Ma trận đề kiểm tra vật lí 6 giữa học kỳ 1 năm học 2020-2021

Ma trận đề kiểm tra vật lí 6 giữa học kỳ 1 năm học 2020-2021

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Ma trận đề kiểm tra vật lí 6 giữa học kỳ 1 năm học 2020-2021

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020- 2021

MÔN: VẬT LÍ LỚP 6

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Đo độ dài. Đo thể tích,

-Nêu được tên một số dụng cụ đo độ dài, thể tích với GHĐ và ĐCNN của chúng.

-Nhớ lại đơn vị đo của các đại lượng

- Nắm được cách đo thể tích

-Xác định được độ dài trong một số tình huống.

-Xác định được thể tích một vật

-Xác định được độ và thể tích của một số vật trong một số tình huống

Số câu (điểm)

2

1

0.5đ

1

0.5đ

1

5

2. Khối lượng, Lực

-Biết định nghĩa khối lượng, đơn vị và dụng cụ đo khối lượng

-Nhận biết được khi nào có lực tác dụng, biết các kết quả tác dụng của lực

-Nhận biết khái niệm Lực,Trọng lực, trọng lượng, lực đàn hồi; đơn vị và dụng cụ đo của chúng.

- Chỉ ra được phương và chiều của lực

- Hiểu khái niệm hai lực cân bằng và kết quả tác dụng của hai lực cân bằng vào vật đang đứng yên.

- Dấu hiệu nhận biết khi có hai lực cân bằng tác dụng vào vật

- Nhận biết được sự xuất hiện của lực đàn hồi

-Kể tên một số vật có tính chất đàn hồi.

-Đọc được kết quả đo theo ĐCNN của dụng cụ

-Lấy được ví dụ về lực.

- So sánh được độ mạnh, yếu của lực dựa vào tác dụng làm biến dạng nhiều hay ít.

Số câu (điểm)

2

2

3

1.5đ

1

1

0.5đ

1

10

Tổng số câu (điểm)

6

5

3

1

15

10đ