí O2 từ phổi đến cơ quan và vận chuyển CO2 từ cơ quan về phổi.

- Thu nhận các chất thải, vận chuyển đến cơ quan bài tiết.

Để thực hiện các chức năng trên, trong máu có các tế bào máu ( hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu) và huyết tương , trong huyết tương có hòa tan các chất dinh dưỡng cung cấp cho tế bào. Máu trao đổi chất với lớp dịch xung quanh tế bào ở bên ngoài mao mạch, sau đó chất dinh dưỡng từ lớp dịch mô sẽ thấm vào các tế bào, tương tự các chất thải từ tế bào được vận chuyển vào máu và đưa đến cơ quan bài tiết (thận, gan...)

Câu 29: Hệ tuần hoàn kín có đặc điểm:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tim co bóp tạo áp suất lớn tống máu vào động mạch, sau đó máu chảy vào hệ thống mao mạch và trao đổi chất gián tiếp với các tế bào thông qua dịch mô, tiếp theo máu ở các mao mạch đổ vào hệ thống tĩnh mạch, tĩnh mạch tiếp tục dẫn máu về tim.( tr78 mục 2 SGK 11cơ bản)

a

Câu 30: Hệ tuần hoàn đơn được tìm thấy ở:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cá.

SGK Sinh học 11 tr.79.

Câu 31: Vì sao tim của lưỡng cư và bò sát (trừ cá sấu) có sự pha trộn giữa máu giàu CO2O2 :

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Do tim có tâm thất chung hoặc có vách ngăn nhưng không hoàn toàn.

SGK Sinh học 11 tr.79.

Câu 32: Ở các loài chưa có hệ tuần hoàn, mô tả nào sau đây là đúng về đặc điểm cơ thể của chúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

SGK cơ bản trang 11, động vật đa bào có cơ thể nhỏ, dẹp và động vật đơn bfo không có hệ tuần hoàn, các chất được trao đổi qua bề mặt cơ thể.

Câu 33: Hệ tuần hoàn kín có đặc điểm nào sau đây:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tất cả đều đúng.

SGK Sinh học 11 tr.78.

Câu 34: Thứ tự lưu thông máu của hệ tuần hoàn đơn ở cá là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Sơ đồ H18.3 tr 79 SGK 11CƠ BẢN

Tâm thất → Động mạch mang → Mao mạch mang → Đông mạch lưng → mao mạch các cơ quan → Tĩnh mạch → Tâm nhĩ.

Câu 35: Đặc điểm nào của tim dưới đây không chính xác

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
SGK cơ bản trang 81. Khả năng co dãn tựu động theo chu kì của tim được gọi là tính tự đọng của tim.

Câu 36: Hệ tuần hoàn hở có ở động vật nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hệ tuần hoàn hở có ở đa số động vật thân mềm (ốc, trai…) và chân khớp (côn trùng, giáp xác…)

Các loài chim thú, lưỡng cư, bò sát... có hệ tuần hoàn kín.

(tr77 SGK 11 CƠ BẢN)

Câu 37: Vì sao ở lưỡng cư và bò sát trừ (cá sấu) có sự pha máu?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì tim chỉ có 3 ngăn ở lưỡng cư  hay 4 ngăn ở bò sát nhưng vách ngăn ở tâm thất không hoàn toàn (trừ cá sấu) nên có sự pha máu giữa máu giàu O2 và giàu CO2 bắt đầu ở tâm thất

Câu 38: Chu kì hoạt động của tim tuân theo trình tự sau:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Pha co tâm nhĩ -- > pha co tâm thất -- > pha dãn chung.

SGK Sinh học 11 tr. 81.

