Trắc nghiệm địa 7 bài 30: kinh tế châu phi có đáp án

Trắc nghiệm địa 7 bài 30: kinh tế châu phi có đáp án

4.9/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Trắc nghiệm địa 7 bài 30: kinh tế châu phi có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 7 BÀI 30:

KINH TẾ CHÂU PHI

Câu 1:  Các nước có ngành công nghiệp tương đối phát triển là:

A.  An-giê-ri, Ai Cập. B.  Ai Cập, Ni-giê.

C.  Cộng hòa Nam Phi, Ai Cập. D.  Cộng hòa Nam Phi, An-giê-ri.

Câu 2: Cà phê được trồng nhiều ở:

A. Các nước phía Tây và phía Đông châu Phi.

B. Các nước phái Tây và phía Nam châu Phi.

C. Các nước phía Nam và phía Đông châu Phi.

D. Các nước phía Nam và phía Bắc châu Phi.

Câu 3:  Quốc gia được xem là nghèo nhất Châu Phi và thế giới là:

A. Angieri B. Nam Phi C. Bu-run-đi D. Ai Cập.

Câu 4: Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức:

A. Chăn thả. B. Bán công nghiệp. C. Công nghiệp. D. Công nghệ cao.

Câu 5: Châu Phi có những cây lâu năm chủ yếu:

A. Chè, cà phê, cao su và điều. B. Ca cao, cà phê, cọ dầu, chè, bông.

C. Cà phê, chè, điều, bông và cọ dầu. D. Ca cao, cà phê, cao su, tiêu, điều và chè.

Câu 6:  Giá trị sản xuất công nghiệp của châu Phi chiếm:

A.  2% toàn thế giới. B.  5% toàn thế giới. C.  7% toàn thế giới. D.  10% toàn thế giới.

Câu 7:  Loại hình chăn nuôi phát triển nhất Châu Phi là:

A. Nuôi trồng thủy hải sản B. Chăn thả gia cầm

C. Chăn nuôi gia súc D. Chăn thả gia súc lớn.

Câu 8:  Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức:

A.  Chăn thả. B.  Bán công nghiệp. C.  Công nghiệp. D.  Công nghệ cao.

Câu 9:  Ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất Châu Phi là:

A. Hóa chất B. Ô tô C. Luyện kim D. Khai khoáng.

Câu 10:  Nguyên nhân các cây công nghiệp trồng chủ yếu ở vùng trung Phi là:

A.  Điều kiện tự nhiên thuận lợi. B.  Chính sách phát triển của châu lục.

C.  Nguồn lao động dồi dào với nhiều kinh nghiệm sản xuất. D.  Nền văn minh từ trước.

Câu 11: Các mỏ dầu mỏ và khí đốt phân bố chủ yếu:

A. Phía Nam và phía Bắc của châu Phi. B. Phía Tây và phía Bắc châu Phi.

C. Phía Bắc của châu Phi. D. Phía Tây và phía Đông châu Phi.

Câu 12:  Các hoạt động luyện kim màu, hóa chất phân bố chủ yếu:

A.  Phía Nam và phía Bắc của châu Phi. B.  Phía Nam của châu Phi.

C.  Phía Bắc của châu Phi. D.  Phía Tây và phía Đông châu Phi.

Câu 13:  Hoạt động công nghiệp chính ở châu Phi là:

A.  Chế biến lương thực, thực phẩm. B.  Khai thác khoáng sản.

C.  Dệt may. D.  Khai thác rừng và chế biến lâm sản.

Câu 14:  Cà phê được trồng nhiều ở:

A.  Các nước phía Tây và phía Đông châu Phi. B.  Các nước phái Tây và phía Nam châu Phi.

C.  Các nước phía Nam và phía Đông châu Phi. D.  Các nước phía Nam và phía Bắc châu Phi.

Câu 15: Nguyên nhân các cây công nghiệp trồng chủ yếu ở vùng trung Phi là:

A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi.

