Chuyên đề ngữ pháp tiếng anh: chuyên đề 24 cụm từ cố định–collocations

Chuyên đề ngữ pháp tiếng anh: chuyên đề 24 cụm từ cố định–collocations

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Chuyên đề ngữ pháp tiếng anh: chuyên đề 24 cụm từ cố định–collocations

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

CHUYÊN ĐỀ 24

CỤM TỪ CỐ ĐỊNH – COLLOCATIONS

Cụm từ cố định (collocation) là những cụm gồm hai hay nhiều từ thường hay đi cùng với nhau và theo

một trật tự nhất định. Chúng không có quỵ tắc hay một công thức cụ thể.

Collocation có thể dưới các dạng sau:

I. Một số cụm từ cố định (collocations) thường gặp

STT

Cụm từ cố định

Nghĩa

1

Let one's hair down

thư giãn, xả hơi

2

Drop-dead gorgeous

thể chất, cơ thể tuyệt đẹp

3

The length and breadth of sth

ngang dọc khắp cái gì

4

Make headlines

trở thành tin tức quan trọng, được lan

truyền rộng rãi

5

Take measures to V

thực hiện các biện pháp để làm gì

6

It is the height of stupidity = It is no use

thật vô nghĩa khi...

7

Pave the way for

chuẩn bị cho, mở đường cho

8

Speak highly of something

đề cao điều gì

9

Tight with money

thắt chặt tiền bạc

10

In a good mood

trong một tâm trạng tốt, vui vẻ

11

On the whole = In general

nhìn chung, nói chung

12

Peace of mind

yên tâm

13

Give sb a lift/ride

cho ai đó đi nhờ

14

Make no difference

không tạo ra sự khác biệt

15

On purpose

cố ý

16

By accident = by chance = by mistake = by

coincide

tình cờ

17

In terms of

về mặt

18

By means of

bằng cách

19

With a view to V-ing

để làm gì

20

In view of

theo quan điểm của

21

Breathe/ say a word

nói/ tiết lộ cho ai đó biết về điều gì đó

22

Get straight to the point

đi thẳng đến vấn đề

23

Be there for sb

o đó bên cạnh ai

24

Take it for granted

cho nó là đúng, cho là hiển nhiên

25

Do the household chores Do homework

Do assignment

làm việc nhà

làm bài tập về nhà

làm công việc được giao

26

On one's own = by one's self

tự thân một mình

27

Make up one’s mind on smt = make a

decision on smt

quyết định về cái gì

28

Give a thought about

suy nghĩ về

29

Pay attention to

chú ý tới

30

Prepare a plan for

chuẩn bị cho

31

Sit for

thi lại

32

A good run for your money

có một quãng thời gian dài hạnh phúc và

vui vẻ (vì tiền bạc tiêu ra mang lại giá trị tốt

đẹp)

33

Keep/catch up with sb/st

bắt kịp, theo kịp với ai/cái gì

34

Have (stand) a chance to do St

có cơ hội làm gì

35

Hold good

còn hiệu lực

36

Cause the damage

gây thiệt hại

37

For a while/moment

một chút, một lát

38

See eye to eye

đồng ý, đồng tình

39

Pay sb a visit = visit sb

thăm ai đó

40

Put a stop to St = put an end to St

chấm dứt cái gì

41

To be out of habit

mất thói quen, không còn là thói quen

42

Pick one's brain

hỏi, xin ý kiến ai về điều gì

43

Probe into

dò xét, thăm dò

44

To the verge of

đến bên bờ vực của

45

Lay claim to St

tuyên bố là có quyền sở hữu thứ gì (thường

là tiền, tài sản)

46

Pour scorn on somebody

dè bỉu/chê bai ai đó

47

A second helping

phần ăn thứ hai

48

Break new ground

khám phá ra, làm ra điều chưa từng được

làm trước đó

49

Make a fool (out) of sb/yourself

khiến ai đó trông như kẻ ngốc

50

Be rushed off your feet

bận rộn

51

Be/come under fire

bị chỉ trích mạnh mẽ vì đã làm gì

52

Be at a loss

bối rối, lúng túng

53

Take to flight

chạy đi

54

Do an impression of sb

bắt chước ai, nhại điệu bộ của ai

55

Have a (good] head for St

có khả năng làm điều gì đó thật tốt

56

Reduce sb to tears = make sb cry

làm ai khóc

57

Take a fancy to

bắt đầu thích cái gì

58

Keep an eye on

để ý, quan tâm, chăm sóc đến cái gì

59

Get a kick out of

thích cái gì, cảm thấy cái gì thú vị (= to

like, be interested in...)

60

Kick up a fuss about

giận dữ, phàn nàn về cái gì

61

Come what may

dù khó khăn đến mấy/dù có rắc rối gì đi

nữa

62

By the by = By the way

tiện thể, nhân tiện

63

What is more

thêm nữa là (thêm một điều gì đó có tính

quan trọng hơn)

64

Be that as it may

cho dù như thế

65

Put all the blame on sb

đổ tất cả trách nhiệm cho ai

66

Take out insurance on St = buy an insurance

policy for St

mua bảo hiểm cho cái gì

67

Make a go of St

thành công trong việc gì

68

Make effort to do St = try/attempt to do St =

in an attempt to do St

cố gắng làm gì

69

Put effort into St

bỏ bao nhiêu nỗ lực vào cái gì

70

Out of reach

Out of the condition Out of touch

Out of the question Out of stock

Out of practice Out of work Out of date Out of order Out of fashion Out of season

Out of control

ngoài tầm với

không vừa (về cơ thể)

mất liên lạc với, không có tin tức về

không thể được, điều không thể hết hàng

không thể thực thi

thất nghiệp

lạc hậu, lỗi thời hỏng hóc

lỗi mốt

trái mùa

ngoài tầm kiểm soát

71

Rise to the occasion

tỏ ra có khả năng đối phó với tình thế khó

khăn bất ngờ

72

Put somebody off something

làm ai hết hứng thú với điều gì

73

Cross one's mind

chợt nảy ra trong trí óc

74

Have full advantage

có đủ lợi thế

75

Establish somebody/something/your-self (in

something) (as something)

giữ vững vị trí

76

You can say that again

hoàn toàn đồng ý

77

Word has it that

có tin tức rằng

78

At the expense of St

trả giá bằng cái gì

79

Tobe gripped with a fever

bị cơn sốt đeo bám

80

Make full use of

tận dụng tối đa

81

Make a fortune Make a guess Make an

impression

trở nên giàu có dự đoán gây ấn tượng

82

The brink of collapse

bờ vực phá sản

83

Come down with something

bị (một bệnh gì đó)

84

Make up for something

đền bù, bù vào

85

Get through to somebody

làm cho ai hiểu được mình

86

Face up to something

đủ can đảm để chấp nhận

87

An authority on St

có chuyên môn về lĩnh vực gì

88

Meet the demand for...

