Trắc nghiệm địa 7 bài 24: hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi có đáp án

Trắc nghiệm địa 7 bài 24: hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi có đáp án

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Trắc nghiệm địa 7 bài 24: hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 7 BÀI 24:

HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI

Câu 1:  Nguyên nhân chính khiến cho vùng núi ít người sinh sống là:

A.  Đi lại khó khăn. B.  Khí hậu khắc nghiệt.

C.  Độ cao. D.  Độ dốc.

Câu 2:  Để phát triển kinh tế miền núi không cần các điều kiện:

A.  Điện, lao động. B.  Đường giao thông.

C.  Các nguồn tài nguyên (rừng, khoáng sản,…). D.  Đầy đủ lương thực, thực phẩm.

Câu 3: Để phát triển kinh tế miền núi không cần các điều kiện:

A. Điện, lao động. B. Đường giao thông.

C. Các nguồn tài nguyên (rừng, khoáng sản,…).

D. Đầy đủ lương thực, thực phẩm.

Câu 4:  Hoạt động kinh tế ở vùng núi chủ yếu là

A.  Trồng trọt, chăn nuôi, khai thác chế biến lâm sản. B.  Các hoạt động thương mại, tài chính.

C.  Nuôi trồng thủy hải sản. D.  Lâm tặc phá rừng, săn bắt động vật.

Câu 5: Hoạt động kinh tế ở vùng núi chủ yếu là

A. Các hoạt động thương mại, tài chính.

B. Trồng trọt, chăn nuôi, khai thác chế biến lâm sản.

C. Lâm tặc phá rừng, săn bắt động vật.

D. Nuôi trồng thủy hải sản.

Câu 6:  Nguyên nhân chính khiến cho vùng núi ít người sinh sống là:

A. Giao thông khó khăn B. Độ dốc

C. Khí hậu khắc nghiệt. D. Độ cao

Câu 7:  Để khai thác tốt nguồn nước vùng núi, người ta thường:

A. Đắp đập ngăn dòng. B. Dẫn nước vào ruộng

C. Làm thủy điện D. Trồng rừng

Câu 8: Ở vùng núi nước ta có tuyết rơi hàng năm là:

A. Tam Đảo, Mẫu Sơn. B. Mẫu Sơn, Ba Vì.

C. Tam Đảo, SaPa. D. Mẫu Sơn, SaPa.

Câu 9: Một giải pháp tốt để làm giao thông ở vùng núi là:

A. Làm đường vòng. B. Cầu treo.

C. Phá núi làm đường. D. Làm đường hầm.

Câu 10: Để khai thác tốt nguồn nước vùng núi, người ta thường:

A. Trồng rừng. B. Dẫn nước vào ruộng.

C. Làm thủy điện. D. Đắp đập ngăn dòng.

Câu 11:  Ngoài khai khoáng, trồng trọt, người dân vùng núi còn:

A.  Nuôi vịt. B.  Làm nghề thủ công .C.  Chài lưới. D.  Nuôi cá.

Câu 12:  Bộ mặt kinh tế miền núi thay đổi nhanh chóng khi xuất hiện:

A.  Các ngành kinh tế trọng điểm. B.  Các tuyến đường sắt, ô tô, đường hầm xuyên núi.

C.  Các ngành công nghiệp hiện đại. D.  Các chính sách phát triển miền núi.

Câu 13:  Ở vùng núi phát triển loại hình du lịch:

A.  Nghỉ dưỡng, trượt tuyết, leo núi.

B.  Nghỉ dưỡng, tắm sông, biển.

C.  Trượt băng nghệ thuật, leo núi.

D.  Leo núi, tham quan thiên nhiên và tắm biển.

Câu 14:  Nền kinh tế vùng núi phần lớn mang tính chất:

A.  Kinh tế tư bản. B. Tự cung tự cấp

C. Kinh tế cổ truyền D. Lưu truyền từ đời này sang đời khác

Câu 15:  Để khai thác tốt nguồn nước vùng núi, người ta thường:

A.  Đắp đập ngăn dòng. B.  Làm thủy điện.

C.  Dẫn nước vào ruộng. D.  Trồng rừng.

Câu 16:  Vùng núi nào ở nước nước ta có tuyết rơi vào mùa đông là:

A.  Mẫu Sơn, Ba Vì. B.  Tam Đảo, Mẫu Sơn.

C.  Tam Đảo, SaPa. D.  Mẫu Sơn, SaPa.

Câu 17: Nền kinh tế vùng núi chủ yếu mang tính chất:

A. Kinh tế hàng hóa. B. Kinh tế nhà nước. C. Tự cung tự cấp. D. Kinh tế tư bản.

Câu 18: Nguyên nhân chính khiến cho vùng núi ít người sinh sống là:

A. Độ cao. B. Độ dốc.

C. Đi lại khó khăn. D. Khí hậu khắc nghiệt.

Câu 19: Ngoài khai khoáng, trồng trọt, người dân vùng núi còn:

A. Nuôi cá. B. Chài lưới.

C. Làm nghề thủ công . D. Nuôi vịt.

Câu 20: Bộ mặt kinh tế miền núi thay đổi nhanh chóng khi xuất hiện:

A. Các ngành kinh tế trọng điểm.

B. Các tuyến đường sắt, ô tô, đường hầm xuyên núi.

C. Các ngành công nghiệp hiện đại. D. Các chính sách phát triển miền núi.

Câu 21:  Một giải pháp tốt để làm giao thông ở vùng núi là:

A.  Làm đường vòng. B.  Phá núi làm đường.C.  Cầu treo. D.  Làm đường hầm.

Câu 22:  Ngoài khai khoáng, trồng trọt, người dân vùng núi còn :

A. Nuôi vịt. B. Làm nghề thủ công

C. Chài lưới D. Nuôi cá

Câu 23: Một biện pháp để giao thông ở vùng núi đảm bảo an toàn cho người tham gia đi lại là:

A. Làm đường hầm B. Làm đường vòng

C. Phá núi làm đường D. Cầu treo.

Câu 24: Ở vùng núi phát triển loại hình du lịch:

A. Nghỉ dưỡng, tắm sông, biển. B. Leo núi, tham quan thiên nhiên và tắm biển.

C. Nghỉ dưỡng, trượt tuyết, leo núi. D. Trượt băng nghệ thuật, leo núi.

ĐÁP ÁN

1

A

6

A

11

B

16

D

21

D

2

C

7

D

12

B

17

C

22

B

3

C

8

D

13

A

18

C

23

A

4

A

9

D

14

B

19

C

24

C

5

B

10

A

15

D

20

B