B. Chính sách phát triển của châu lục.

C. Nguồn lao động dồi dào với nhiều kinh nghiệm sản xuất.

D. Nền văn minh từ trước.

Câu 16:  Hạn chế của các ngành công nghiệp ở các nước châu Phi:

A. Thiếu vốn, thiếu lao động chuyên môn B. Trình độ kĩ thuật còn thấp

C. Cơ sở vật chất kĩ thuật lạc hậu D. Tất cả đều đúng

Câu 17:  Châu Phi có những cây lâu năm chủ yếu:

A.  Chè, cà phê, cao su và điều. B.  Ca cao, cà phê, cọ dầu, chè, bông.

C.  Cà phê, chè, điều, bông và cọ dầu. D.  Ca cao, cà phê, cao su, tiêu, điều và chè.

Câu 18:  Quốc gia nào ở châu Phi có nền công nghiệp lọc dầu phát triển nhất?

A. Li-bi B. An-giê-ri C. Ma-rốc D. Công-gô

Câu 19: Cây công nghiệp xuất khẩu chủ yếu

A. Cọ dầu B. Ca cao C. Cà phê D. Tất cả đều đúng

Câu 20: Các nước có ngành công nghiệp tương đối phát triển là:

A. An-giê-ri, Ai Cập. B. Ai Cập, Ni-giê.

C. Cộng hòa Nam Phi, Ai Cập. D. Cộng hòa Nam Phi, An-giê-ri.

Câu 21:  Các mỏ dầu mỏ và khí đốt phân bố chủ yếu:

A.  Phía Nam và phía Bắc của châu Phi. B.  Phía Tây và phía Bắc châu Phi.

C.  Phía Bắc của châu Phi. D.  Phía Tây và phía Đông châu Phi.

Câu 22:  Cây công nghiệp nhiệt đới trồng trong các đồn điền theo hướng chuyên môn hoá chủ yếu để:

A. Tiêu thụ trong nước B. Nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy

C. Xuất khẩu D. Sản xuất công nghiệp

Câu 23: Giá trị sản xuất công nghiệp của châu Phi chiếm:

A. 2% toàn thế giới. B. 5% toàn thế giới. C. 7% toàn thế giới. D. 10% toàn thế giới.

Câu 24: Hoạt động công nghiệp chính ở châu Phi là:

A. Chế biến lương thực, thực phẩm. B. Khai thác khoáng sản.

C. Dệt may. D. Khai thác rừng và chế biến lâm sản.

Câu 25:  Loại cây được trồng nhiều nhất ở Châu Phi là:

A. Cây lương thực B. Cây công nghiệp C. Cây ăn quả D. Cây lấy gỗ.

Câu 26: Các hoạt động luyện kim màu, hóa chất phân bố chủ yếu:

A. Phía Nam và phía Bắc của châu Phi. B. Phía Nam của châu Phi.

C. Phía Bắc của châu Phi. D. Phía Tây và phía Đông châu Phi.

Câu 27: Hình thức canh tác chủ yếu ở châu Phi là:

A. Chuyên môn hóa sản xuất.

B. Đa dạng hóa cây trồng hướng ra xuất khẩu.

C. Làm nưỡng rẫy phổ biến, kĩ thuật lạc hậu.

D. Sử dụng công nghiệp cao trong sản xuất.

Câu 28: Hình thức canh tác chủ yếu ở châu Phi là

A.  Chuyên môn hóa sản xuất. B.  Đa dạng hóa cây trồng hướng ra xuất khẩu.

C.  Làm nương rẫy phổ biến, kĩ thuật lạc hậu. D.  Sử dụng công nghiệp cao trong sản xuất.

ĐÁP ÁN

1

B

6

A

11

C

16

D

21

C

26

B

2

A

7

D

12

B

17

B

22

C

27

C

3

C

8

A

13

B

18

B

23

A

28

C

4

A

9

D

14

A

19

D

24

B

5

B

10

A

15

A

20

D

25

B