đáp ứng nhu cầu cho ...

89

Pat yourself on the back = praise yourself

khen ngợi chính mình

90

Take/have priority over something

ưu tiên, đặt hàng đầu

91

Shows a desire to do St = desire to do st

khao khát, mong muốn làm gì

92

By virtue of + N/V-ing

bởi vì

93

With regard to + N/V-ing

về mặt, về vấn đề, có liên quan tới

94

In recognition of + N/V-ing

được công nhận về

95

Put up with

chịu đựng

96

Get on with = get along with= keep/ be on

good terms with = have a good relationship with

thân thiện (với ai), ăn ý (với ai), hoà thuận với ai, có quan hệ tốt với ai

97

Deal with

giải quyết cái gì

98

Do the washing up

Do the shopping

rửa bát đĩa

mua sắm

Do the cleaning

Do the gaderning

dọn dẹp

làm vườn

99

Attract attention

thu hút sự chú ý

100

Focus (attention) on something = devote

attention to something

tập trung sự chú ý vào

101

Draw attention to

hướng sự thu hút tới

102

Make ends meet

đáp ứng nhu cầu/ đủ sống

103

Commit something to memory = to learn something well enough to remember it

exactly

học kĩ để nhớ chính xác

104

Have an influence on

có ảnh hưởng đến...

105

Under the influence of

chịu ảnh hưởng của, do ảnh hưởng của

106

Come to nothing

không đi đến đâu, không được gì, ...

107

A wide range of something

một loạt các...

108

Tip the scale in one’s favor

Thiên về, nghiên về có lợi cho ai đó

109

Stand in with

Vào hùa với, cấu kết với

110

Take sb for a ride

Lừa dối ai

111

Bumper crop

Vụ mùa bội thu

II. Bài tập áp dụng

Exercise 1: Chọn phương án đúng

1. After congratulating his team, the coach left, allowing the players to let their down for a while.

A. hearts B. hair C. souls D. heads

2. Alice said: "That guy is gorgeous. I wish he would ask me out."

A. dead-centre B. drop shot C. jumped-up D. drop-dead

3. The party leader travelled the length and of the country in an attempt to spread his message.

A. width B. distance C. diameter D. breadth

4. Vietnam U23 made not only Asia but also Europe keep a close eye on them. They internationally.

A. have made headlines B. had made headlines C. have done headlines D. did headlines

5. If we didn't any measures to protect whales, they would disappear forever.

A. use B. make C. take D. do

6. People who take on a second job inevitably themselves to greater stress.

A. offer B. subject C. field D„ place

7. It is the of stupidity to go walking in the mountains in this weather.

A. height B. depth C. source D. matter

8. The works of such men as the English philosophers John Locke and Thomas Hobbes helped pave the way for academic freedom in the modern sense.

A. terminate B. prevented C. enhanced D. incorporated

9. Both universities speak of the programme of student exchange and hope to cooperate more in the future.

A. highly B. largely C. strongly D. widely

10. My neighbors are really tight with money. They hate throwing away food, don't eat at restaurant, and always try to find the best price.

