Trắc nghiệm địa 7 bài 31: kinh tế châu phi (tiếp theo) có đáp án

Trắc nghiệm địa 7 bài 31: kinh tế châu phi (tiếp theo) có đáp án

4.7/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Trắc nghiệm địa 7 bài 31: kinh tế châu phi (tiếp theo) có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 7 BÀI 31:

KINH TẾ CHÂU PHI (Tiếp theo)

Câu 1: Các nước châu Phi xuất khẩu chủ yếu:

A. Khoáng sản và nguyên liệu chưa chế biến.

B. Khoáng sản và máy móc.

C. Máy móc, thiết bị và hàng tiêu dùng.

D. Nguyên liệu chưa qua chế biến và hàng tiêu dùng.

Câu 2: Vùng chuyên canh nông sản xuất khẩu phân bố:

A. Trung Phi và cực Nam của Nam Phi. B. Nam Phi, Đông Phi và Trung Phi.

C. Nam Phi và rìa phía Bắc của Bắc Phi. D. Tây Phi, Đông Phi và Nam Phi.

Câu 3: Một số nước châu Phi có ngành du lịch khá phát triển, tiêu biểu là:

A. Công-gô, Tan-da-ni-a B. Kê-ni-a, Ai Cập.

C. Nam Phi, Ê-ti-ô-pi-a. D. Ma-rốc, Tuy-ni-di.

Câu 4: Các nước châu Phi nhập khẩu chủ yếu:

A. Khoáng sản và máy móc.

B. Khoáng sản và nguyên liệu chưa chế biến.

C. Nguyên liệu chưa qua chế biến và hàng tiêu dùng.

D. Máy móc, thiết bị và hàng tiêu dùng.

Câu 5: Tốc độ đô thị hóa ở châu Phi khá nhanh nhưng không tương xứng với:

A. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

B. Trình độ phát triển công nghiệp.

C. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

D. Sự tăng trưởng của nền kinh tế.

Câu 6: Các loại nông sản xuất khẩu chủ yếu của châu Phi là:

A. Cà phê, ca cao, cọ dầu. B. Cà phê, bông, lương thực.

C. Lương thực, ca cao, cọ dầu, lạc. D. Gạo, ca cao, cà phê, cọ dầu.

Câu 7: Tỉ lệ thị dân của các nước châu Phi:

A. Luôn ở mức ổn định. B. Ngày càng giảm xuống.

C. Tăng lên nhưng không ổn định D. Không ngừng tăng lên.

Câu 8: Vùng khai thác khoảng sản xuất khẩu phân bố:

A. Nam Phi và Trung Phi.

B. Nam Phi và rìa phía Bắc của Bắc Phi.

C. Bắc Phi và Tây Phi.

D. Tây Phi, Đông Phi và Nam Phi.

Câu 9: Tại sao ở châu Phi có bùng nổ dân số đô thị?

A. Di dân ồ ạt vào các thành phố lớn.

B. Sự phát triển đa dạng của ngành dịch vụ ở đô thị.

C. Gia tăng dân số tự nhiên cao, di dân ồ ạt vào thành phố.

D. Kinh tế ở các đô thị phát triển mạnh.

Câu 10: Đâu là mặt hàng các nước châu Phi không phải nhập khẩu?

A. Khoáng sản. B. Máy móc. C. Hàng tiêu dùng. D. Lương thực.

ĐÁP ÁN

1

A

3

B

5

C

7

D

9

C

2

A

4

D

6

A

8

B

10

A