Trắc nghiệm địa 7 bài 26: thiên nhiên châu phi có đáp án

Trắc nghiệm địa 7 bài 26: thiên nhiên châu phi có đáp án

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Trắc nghiệm địa 7 bài 26: thiên nhiên châu phi có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 7 BÀI 26:

THIÊN NHIÊN CHÂU PHI

Câu 1:  Lục địa châu Phi có độ cao trung bình:

A. 600m B. 650m C. 700m D. 750m

Câu 2:  Hai bán đảo lớn nhất của châu Phi là:

A.  Ma-đa-ga-xca và Xô-ma-li. B.  Ma-đa-ga-xca và Trung Ấn.

C.  Xô-ma-li và Xca-đi-na-vi. D.  Xca-đi-na-vi và Ban-Căng.

Câu 3:  Đặc điểm không phải của đường bờ biển châu Phi là:

A.  Ít bán đảo và đảo. B.  Ít vịnh biển. C.  Ít bị chia cắt. D.  Có nhiều bán đảo lớn.

Câu 4: Đặc điểm không phải của đường bờ biển châu Phi là:

A. Ít bán đảo và đảo. B. Ít vịnh biển.

C. Ít bị chia cắt. D. Có nhiều bán đảo lớn.

Câu 5: Châu Phi ngăn cách với Châu Á bởi Biển Đỏ và

A. Địa Trung Hải B. Biển Đen

C. Kênh đào Panama D. Kênh đào Xuyên.

Câu 6:  Vàng tập trung chủ yếu ở:

A.  Bắc Phi B.  Trung Phi C.  Nam Phi D.  Khắp châu Phi

Câu 7: Châu Phi có khí hậu nóng do:

A. Đại bộ phận lãnh thổ nằm ngoài hai đường chí tuyến.

B. Đại bộ phận lãnh thổ nằm giữa hai đường chí tuyến.

C. Có nhiều hoang mạc và bán hoang mạc.

D. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các dòng biển nóng ven bờ.

Câu 8:  Châu Phi là châu lục có nhiều:

A. Núi cao và đồng bằng thấp B. Rất ít núi cao và đồng bằng thấp

C. Núi trung bình và đồng bằng thấp D. Cả A, B, C đều sai

Câu 9: Hai bán đảo lớn nhất của châu Phi là:

A. Ma-đa-ga-xca và Xô-ma-li. B. Ma-đa-ga-xca và Trung Ấn.

C. Xô-ma-li và Xca-đi-na-vi. D. Xca-đi-na-vi và Ban-Căng.

Câu 10:  Kim cương tập trung chủ yếu ở:

A.  Bắc Phi B.  Trung Phi C.  Nam Phi D.  Khắp châu Phi

Câu 11:  Sông dài nhất châu Phi là:

A.  Nin. B.  Ni-giê. C.  Dăm-be-di. D.  Công-gô.

Câu 12:  Dạng địa hình chủ yếu ở châu Phi là:

A.  Bồn địa và sơn nguyên. B.  Sơn nguyên và núi cao. C.  Núi cao và đồng bằng. D.  Đồng bằng và bồn địa.

Câu 13:  Nguyên nhân làm cho hoang mạc Xahara lan ra sát biển là:

A. Nằm trên đường chí tuyến

B. Ít mưa

C.  Có dòng biển lạnh đi qua.

D. Tất cả đều đúng

Câu 14: Châu Phi có những loại khoáng sản chủ yếu:

A. Vàng, kim cương, uranium, sắt, đồng và phốt phát.

B. Dầu mỏ, khí đốt, đồng, vàng, kim cương và manga.

C. Vàng, kim cương, chì, đồng, sắt, apatit và uranium.

D. Dầu mỏ, vàng, đồng, kim cương, apatit và sắt.

Câu 15:  Châu Phi có những loại khoáng sản chủ yếu:

A.  Vàng, kim cương, uranium, sắt, đồng và phốt phát. B.  Dầu mỏ, khí đốt, đồng, vàng, kim cương và manga. C.  Vàng, kim cương, chì, đồng, sắt, apatit và uranium. D.  Dầu mỏ, vàng, đồng, kim cương, apatit và sắt.

Câu 16: Kim cương tập trung chủ yếu ở:

A. Bắc Phi B. Trung Phi C. Nam Phi D. Khắp châu Phi

Câu 17: Dạng địa hình chủ yếu ở châu Phi là:

A. Bồn địa và sơn nguyên. B. Sơn nguyên và núi cao.

C. Núi cao và đồng bằng. D. Đồng bằng và bồn địa.

Câu 18:  Châu Phi có khí hậu nóng do:

A.  Đại bộ phận lãnh thổ nằm ngoài hai đường chí tuyến. B.  Đại bộ phận lãnh thổ nằm giữa hai đường chí tuyến. C.  Có nhiều hoang mạc và bán hoang mạc. D.  Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các dòng biển nóng ven bờ.

Câu 19:   Châu Phi có nguồn tài nguyên nào giàu có?

A. Nhiều đồng bằng B. Nhiều sông lớn

C. Nhiều khoáng sản D. Nhiều tôm cá.

Câu 20:  Châu Phi có nhiều tài nguyên khoáng sản chủ yếu:

A. Kim cương, vàng B. Dầu mỏ, khí đốt C. Uranium D. Tất cả đều đúng

Câu 21: Châu Phi nối liền với châu Á bởi eo đất:

A. Pa-na-ma B. Xuy-e C. Man-sơ D. Xô-ma-li

Câu 22:  Châu Phi nối liền với châu Á bởi eo đất:

A.  Pa-na-ma B.  Xuy-ê C.  Man-sơ D.  Xô-ma-li

Câu 23: Châu Phi là châu lục lớn thứ

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 24: Sông dài nhất châu Phi là:

A. Nin. B. Ni-giê. C. Dăm-be-di. D. Công-gô.

Câu 25: Kim cương tập trung chủ yếu ở

A. Bắc Phi B. Trung Phi C. Nam Phi D. Khắp châu Phi

Câu 26:  Châu Phi là châu lục lớn thứ 3 trên thế giới, đứng sau châu lục nào?

A. Châu Á, châu Âu B. Châu Mĩ, châu Đại Dương

C. Châu Á, châu Mĩ D. Châu Âu, châu Mĩ

Câu 27:  Châu Phi là châu lục có diện tích lớn thứ mấy trên thế giới:

A.  1 B.  2 C.  3 D.  4

ĐÁP ÁN

1

D

6

B

11

A

16

C

21

B

26

C

2

A

7

B

12

A

17

A

22

B

27

C

3

D

8

B

13

D

18

B

23

C

4

D

9

A

14

A

19

C

24

A

5

A

10

C

15

A

20

D

25

B