A. to spend money too easily B. to not like spending money

C. to not know the value of money D. to save as much money as possible

11. We were all in a mood because the weather was good and we were going on holiday the next day.

A. bad B. well C. excellent D. good

12. On the whole, the rescue mission was well executed.

A. In fact B. In particular C. At once D. In general

13. With this type of insurance, you're buying of mind.

A. peace B. satisfaction C. calmness D. contentment

14. Could you me a lift into town?

A. give B. get C. do D. make

15. The players' protests no difference to the referee's decision at all.

A. did B. made C. caused D. created

16. In a formal interview, it is essential to maintain good eye with the interviewers.

A. link B. connection C. touch D. contact

17. It was no accident that he broke my glasses. He did it purpose.

A. with B. on C. by D. about

18. I read the contract again and again avoiding making spelling mistakes.

A. in terms of B. by means of C. with a view to D. in view of

19. Please don't a word of this to anyone else, it's highly confidential.

A. speak B. pass C. mutter D. breathe

20. My advice is that you get straight to the point in the next report.

A. If I were you, I would go straight to the bush in the next report.

B. If I were you, I would have the next report got started.

C. If I were you, I would not beat around the bush in the next report.

D. If I were you, I would not point out the next report.

Exercise 2: Chọn phương án đúng

1. I am glad I was able to be there for my friend when her mom died.

A. to offer support in time of need for B. to cry with

C. to travel with D. to visit

2. She simply took it for granted that the check was good and did not ask him any questions about it.

A. permitted it B. accepted it without investigation

C. objected to it D. looked it over

3. When you consider all the advantages you've gained I think you'll admit you had a good for your money.

A. run B. way C. earn D. drive

4. In a modern family the husband is expected to join hands with his wife to the household chores.

A. do B. make C. run D. take

5. While everyone else in this class prefers working in groups, Alice likes working

A. on her own B. of her own C. on herself D. in herself

6. Reaching 35 and obviously aging, Jane has to make up her mind on her future very soon.

A. give a thought about B. pay attention to C. prepare a plan for D. make a decision on

7. Foreign students who are a decision about which school to attend may not know exactly where the choices are located.

A. doing B. making C. taking D. having

8. Since he failed his exam, he had to for it again.

A. pass B. make C. take D. sit

9. It is very important for a film or a company to keep the changes in the market.

A. pace of B. track about C. touch with D. up with

10. My brother left his job last week because he did not have any to travel.

A. position B. chance C. ability D. location

11. I haven't read any medical books or articles on the subject for a long time, so I'm with recent developments.

A. out of reach B. out of the condition C. out of touch D. out of the question

12. Laws on military service since 1960 still hold good.

A. remain for good B. are still in good condition

C. stand in life D. remain in effect

13. I get quite depressed when I think about the damage we are to the environment.

A. having B. taking C. making D. causing

14. I stayed there with her for a while before I left.

A. in the difficult time B. whenever she needed me

C. for relaxation D. for a short period of time

15. I am glad that we see eye to eye on the matter of the conference location.

A. dislike B. agree c. disagree D. approve

16. Make sure you us a visit when you are in town again.

A. pay B. have c. give D. do

17. I used to run a mile before breakfast but now I am

A. not used to it B. no longer practice it C. out of practice D. out of the habit

18. The government is determined to terrorism.

A. put the stop to B„ put stop to C. put stops to D. put a stop to

19. Can I our brain for a moment? I can't do this crossword by myself.

A. use B. have C. mind D. pick

20. We are going to build a fence around the field with to breeding sheep and cattle.

A. a goal B. an outlook C. a reason D. a view

Exercise 3: Chọn phương án đúng

1. The detective was asked to probe into the mysterious disappearance of the painting.

A. investigate B. procure c. recover D. relinquish

2. Toxic chemicals from factories are one of the serious factors that leads wildlife to the of extinction.

A. wall B. fence C. verge D. bridge

3. When old Mr. Barnaby died, several people their claim to the substantial legacy that he left.

A. placed B. drew C. assumed D. laid

4. The local press has been pouring on the mayor for dissolving the council.

A. scorn B. blame C. disapproval D. hatred

5. The food was so delicious that I had a second

A. plate B. serving C. helping D. time

6. His work new ground in the treatment of cancer. It is now giving many cancer victims hope of complete recovery.

A. broke B. found C. dug D. uncovered

7. I'm not going to go ice skating! I'd only fall over and a fool of myself.

A. create B. show C. do D. make

8. As orders are becoming more and more, we've been rushed off our feet all week.

A. very angry B. very busy C. very worried D. very happy

9. The minister came under fire for his rash decision to close the factory.

A. was dismissed B. was acclaimed C. was criticized D. was penalized

10. I find myself at a loss to understand Harold's behavior.

A. I lost contact with Harold, so I couldn't understand his behavior.

B. I have to lose a lot to understand Harold's behavior.

C. I understood Harold's behavior completely.

D. I find Harold's behavior quite incomprehensible.

11. When the police arrived the thieves took to flight leaving all the stolen things behind.

A. did away B. climbed on C. took away D. ran away

12. My friend is good at mimicking people. He a great impression of Charlie Chaplin.

A. made B. did C. took D. gave

13. You can ask Matin anything about history. He actually has quite a good for facts.

A. head B. understanding C. knowledge D. ability

14. It was such a sad film that we all were reduced tears at the end.

A. with B„ onto C. to D. into

15. I used to reading comics, but now I've grown out of it.

A. take a fancy to B. keep an eye on C. get a kick out of D. kick up a fuss about

16. Little Deon: "This herb smells horrible, mommy!” Mommy:" it will do you a power of good."

A. Come what may B. By the by C. What is more D. Be that as it may

17. It's not fair to put all the blame on him. He's not the only one at fault.

A. He doesn't deserve to be blamed for everything as there were others involved.

B. He deserved to be punished, but the others don't.

C. It wouldn't be right to punish those who, like him, were not involved.

D. Only the one who were involved should be punished.

18. You should take out insurance your house from any possible damage. Earthquakes sometimes occur here.

A. in B„ on C. over D. of

19. However much effort he put into it, he will never make a go of the business.

A. He's a failure as an a businessman even though he's extremely hardworking.

B. No matter how hard he tries, he won't ever turn that business into a going concern.

C. The success of the business will depend upon the amount of hard work he puts into it.

D. Unless he is willing to make more of an effort, the business is never likely to be a success.

20. The government has launched a new road safety campaign in an attempt to reduce the number of road accidents.

A. to try to B. to aim to c. to intend to D. to plan to

Exercise 4: Chọn phương án đúng

1. My cousin was nervous about being interviewed on television, but he to the occasion wonderfully.

A. raised B. rose c. fell D. faced

2. I never thought that I could win a prize.

A. It never dawned in me that I could win a prize.

B. I was never put off from winning a prize.

C. It never crossed my mind that I could win a prize.

D. I never had full advantage of winning a prize.

3. Mike has quickly established himself the National Football League's most valued players.

A. to be one of B. as one of C. as D. to be

4. “Do you know who else is going to be running for governor?" " that Mr. Jones is planning to.”

A. Word is it B. Word has it C. Word has D. The words are

5. He built up a successful business but it was all done of his health.

A. at the price by the expense C. at all cost D. at the expense

6. I am gripped with a fever whenever a new year is coming.

A. I feel disappointed B. I am excited

C. I get upset D. I have got a temperature

7. My mother is the person who has a great hold me.

A. on B. in C. at D. for

8. You should concentrate on what the interviewer is saying and a real effort to answer all the question.

A. make B. take C. have D. do

9. You need to make about what course to take at university.

A. a decision B. a fortune C. a guess D. an impression

10. Poor management brought the company to of collapse.

A. the ring B. the edge C. the brink D. the foot

11. I may look half asleep, but I can assure you I am awake.

A. broad B. well C. full D. wide

12. The hotel was terrible, but the wonderful beach our disappointment.

A. came down with B. made up for C. got through to D. faced up to

13. He is an authority on primitive religion.

A. He has official permission to practise primitive religion.

B. He is famous for his vast knowledge of primitive religion.

C. He has authority over the people who practise primitive religion.

D. He has a great influence on the people who practise primitive religion.

14. Population explosion seems to surpass the ability of the earth to the demand for food.

A. make B. need C. have D. meet

15. We regret to tell you that the materials you ordered are

A. out of stock B. out of practice C. out of reach D. out of work

16. You should pat yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam.

A. praise yourself B. criticize yourself C. check up your back D. wear a backpack

17. The search for a new vaccine took priority all other medical researches.

A. above B. over C. to D. on

18. My cousin shows a desire to put aside the status of the school child.

A. The status of the school child makes my cousin happy.

B. My cousin doesn't want to be a school child anymore.

C. My cousin is determined to put up with the other school children.

D. My cousin decides to play down the status of the school child.

19. her inexperience, her failure to secure the contract was not surprising.

A. By virtue of B. With regard to c. In view of D. In recognition of

Exercise 5: Chọn phương án đúng

1. The world work is developing very quickly. If you don't self-learn continuously, we will not social movements.

A. put up with B. keep up with C. get on with D. deal with

2. He has been waiting for this letter for days, and at it has come.

A. the end B. last C. the moment D. present

3. "Do you your new roommate, or do you two argue?"

