Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lý 11 năm học 2020-2021

Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lý 11 năm học 2020-2021

4.3/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1 lý 11 năm học 2020-2021

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Môn: VẬT LÍ - LỚP 11

Bài học

Nội dung

Số câu/số điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1. Lực culông

- Nhận biết được nội dung định luật Cu-lông , công thức định luật Cu-lông và đặc điểm của lực điện giữa hai điện tích điểm.

1TN

1TL

2. Thuyết electron. ĐLBT điện tích

Nhận biết được nội dung thuyết electron và ĐLBT điện tích.

2TN

3.Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện

- Nhận biết được định nghĩa cường độ điên trường, điện trường đều

- Vận dụng được các công thức và đặc điểm của vectơ cường độ điện trường.

- Giải được bài toán cơ bản liên quan đến nguyên lý chồng chất điện trường.

1TN

1TN

1TL

4. Công của lực điện

Nhận biết đặc điểm của công dịch chuyển điện tích trong điện trường bất kì.và hiểu được công thức tính công của lực điện trong điện trường đều.

1TN

1TN

5. Điện thế. Hiệu điện thế

Nhận biết được định nghĩa, công thức của điện thế, hiệu điện thế, mối liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường.

2TN

6. Tụ điện

Nhận biết và hiểu được được định nghĩa, cấu tạo của tụ điện, các loại tụ điện, đơn vị và công thức tính điện dung.

1TN

1TN

7. Nguồn điện. Dòng điện không đổi

Nhận biết được định nghĩa cường độ dòng điện, dòng điện không đổi và suất điện động của nguồn điện.

1TN

8. Công suất điện. Điện năng

Nhận biết được định nghĩa, đơn vị và công thức tính điện năng, nhiệt lượng và công suất.Vận dụng được công thức để tính công suất, điện năng

2TN

1TL

9. Định luật Ôm toàn mạch

Nhận biết và hiểu được hiện tượng đoản mạch. Vận dụng được công thức định luật Ôm toàn mạch và và hiệu suất của nguồn điện.

1TN

1TL

1TL

TỔNG

12TN/ 4 điểm

3TN/1 điểm

TL/2 điểm

2TL/2 điểm

1TL/1 điểm