Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1 tiếng anh 10 (chương trình 7 năm) năm học 2020-2021

Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1 tiếng anh 10 (chương trình 7 năm) năm học 2020-2021

4.3/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Ma trận đề kiểm tra giữa học kỳ 1 tiếng anh 10 (chương trình 7 năm) năm học 2020-2021

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2020-2021

Môn: TIẾNG ANH LỚP 10 – Chương trình 7 năm

SỐ CÂU

NỘI DUNG CÁC CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC

MỨC ĐỘ

Điểm

Nhậnbiết

Thônghiểu

Vậndụngthấp

Vậndụngcao

2

Ngữ âm

Các nội dung từ Unit 1-unit 4

2

0.6

7

Ngữ pháp

Các hình thức của động từ ( toV, V, V-ing, thì của động từ (simple past,simplepresent,present continuous,present perfect,past perfect)

4

3

2.1

5

Từ vựng

Đồng nghĩa, trái nghĩa, nghĩa của từ, giới từ, từ loại, … thuộc Unit 1-Unit 4

2

3

1.5

2

Giao tiếp

Các nội dung giaotiếp từ Unit 1-Unit 4

2

0.6

4

Đọchiểu

Đọc, chọn từ thích hợp hoàn thành đoạn văn

2

2

1.2

4

Đọc hiểu

Đọc, trả lời câu hỏi theo nội dung đoạn văn

2

1

1

1.2

3

Combination writing

Kết hợp câu sử dụng thì, used to, which as a connector

1

1

1

1.2

4

Transformation writing

Biến đổi câu sử dụng thì, hình thức của động từ

2

2

1.6

Sốcâu- điểm

12 x 0.3=3.6

1x 4=0.4

9 x 0.3=2.7

1 x 0.4=0.4

3 x 0.3=0.9

3 x 0.4=1.2

2 x 0.4= 0.8

Tổngđiểm

4

3.1

2.1

0.8

10