A. keep in touch with B. on good term with C. get along with D. get used to

4. Although he is my friend, I find it hard to his selfishness.

A. put up with B. catch up with C. keep up with D. come down with

5. The press thought the sale manager would be depressed by his dismissal but he just

A. turned it down B. called it off C. spoke it out D. laughed it off

6. My father sometimes the washing up after dinner.

A. takes B. does C. washes D. makes

7. Sportsmen their political differences on the sports field.

A. take place B. keep apart C. take part D. put aside

8. Why don’t they their attention on scrutinizing the evidence instead of questioning the passers-by?

A. attract B. focus C. draw D. devote

9. I find it difficult to make as prices keep

A. end meet-rising B. ends-raising C. end meet-raising D. ends meet-rising

10. The child has no problem reciting the poem; he has it to memory.

A. devoted B. added C. committed D. admitted

11. The computer has had an enormous on the way we work and enjoy life.

A. impression B. influence C. change D. alternation

12. You are not allowed to drive the influence alcohol.

A. under/of B. in/of C. under/by D. by/in

13. The ideas to nothing because I couldn't afford to do it.

A. went B. came C. turned D. changed

14. They are conducting a wide of surveys throughout Viet Nam.

A. collection B. range C. selection D. group

15. Make sure you your assignment before you go to bed.

A. have B. do C. take D. make

16. There were a number of strong candidates for the post but Peter's experience the scales in his favor.

A. weighted B. tipped C. balanced D. overturned

17. He accused me of standing with my brother to deceive him.

A. on B. at C. in D. off

18. For a public campaign to succeed, it is important to make of existing social organizations as well as other relations.

A. fun B. advantage C. benefit D. use

19. It's not a pleasant feeling to discover you've been taken for a by a close friend.

A. cheat B. trick C. ride D. lift

20. The scientists introduced new farming methods which resulted in crops.

A. bump B. bumpy C. bumper D. large

Đáp án Exercise 1

STT

Đáp án

Giải thích chi tiết đáp án

1

B

Cụm let one's hair down: thư giãn, xả hơi

Tạm dịch: Sau khi chúc mừng đội bóng, huấn luyện viên rời đi, cho phép các cầu thủ thư giãn một lúc.

2

D

Cụm "drop-dead gorgeous" có nghĩa: thể chất, cơ thể tuyệt đẹp

Tạm dịch: Alice nói: "Anh chàng kia thân hình thật đẹp. Ước gì anh ấy hẹn hò mình."

3

D

width (n): chiều rộng distance (n): khoảng cách diameter (n): đường kính

breadth (n): bề ngang, bề rộng

Cụm: the length and breadth of sth: ngang dọc khắp cái gì

Tạm dịch: Người lãnh đạo Đảng đi khắp mọi miền đất nuớc để truyền bá thông điệp của mình.

4

A

Ở đây ta dùng thì hiện tại hoàn thành, diễn tả một việc bắt đầu trong quá khứ

và kéo dài đến hiện tại, để lại kết quả ở hiện tại  Loại B, D

Cụm make headlines: trở thành tin tức quan trọng, đuợc lan truyền rộng rãi

Tạm dịch: U23 Việt Nam không chỉ khiến châu Á mà cả châu Âu chú ý đến họ. Tin

tức về họ được lan truyền khắp thế giới.

5

C

Cụm: take measures to V: thực hiện các biện pháp để làm gì

Tạm dịch: Nếu chúng ta không có biện pháp để bảo vệ cá voi thì chúng sẽ biến mất

mãi mãi.

6

B

Cụm từ:

take on something: đảm nhiệm, nhận

offer to do something (v): xung phong giúp đỡ làm gì

field (v): tạo ra một nhóm người tham gia vào một hoạt động hoặc sự kiện

subject to something (v): phải chịu, khó tránh khỏi

place (v): đặt, để vào, to place something for: đưa cho, giao cho.

Tạm dịch: Những người nhận thêm công việc thứ hai không tránh khỏi việc chịu đựng căng thẳng lớn hơn.

7

A

Cụm: It is the height of stupidity = It is no use: thật vô nghĩa khi...

Tạm dịch: Thật vô ích khi đi bộ trên núi dưới thời tiết này.

8

c

Cụm: Pave the way for: chuẩn bị cho, mở đường cho Terminate (v): chấm dứt

Prevent (v): ngăn cản Enhance (v): thúc đẩy Incorporate (v): hợp tác

 Pave the way for = Enhance

Tạm dịch: Các tác phẩm của những người đàn ông như các triết gia Anh John Locke và Thomas Hobbes đã giúp mở đường cho tự do học thuật theo nghĩa hiện đại.

9

A

Cụm: speak highly of something: đề cao điều gì

Tạm dịch: Cả hai trường đại học đều đề cao về chương trình trao đổi sinh viên và hi

vọng sẽ hợp tác nhiều hơn trong tương lai.

10

D

Cụm: tight with money: thắt chặt tiền bạc

to spend money too easily: tiêu tiền quá dễ dàng to not like spending money: không thích tiêu tiền

to not know the value of money: không biết giá trị của tiền

to save as much money as possible: tiết kiệm nhiều tiền nhất có thể

Tạm dịch: Những người hàng xóm của tôi rất chặt chẽ với tiền bạc. Họ ghét bỏ nhí

đồ ăn, không ăn ở nhà hàng và luôn cố gắng tìm giá tốt nhất.

11

D

Cụm: in a good mood: trong một tâm trạng tốt, vui vẻ

Tạm dịch: Chúng tôi đều có tâm trạng vui vẻ vì thời tiết tốt và chúng tôi đi nghỉ mát

vào ngày hôm sau.

12

D

Cụm: On the whole: nhìn chung, nói chung In fact: trên thực tế

In particular: đặc biệt

At once: ngay lập tức, cùng một lúc In general: nói chung

Tạm dịch: Nói chung, nhiệm vụ cứu hộ đã được thực hiện tốt.

13

A

Cụm: peace of mind: yên tâm

Tạm dịch: Với loại hình bảo hiểm này, bạn đang mua sự an tâm.

14

A

Cụm: give sb a lift: cho ai đó đi nhờ

Tạm dịch: Bạn có thể cho tôi đi nhờ vào thị trấn được không?

15

B

Do (v): làm Cause (v): gây ra Make (v): tạo ra Create [v]: tạo nên

Cụm: make no difference: không tạo ra sự khác biệt

Tạm dịch: Sự phản kháng của các cầu thủ không tạo sự khác biệt quá nhiều so với quyết định của trọng tài.

