Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1 tiếng anh 11 (chương trình 7 năm) năm học 2020-2021

Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1 tiếng anh 11 (chương trình 7 năm) năm học 2020-2021

4.8/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1 tiếng anh 11 (chương trình 7 năm) năm học 2020-2021

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2020-2021

Môn: TIẾNG ANH LỚP 11 – Chương trình 7 năm

SỐ CÂU

NỘI DUNG CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC

MỨC ĐỘ

Điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

2

Ngữ âm

Các nội dung từ Unit 1-unit 4

2

0.6

7

Ngữ pháp

Các hình thức của động từ ( toV, V, V-ing, to be V3…), thì của động từ (simple past, past perfect, past continuous)

4

3

2.1

5

Từ vựng

Đồng nghĩa, trái nghĩa, nghĩa của từ, giới từ, từ loại, … thuộc Unit 1-Unit 4

2

3

1.5

2

Giao tiếp

Các nội dung giao tiếp từ Unit 1-Unit 4

2

0.6

4

Đọc hiểu

Đọc, chọn từ thích hợp hoàn thành đoạn văn

2

2

1.2

4

Đọc hiểu

Đọc, trả lời câu hỏi theo nội dung đoạn văn

2

1

1

1.2

3

Combination writing

Kết hợp câu sử dụng thì, hiện tại phân từ, phân từ hoàn thành,…

1

1

1

1.2

4

Transformation writing

Biến đổi câu sử dụng thì, hình thức của động từ

2

2

1.6

Số câu- điểm

12 x 0.3=3.6

1x 4=0.4

9 x 0.3=2.7

1 x 0.4=0.4

3 x 0.3=0.9

3 x 0.4=1.2

2 x 0.4= 0.8

Tổng điểm

4

3.1

2.1

0.8

10