Câu 39: Hệ thống mao mạch nối giữa (1) với (2)
(1) và (2) lần lượt là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
SGK sinh học cơ bản 11 trang 82. Hệ thống mao mạch nối giữa tiểu động mạch và tiểu tĩnh mạch

Câu 40: Hệ tuần hoàn hở có đặc điểm:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tim bơm máu vào động mạch, động mạch dẫn máu với áp lực thấp tràn vào xoang cơ thể và tiếp xúc trực tiếp với các tế bào để thực hiện trao đổi chất, sau đó máu tập trung vào hệ thống tĩnh mạch góp để trở về tim ( trang 72-73 SGK 11 NC và sơ đồ H18.1, 18.2  tr 78SGK 11 cơ bản)

a

Câu 41: Nhận định nào dưới đây về hoạt động của tim là đúng:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trong chu kỳ tim, thời gian tâm nhĩ co là ngắn nhất. Do một chu kỳ tim kéo dài 0.8s trong đó, tâm nhĩ co 0.1s, tâm thất co 0.3s, thời gian giãn chung là 0.4s.

Câu 42: Ở người, tốc độ máu ở động mạch chủ là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

500-600mm/s.

SGK Sinh học 11 tr.85.

Câu 43: Hệ tuần hoàn kín được thấy ở những động vật nào dưới đây:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Mực ống, giun đốt, bạch tuộc và động vật có xương sống.

SGK Sinh học 11 tr.78.

Câu 44: Tính tự động của tim do hoạt động của hệ dẫn truyền, con đường truyền tín hiệu của hệ dẫn truyền nào sau đây là chính xác?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
SGK cơ bản trang 81. Nút xoang nhĩ có khả năng tự phát xung điện. Cứ sau một khoảng thời gian nhất định, nút xoang nhĩ lại phát xung điện. Xung điện lan ra khắp cơ tâm nhĩ làm tâm nhĩ co, sau đó lan đến nút nhĩ thất, đến bó His rồi theo mạng Puôckin lan ra khắp cơ tâm thất làm cơ tâm thất co.

Câu 45: Hệ tuần hoàn của loài nào sau đây là hệ tuần hoàn đơn:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hệ tuần hoàn của Cá là hệ tuần hoàn đơn, tim chỉ gồm một tâm thất và một tâm nhĩ, tuần hoàn đi thành một vòng. Hệ tuần hoàn của Chim, linh trưởng, lưỡng cư là hệ tuần hoàn kép, gồm vòng tuần hoàn lớn (hệ thống) và vòng tuần hoàn nhỏ (tuần hoàn phổi).

Câu 46: Trong hệ tuần hoàn kín:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tim co bóp tạo áp lực cao tống máu vào các động mạch được nối với các tĩnh mạch bằng các mao mạch.

Giải thích: Trong hệ tuần hoàn kín, máu từ tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch và về tim. Do lưu thông trong mạch kín nên áp lực máu cao.

Câu 47: Hệ tuần hoàn kép được tìm thấy ở:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chim.

SGK Sinh học 11 tr.79.

Câu 48: Sự vận chuyển các chất trong cơ thể động vật được thực hiện bởi:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hệ tuần hoàn.

Giải thích: hệ tuần hoàn có chức năng vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác nhằm đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể nhờ tim, hệ thống mạch máu và dịch tuần hoàn.

Câu 49: Nhịp tim trung bình của mèo là 120 nhịp/ phút thời gian một chu kì tim của mèo là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

0.5 giây.

Giải thích: nhịp tim trung bình của mèo là 120 nhịp/ phút tức là 120 chu kì tim/ phút nên thời giân một chu kì tim của mèo là 0.5 giây.

Câu 50: “Chúng không có hệ tuần hoàn, các hoạt động trao đổi chất được thực hiện qua bề mặt cơ thể”. Đây là mô tả về:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

SGK cơ bản 11 trang 77. Động vật đa bào có cơ thể nhỏ, dẹp và động vật đơn bảo không có hệ tuần hoàn, các chất được trao đổi qua bề mặt cơ thể.

Câu 51: Tâm nhĩ co dưới tác động của xung thần kinh đến từ:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nút xoang nhĩ.

Giải thích: Nút xoang nhĩ có khả năng tự phát xung điện. Xung điện lan ra khắp cơ tâm nhĩ làm tâm nhĩ co.