16

D

Link = connection(n): sự kết nối

Touch (n): sự cảm ứng

Eye contact (n) : giao tiếp bằng mắt.

Tạm dịch: Trong một buổi phỏng vấn chính thức, cần giữ sự giao tiếp bằng mắt thật tốt với người phỏng vấn.

17

B

Cụm: on purpose: cố ý >< by accident: tình cờ

Tạm dịch: Anh ta không tình cờ làm vỡ kính của tôi. Anh ta cố ý làm thế.

18

C

in terms of: về mặt

by means of: bằng cách

with a view to V-ing: để làm gì in view of: theo quan điểm của

Tạm dịch: Tôi đọc đi đọc lại hợp đồng để tránh mắc phải lỗi chính tả.

19

D

Cụm: breathe/ say a word: nói/ tiết lộ cho ai đó biết về điều gì đó

Tạm dịch: Đừng tiết lộ cho ai về điều này, nó rất bí mật.

20

C

Cụm: get straight to the point: đi thẳng đến vấn đề

beat about the bush: lòng vòng, lảng tránh, không đi vào vấn đề

Tạm dịch: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không đi lòng vòng ở bản báo cáo tiếp theo.

Exercise 2

STT

Đáp án

Giải thích chi tiết đáp án

1

A

To be there for sb = ở đó bên cạnh ai

To offer support in time of need for sb = đưa ra sự giúp đỡ trong khi cần thiết cho ai

Tạm dịch: Tôi rất vui tôi đã có thể ở bên cạnh bạn tôi khi mẹ cô ấy mất.

B. to cry with = khóc cùng

C. to travel with = đi cùng

D. to visit = đến thăm

2

B

take it for granted: cho nó là đúng

= accept it without investigation: chấp nhận nó mà không cần điều tra

Tạm dịch: Cô đơn giản cho rằng việc kiểm tra là tốt và không hỏi anh ta bất kì câu

hỏi nào về việc đó.

3

A

a good run for your money = có một quãng thời gian dài hạnh phúc và vui vẻ (vì

tiền bạc tiêu ra mang lại giá trị tốt đẹp)

Tạm dịch: Khi bạn xem xét tất cả những lợi ích mà bạn đã đạt được tôi nghĩ rằng bạn sẽ thừa nhận bạn đã có một quãng thời gian dài hạnh phúc và vui vẻ.

4

A

(to) do the household chores: làm việc nhà

Tạm dịch: Trong một gia đình hiện đại, người chồng được mong chờ sẽ giúp đỡ vợ

mình làm các công việc nhà.

5

A

on one's own = by one's self: tự thân một mình.

Tạm dịch: Trong khi những người khác trong lớp thích làm việc theo nhóm, Alice lại

thích làm việc một mình.

6

D

(to) make up one's mind on smt = D. (to) make a decision on smt: quyết định về cái gì.

Các phương án còn lại:

A. give a thought about: suy nghĩ về

B. pay attention to: chú ý tới

C. prepare a plan for: chuẩn bị cho

Tạm dịch: Đạt tới 35 tuổi và rõ ràng là đang già đi, Jane sẽ phải quyết định sớm về tương lai của mình.

7

B

Cụm: make a decision - decide: quyết định

Tạm dịch: Những sinh viên nước ngoài, người đang quyết định nhập học trường nào, có thể không biết chính xác những lựa chọn (địa điểm) đó ở đâu.

8

D

Sit và take đều có thể đi với exam nhưng điểm khác biệt là sit có thể dùng với for, trong khi take thì không thể

Như vậy, mấu chốt của câu này nằm ở chỗ giới từ for, chính chữ for này đã loại take

Sit for: thi lại

Tạm dịch: Vì anh ấy thi trượt nên anh ấy phải thi lại.

9

D

Keep up with st: bắt kịp, theo kịp với cái gì

Tạm dịch: Nó là rất quan trọng đối với một bộ phim hay một công ty để theo kịp với những thay đổi trên thị trường.

10

B

Have (stand) a chance to do St: có cơ hội làm gì

Tạm dịch: Anh trai tôi đã bỏ công việc của mình vào tuần trước vì anh không có bất

kì cơ hội nào để đi du lịch.

11

C

out of reach: ngoài tầm với

out of the condition: không vừa (về cơ thể)

out of touch: mất liên lạc với, không có tin tức về

out of the question: không thể được, điều không thể

Tạm dịch: Tôi đã không đọc bất kì sách y khoa hoặc bài viết về chủ đề này trong một thời gian dài, vì vậy tôi không có tin tức về những phát triển gần đây.

12

D

hold good (v): còn hiệu lực

remain for good: vẫn còn tốt

is still in good condition: vẫn trong tình trạng tốt

stands in life: trong cuộc sống

remains in effect: vẫn có hiệu lực

 hold good = remain in effect

Tạm dịch: Luật về nghĩa vụ quân sự từ năm 1960 vẫn còn hiệu lực

13

D

cause the damage: gây thiệt hại.

Tạm dịch: Tôi rất thất vọng mỗi khi nghĩ về những thiệt hại mà chúng ta đã gây ra cho môi trường.

14

D

for a while: một chút, một lát = D. for a short period of time. Các phương án còn lại:

A. in the difficult time: trong thời gian khó khăn

B. whenever she needed me: bất cứ khi nào bạn cần tôi

C. for relaxation: nghỉ ngơi

Tạm dịch: Tôi đã ở đây với cô ấy một chút trước khi tôi rời đi.

15

B

see eye to eye: đồng ý, đồng tình

A. dislike (v): không thích, không ưa

B. agree (v) = (to) see eye to eye: đồng ý, đồng tình

C. disagree (v): không đồng ý, bất đồng

D. approve (v): ủng hộ, tán thành

Tạm dịch: Tôi rất mừng khi chúng tôi đồng tình với nhau về vấn đến địa điểm hội nghị.

16

A

pay sb a visit = visit sb: thăm ai đó

Tạm dịch: Chắc chắn bạn sẽ đến thăm chúng tôi khi bạn quay trở lại thị trấn nhé

17

D

tobe out of habit: mất thói quen, không còn là thói quen

Tạm dịch:Tôi thường chạy một dặm trước bữa sáng nhưng giờ tôi không còn thói quen đó nữa.

18

D

put a stop to: chấm dứt

Tạm dịch: Chính phủ quyết tâm chấm dứt nạn khủng bố.

