Máy phát điện xoay chiều

Máy phát điện xoay chiều

4.9/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Máy phát điện xoay chiều

Lý thuyết về Máy phát điện xoay chiều

- Máy phát điện xoay chiều có hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dẫn. Một trong hai bộ phận đó đứng yên gọi là stato, bộ phận còn lại quay gọi là rôto.

- Có hai loại máy phát điện xoay chiều:

+ Loại 1: Khung dây quay (Rôto) thì có thêm bộ góp (hai vành khuyên nối với hai đầu dây, hai vành khuyên tì lên hai thanh quét, khi khung dây quay thì vành khuyên quay còn thanh quét đứng yên). Loại này chỉ khác động cơ điện một chiều ở bộ góp (cổ góp). Ở máy phát điện một chiều là hai bán khuyên tì lên hai thanh quét.

+ Loại 2: Nam châm quay (nam châm này là nam châm điện)_Rôto

-   Khi rôto của máy phát điện xoay chiều quay được lvòng thì dòng điện do máy sinh ra đổi chiều 2 lần. Dòng điện không thay đổi khi đổi chiều quay của rôto.

-   Máy phát điện quay càng nhanh thì HĐT ở 2 đầu cuộn dây của máy càng lớn. Tần số quay của máy phát điện ở nước ta là 50Hz.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Máy phát điện xoay chiều tạo ra dòng điện

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Máy phát điện xoay chiều tạo ra dòng điện có chiều luân phiên thay đổi.

Câu 2: Bộ phận đứng yên của máy phát điện xoay chiều gọi là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Bộ phận đứng yên của máy phát điện xoay chiều gọi là stato.

Câu 3: Máy phát điện xoay chiều là thiết bị điện dùng để

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Máy phát điện xoay chiều biến đổi cơ năng thành nhiệt năng.

Câu 4: Bộ phận quay của máy phát điện xoay chiều gọi là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Bộ phận quay của máy phát điện xoay chiều gọi là rôto.

Câu 5: Máy phát điện xoay chiều gồm mấy bộ phận chính?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Máy phát điện xoay chiều gồm hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây.

Câu 6: Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều với một bóng đèn. Khi quay nam châm của máy phát thì trong cuộn dây của nó xuất hiện dòng điện xoay chiều vì

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khi cuộn dây dẫn đứng yên so với nam châm thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của dây không thay đổi. Chỉ khi cuộn dây quay thì số đường sức từ đó mới luân phiên tăng giảm nên trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều.

Câu 7: Hầu hết các máy điện hiện nay họat động theo nguyên tắc là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hầu hết các máy điện hiện nay họat động theo nguyên tắc khung dây quay trong từ trường của nam châm hoặc nam châm quay trong lòng khung dây.

Câu 8: Trong máy phát điện xoay chiều có 2 bộ phận chính là nam châm và cuộn dây thì

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nam châm là phần tạo ra từ trường.