Câu 52: Trong hệ tuần hoàn kín, máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trong hệ tuần hoàn kín, máu trao đổi chất với tế bào ở hệ thống mao mạch, ở đây thành mạch chỉ được lót bởi một lớp tế bào nội mô, giữa các tế bào nội mô này có khe hở thuận lợi cho việc khuếch tán, trao đổi chất, mặt khác tốc độ chảy, huyết áp ở đây nhỏ, thời gian lưu thông dài đảm bảo cho chức năng trao đổi chất với tế bào được thuận lợi.

Câu 53: Thành tâm thất phải mỏng hơn tâm thất trái vì:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tâm thất trái tống máu vào vòng tuần hoàn lớn nên cần có áp lực lớn hơn tâm thất phải tống máu vào vòng tuần hoàn nhỏ.( Hình 19.1 tr 81 SGK 11Cơ bản )

a

Câu 54: Ở người tổng tiết diện của mao mạch là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Có thể tới 6000 cm2 .

SGK Sinh học 11 tr.85.

Câu 55: Hệ thống mao mạch nối giữa (1) với (2)
(1) và (2) lần lượt là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
SGK sinh học cơ bản 11 trang 82. Hệ thống mao mạch nối giữa tiểu động mạch và tiểu tĩnh mạch

Câu 56: Động mạch là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Động mạch là những mạch máu xuất phát từ tim có chức năng đưa máu từ tim đến các cơ quan và tham gia điều hoà lượng máu đến các cơ quan bằng các phản xạ co giãn mạch.

Câu 57: Khi nói về hệ tuần hoàn kín, trong số các phát biểu sau đây, phát biểu nào không chính xác:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

SGK cơ bản 11 trang 78

Câu 58: Nhịp tim của một người bình thường có giá trị:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

SGK cơ bản 11 trang 82. Vì mỗi chu kì tim kéo dài 0,8 giây nên trong một phút có khoảng 75 chu kì tim, nghĩa là nhịp tim là 75 lần/phút

Câu 59: Đặc điểm của Mao mạch là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Mao mạch là những mạch máu rất nhỏ, nối giữa  động mạch và  tĩnh mạch, máu lưu thông chậm đảm bảo cho chức năng trao đổi chất diễn ra thuận lợi.(tr 82 SGK 11cơ bản) Mao mạch nối tiểu động mạch và tiểu tĩnh mạch, một số mao mạch có cơ thắt tiền mao mạch có thể co thắt khi cần. Mao mạch được cấu tạo chỉ bởi một lớp tế bào nội mô lót trên một màng đáy mỏng, giữa các tế bào nội mô có khe hở, thuận lợi cho việc trao đổi chất với dịch mô.

Câu 60: Bó His và mạng Puôckin nằm ở vị trí nào:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Thành cơ giữa hai tâm thất.

Hình 19.1 SGK Sinh học 11 tr.81.

Câu 61: Hệ tuần hoàn gồm có hai loại là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn hở.

SGK Sinh học 11 tr.77.

Câu 62: Khi cơ thể bị viêm nhiễm, số lượng tế bào máu tăng lên nhiều nhất là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Bạch cầu.

Giải thích: khi cơ thể bị các vi khuẩn xâm nhập (vết đứt tay, gai đâm...) dẫn tới viêm nhiễm, cơ thể sẽ tăng cường sản xuất và huy động các tế bào bạch cầu tới vị trí bị xâm nhập nhằm tiêu diệt chúng bằng cách thực bào để bảo vệ cơ thể.

Câu 63: Nội dung nào sau đây về hoạt động của tim động vật là đúng:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tim động vật nếu được cắt rời khỏi cơ thể vẫn còn khả năng co bóp nhịp nhàng nếu được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, O2 và nhiệt độ thích hợp.

SGK Sinh học 11 tr.81.

Câu 64: Đặc điểm nào dưới đây của hệ tuần hoàn hở :

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

SGK cơ bản 11 trang 78

Câu 65: Động vật đa bào có kích thước cơ thể nhỏ, dẹp và động vật đơn bào trao đổi chất qua:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

SGK cơ bản trang 11, động vật đa bào có cơ thể nhỏ, dẹp và động vật đơn bfo không có hệ tuần hoàn, các chất được trao đổi qua bề mặt cơ thể.