19

D

pick one's brain: hỏi, xin ý kiến ai về điều gì

Tạm dịch:Tôi có thể hỏi ý kiến bạn được không? Tôi không thể tự mình giải được ô

chữ này.

20

D

with a view to + V-ing = với mục đích làm gì, để làm gì

Tạm dịch: Chúng tôi sẽ xây một hàng rào xung quanh cánh đồng để chăn nuôi cừu và gia súc.

Exercise 3

STT

Đáp án

Giải thích chi tiết đáp án

1

A

Ta có: probe into: dò xét, thăm dò

Đáp án đồng nghĩa A. investigate (v) điều tra Các phương án khác

B. thu được, mua được

C. hồi phục

D. từ bỏ, buông

Tạm dịch: Trinh thám được yêu cầu điều tra về sự biến mất bí ẩn của bức tranh

2

C

to the verge of = đến bên bờ vực của

Đây là một cấu trúc cố định, những từ của các phương án khác không thể kết hợp tạo

thành cấu trúc mang ý nghĩa tương tự.

Tạm dịch: Các chất hoá học độc hại từ các nhà máy là một trong những yếu tố

nghiêm trọng đẩy thế giới hoang dã đến bến bờ vực của sự tuyệt chủng.

A. wall (n) = bức tường

B. fence (n) = hàng rào

D. bridge (n) = cây cầu

3

D

Lay claim to sth = tuyên bố là có quyền sở hữu thứ gì (thường là tiền, tài sản) Các động từ của các phương án khác không đi cùng với danh từ "claim" tạo thành cụm từ có nghĩa tương tự.

Tạm dịch: Khi ông Barnaby chết, vài người tuyên bố là có quyền sở hữu khoản thừa kế đáng kể mà ông để lại.

A. place (v) = xếp đặt

B. draw (v) = vẽ

C. assume (v) = tin vào điều gì mặc dù chưa xác thực

4

A

scorn (n): sự khinh bỉ, sự khinh miệt blame (n, v): sự đổ lỗi, đổ lỗi disapproval (n): sự không tán thành hatred (n): lòng căm ghét

Cụm từ cố định "pour scorn on somebody": dè bỉu/chê bai ai đó

Tạm dịch: Truyền thông địa phương dè bỉu ngài thị trưởng vì giải tán hội đồng thành

phố.

5

C

a second helping (n) = phần ăn thứ hai

Tạm dịch: Món ăn đã quá ngon đến mức tôi đã có một phần ăn thứ hai.

A. plate (n) = cái đĩa

B. serving (n) = sự phục vụ

D. time (n) = thời gian

6

A

break new ground: khám phá ra, làm ra điều chưa từng được làm trước đó

Tạm dịch: Công trình của ông ấy đã tạo ra một khám phá mới trong điều trị ung thư. Hiện nay, nhiều nạn nhân ung thư có hi vọng hồi phục hoàn toàn.

7

D

make a fool (out) of sb/yourself: khiến ai đó trông như kẻ ngốc

Tạm dịch: Tôi sẽ không đi trượt băng đâu! Tôi chỉ bị ngã và khiến mình trông như kẻ ngốc.

8

B

be rushed off your feet: bận rộn

angry (adj): tức giận busy (adj): bận rộn worried (adj): lo lắng happy (adj): vui vẻ

 rushed off our feet = very busy

Tạm dịch: Khi đơn đặt hàng đang ngày càng tăng, chúng tôi đã rất bận rộn trong suốt tuần.

9

C

be/come under fire: bị chỉ trích mạnh mẽ vì đã làm gì dismiss (v): cách chức

acclaim (v): hoan hô criticize (v): chỉ trích penalize (v): xử phạt

Tạm dịch: Bộ trưởng bị chỉ trích mạnh mẽ hiếm vì đã quyết định đóng cửa nhà máy.

10

D

be at a loss: bối rối, lúng túng

Tạm dịch: Tôi cảm thấy mình bối rối trong việc hiểu hành vi của Harold.

A. Tôi đã mất liên lạc với Harold, vì vậy tôi không thể hiểu được hành vi của anh ấy.

B. Tôi phải mất rất nhiều để hiểu được hành vi của Harold,

C. Tôi hiểu hành vi của Harold hoàn toàn.

D. Tôi thấy hành vi của Harold khá khó hiểu.

11

D

take to flight: chạy đi do away with: từ bỏ climb on: leo lên trên take away: cất đi

run away: chạy đi

 took to flight = ran away

Tạm dịch: Khi cảnh sát tới, bọn trộm chạy đi, để lại tất cả những đồ ăn trộm lại

12

B

Ta có cụm "do an impression of sb": bắt chước ai, nhại điệu bộ của ai

Tạm dịch: Bạn tôi rất giỏi bắt chước mọi người. Cậu ấy bắt chước rất giống Charlie Chaplin.

13

A

have a (good) head for sth: có khả năng làm điều gì đó thật tốt

Tạm dịch: Bạn có thể hỏi Matin mọi thứ về lịch sử. Cậu ấy thật sự có khả năng ghi

nhớ tốt các sự kiện.

14

C

reduce sb to tears = make sb cry: làm ai khóc

Tạm dịch: Nó thật là một bộ phim buồn đến mức vào phút cuối tất cả chúng tôi đều

khóc.

15

C

take a fancy to (v): bắt đầu thích cái gì

keep an eye on (v): để ý, quan tâm, chăm sóc đến cái gì

get a kick out of (v): thích cái gì, cảm thấy cái gì thú vị (= to like, be interested in...) kick up a fuss about (v): giận dữ, phàn nàn về cái gì

Tạm dịch: Tôi đã từng thích đọc truyện tranh, nhưng bây giờ tôi không thích nữa.

16

D

Come what may: dù khó khăn đến mấy/dù có rắc rối gì đi nữa

By the by = By the way: tiện thể, nhân tiện

What is more: thêm nữa là (thêm một điều gì đó có tính quan trọng hơn)

Be that as it may: cho dù như thế

Tạm dịch:

Little Deon: "Loại thảo mộc này có mùi thật khủng khiếp, mẹ ơi!" Mẹ: "Dù thế, nó sẽ làm cho con vô cùng khoẻ mạnh."

17

A

put all the blame on sb: đổ tất cả trách nhiệm cho ai

Tạm dịch: Không công bằng khi đặt tất cả trách nhiệm cho anh ta. Anh ta không phải là người duy nhất có lỗi.

A. Anh ta không đáng bị đổ lỗi cho tất cả mọi thứ vì có những người khác có liên quan.

B. Anh ta xứng đáng bị trừng phạt, nhưng những người khác thì không.

C. Không đúng khi trừng phạt những người không có liên quan, như anh ta.

D. Chỉ có người có liên quan mới phải bị trừng phạt.

18

B

take out insurance on st = buy an insurance policy for st: mua bảo hiểm cho cái gì

Tạm dịch: Bạn nên mua bảo hiểm cho căn nhà của bạn khỏi mọi thiệt hại có thể xảy

ra. Động đất đôi khi xảy ra ở đấy.

19

B

make a go of st: thành công trong việc gì

make effort to do st = try/attempt to do st = in an attempt to do st: cố gắng làm gì

put effort into st: bỏ bao nhiêu nỗ lực vào cái gì

Tạm dịch: Dù anh ấy bỏ bao nhiêu nỗ lực vào nó đi chăng nữa, anh sẽ không bao giờ

thành công trong kinh doanh.

A. Anh ấy là một doanh nhân thất bại mặc dù anh ấy rất chăm chỉ.

B. Dù anh ấy cố gắng thế nào, anh sẽ không bao giờ biến việc kinh doanh đó thành

một hoạt động liên tục.

C. Sự thành công của kinh doanh sẽ phụ thuộc vào lượng công việc vất vả mà anh ấy bỏ vào đó.

D. Trừ khi anh ấy sẵn sàng nỗ lực hơn, công việc kinh doanh không bao giờ có thể

thành công.

20

A

attempt (n): nỗ lực

try (v): cố gắng

aim (v): với mục đích intend (v): dự định plan (v): lên kế hoạch

 try = in an attempt

Tạm dịch: Chính phủ đã khởi động chiến dịch an toàn đường bộ mới nhằm giảm số vụ tai nạn đường bộ.

Exercise 4

STT

Đáp án

Giải thích chi tiết đáp án

1

B

rise to the occasion: tỏ ra có khả năng đối phó với tình thế khó khăn bất ngờ

Tạm dịch: Anh họ tôi lo lắng về việc phỏng vấn trên ti vi, nhưng anh ấy đã ứng phó

rất tốt.

2

A

put somebody off something: làm ai hết hứng thú với điều gì cross one's mind: chợt nảy ra trong trí óc

have full advantage: có đủ lợi thế

Tạm dịch: Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể thắng giải thưởng.

3

C

establish somebody/something/yourself (in something) (as something): giữ vững vị trí

one of the + N (đếm được số nhiều)

Tạm dịch: Mike nhanh chóng giữ vững được vị trí là một trong những cầu thủ có giá

trị nhất giải bóng đá quốc gia.

4

B

Word has it that: Có tin tức rằng

Tạm dịch: "Bạn có biết ai khác sẽ chạy đua chức thống đốc không?" "Có tin tức rằng

ông Jones đang có dự định."

5

D

at the expense of sth: trả giá bằng cái gì

Tạm dịch: ông đã xây dựng một doanh nghiệp thành công nhưng tất cả đã phải trả giá

bằng sức khoẻ của mình.

6

D

to be gripped with a fever: bị cơn sốt đeo bám disappointed (adj): thất vọng

excited (adj): vui vẻ phấn khích upset (adj): buồn phiền

to get a temperature: bị sốt

 I have got a temperature = I am gripped with a fever

Tạm dịch: Tôi bị sốt cao bất cứ khi nào một năm mới đến.

7

A

Have a great hold on/over sb: có ảnh hưởng lớn tới ai

Tạm dịch: Mẹ tôi là người có tầm ảnh hưởng lớn tới tôi.

8

A

make an effort: cố gắng

Tạm dịch: Bạn nên tập trung vào lời người phỏng vấn nói và cố gắng trả lời được tất cả các câu hỏi.

9

A

make a decision: quyết định make a fortune: trở nên giàu có make a guess: dự đoán

make an impression: gây ấn tượng

Tạm dịch: Bạn cần phải quyết định tham gia khoá học nào ở trường đại học

10

C

the ring: chiếc nhẫn, chiếc vòng the brink: bờ vực, bờ sông

the edge: cái rìa, cạnh, mép the foot: bàn chân

 The brink of collapse: bờ vực phá sản

Tạm dịch: Quản lí kém đã đưa công ty đến bờ vực sụp đổ.

11

D

to be wide awake: hoàn toàn, rất tỉnh táo

Tạm dịch: Tôi trông có vẻ buồn ngủ, nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn tôi rất tỉnh

táo.

12

B

come down with something: bị (một bệnh gì đó)

make up for something: đền bù, bù vào

get through to somebody: làm cho ai hiểu được mình

face up to something: đủ can đảm để chấp nhận (một sự thực phũ phàng)

Tạm dịch: Khách sạn rất tệ, nhưng bãi biển đã đền bù cho sự thất vọng của chúng tôi.

13

B

An authority on st: có chuyên môn về lĩnh vực gì He is an authority on primitive religion.

Ông là một người có uy tín chuyên môn về tôn giáo nguyên thuỷ.

= B. He is famous for his vast knowledge of orimitive religion. Ông nổi tiếng với kiến thức rộng lớn về tôn giáo nguyên thuỷ.

14

D

Meet the demand for...: đáp ứng nhu cầu cho ...

Tạm dịch: Bùng nổ dân số dường như vượt quá khả năng đáp ứng nhu cầu thực phẩm toàn cầu.

15

A

out of stock: hết hàng

out of practice: không thể thực thi

out of reach: ngoài tầm với

out of work: thất nghiệp

Tạm dịch: Chúng tôi rất tiếc phải báo cho các ngài biết rằng nguyên liệu ngài đặt

mua đã hết hàng.

16

B

Pat yourself on the back = praise yourself: khen ngợi chính mình >< criticize yourself

Tạm dịch: Bạn nên tự khen mình vì đã đạt được điểm cao trong kì thi tốt nghiệp.

17

B

Take/have priority over something: ưu tiên, đặt hàng đầu

Tạm dịch: Việc tìm một vắc xin mới chiếm ưu tiên trên mọi nghiên cửu khác

18

B

shows a desire to do st = desire to do st: khao khát, mong muốn làm gì

put aside: đặt sang một bên, dẹp bỏ, để dành

Tạm dịch: Đứa em họ của tôi muốn dẹp đi tình trạng là một học sinh.

= B. Đứa em họ của tôi không muốn là một học sinh nữa.

Các đáp án còn lại:

A. Là một đứa trẻ học sinh khiến em họ tôi hạnh phúc.

C. Đứa em họ của tôi quyết tâm chịu đựng những đứa trẻ học sinh khác. (to) put up with = (to) tolerate: chịu đựng.

D. Đứa em họ của tôi quyết định đánh giá thấp tình trạng đang là một đứa trẻ học

sinh.

(to) play down = (to) underestimate = (to) trivialize: make smt less important:

tầm thường hoá, đánh giá thấp.

19

A

A. By virtue of + N/V-ing: Bởi vì

B. With regard to + N/V-ing: về mặt, về vấn đề, có liên quan tới.

C. In view of + N/V-ing: Xét thấy, lưu tâm đến.

D. In recognition of + N/V-ing: Được công nhận về.

Tạm dịch: Bởi vì thiếu kinh nghiệm, việc cô ấy không đảm bảo được bản hợp đồng

không có gì là ngạc nhiên.

Exercise 5

STT

Đáp án

Giải thích chi tiết đáp án

1

B

put up with: chịu đựng ai hoặc cái gì đấy

keep up with: bắt kịp với

get on with: thân thiện (với ai), ăn ý (với ai) deal with: giải quyết cái gì

Tạm dịch: Công việc của thế giới đang phát triển rất nhanh. Nếu bạn không tự học

liên tục, chúng ta sẽ không theo kịp các chuyển động của xã hội.

2

B

at the end (of something) = thời điểm kết thúc (một việc, sự kiện, thời gian...)

at last = finally: cuối cùng

at the moment = at present: ở thời điểm hiện tại

Tạm dịch: Anh ấy đã chờ đợi bức thư này trong nhiều ngày và cuối cùng nó đã đến.

3

C

keep in touch with: giữ liên lạc với

get along with: thân thiện, ăn ý với = get on well with

on good terms with: thân thiện, quan hệ tốt với (trong đề bài cụm đã cho không được viết chính xác)

get used to: quen với

Tạm dịch: "Bạn có quan hệ tốt với bạn cùng phòng mới không, hay là hai đứa lại cãi nhau rồi?"

4

A

put up with: chịu đựng catch up with: đuổi kịp keep up with: theo kịp come down with: trả tiên

Tạm dịch: Mặc dù anh ấy là bạn của tôi, nhưng tôi không thể chịu được tính ích kỉ

của anh ta

5

D

turn down: từ chối call off: huỷ, hoãn speak out: công bố laugh off: cười trừ

Tạm dịch: Báo chí nghĩ rằng người quản lí bán hàng sẽ bị trầm cảm bởi sự sa thải

nhưng anh ta chỉ cười trừ mà thôi.

6

B

Do the washing up: rửa bát đĩa

Tạm dịch: Bố tôi thỉnh thoảng rửa bát đĩa sau bữa tối

7

D

A. take place: diễn ra

B. keep apart: tách ra

C. take part in: tham gia

D. put aside: gạt bỏ, không quan tâm đến, dẹp sang một bên

Tạm dịch: Những vận động viên thể thao gạt bỏ hết những khác biệt về chính

trị trên đấu trường thi đấu.

8

B

A. attract attention: thu hút sự chú ý

B. focus (attention) on something: tập trung sự chú ý vào

C. draw attention to: hướng sự thu hút tới

D. devote attention to something: tập trung vào

Tạm dịch: Tại sao họ không tập trung chú ý vào việc nghiên cứu bằng chứng thay vì

hỏi những người qua đường?

9

D

make ends meet [đáp ứng nhu cầu/ đủ sống]

Price rises: giá cả tăng lên

Tạm dịch: Tôi cảm thấy thật khó để kiếm tiền đủ sống khi mà vật giá cứ tăng lên.

10

C

devoted to (v): cống hiến, tận tuỵ

added (v) sth to sth: thêm vào

commit something to memory = to learn something well enough to

remember it exactly: học kĩ để nhớ chính xác admitted (v) : thừa nhận

Tạm dịch: Đứa bé này không có khó khăn gì khi đọc bài thơ; thằng bé đã thuộc lòng

(ghi nhớ trong đầu).

11

B

Have an influence on: Có ảnh hưởng đến…

Tạm dịch: Máy tính đã có một ảnh hưởng rất lớn về cách chúng ta làm việc và tận hưởng cuộc sống.

12

A

under the influence of: chịu ảnh hưởng của, do ảnh hưởng của

be allowed to V: được phép làm gì.

Tạm dịch: Anh không được phép lái xe trong tình trạng say rượu.

13

B

come to nothing: không đi đến đâu, không được gì,...

Tạm dịch: Những ý tưởng này không đi đến đâu cả vì tôi không đủ khả năng thực hiện nó.

14

B

A wide range of something: một loạt các...

Tạm dịch: Họ thực hiện một loạt các khảo sát trên khắp Việt Nam.

15

B

A. have (v): có

B. do (v): làm

C. take (v): lấy đi

D. make (v): làm, chế tạo

- do assignment: làm bài tập

Tạm dịch: Hãy chắc chắn bạn làm bài tập trước khi đi ngủ nhé.

16

B

tip the scale in one's favor: thiên về, nghiêng về có lợi cho ai đó

Tạm dịch: Có nhiều ứng cử viên sáng giá cho vị trí nhưng kinh nghiệm của Peter làm cho lợi thế nghiêng về phía anh ta.

17

C

to stand in with: vào hùa với, cấu kết với

Tạm dịch: Anh ấy buộc tội tôi cấu kết với anh trai tôi để lừa gạt anh ấy.

18

D

A. Make fun of: Đùa cợt, chế nhạo, giễu

B. Không có "make advantage of" mà có “take advantage of": lợi dụng, tận dụng

C. Không có "make benefit of"

D. Make use of: tận dụng

Tạm dịch: Để một chiến dịch công chúng thành công, tận dụng những tổ chức xã hội

hiện có cũng như các mối quan hệ khác là rất quan trọng.

19

C

Take sb for a ride: lừa dối ai

Tạm dịch: Thật là không dễ chịu chút nào khi phát hiện ra rằng bạn đã bị lừa dối bởi một người bạn thân.

20

C

bumper crop: vụ mùa bội thu

Tạm dịch: Các nhà khoa học đã giới thiệu những phương pháp canh tác mới, dẫn đến những vụ mùa bội thu.