Trắc nghiệm địa 7 bài 25: thế giới rộng lớn và đa dạng có đáp án

Trắc nghiệm địa 7 bài 25: thế giới rộng lớn và đa dạng có đáp án

4.8/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Trắc nghiệm địa 7 bài 25: thế giới rộng lớn và đa dạng có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 7 BÀI 25:

THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG

Câu 1: Sự phân chia các lục địa mang ý nghĩa về

A. Lịch sử. B. Tự nhiên. C. Kinh tế. D. Chính trị.

Câu 2:  Sự phân chia các lục địa mang ý nghĩa về:

A.  Kinh tế. B.  Chính trị. C.  Lịch sử. D.  Tự nhiên.

Câu 3: Trên thế giới có những đại dương:

A. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

B. Ấn Độ Dương, Thái Bình, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.

C. Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Biển Đông Dương và Bắc Băng Dương.

D. Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

Câu 4:  Để phân loại các quốc gia trên thế giới và đánh giá sự phát triển kinh tế - xã hội của từng nước, từng khu vực thì không dựa vào tiêu chí:

A.  Tỉ lệ tử vong của trẻ em. B.  Thu nhập bình quân đầu người.

C.  Cơ cấu kinh tế của từng nước. D.  Chỉ số phát triển con người (HDI).

Câu 5: Để phân loại các quốc gia trên thế giới và đánh giá sự phát triển kinh tế - xã hội của từng nước, từng khu vực thì không dựa vào tiêu chí:

A. Cơ cấu kinh tế của từng nước. B. Chỉ số phát triển con người (HDI).

C. Thu nhập bình quân đầu người. D. Tỉ lệ tử vong của trẻ em.

Câu 6:  Trên thế giới có mấy đại dương?

A.  6 B.  4 C.  5 D.  3

Câu 7:  Các quốc gia phát triển có thu nhập bình quân đầu người trên 2000USD/năm có tỉ lệ tử vong trẻ em:

A. Thường thấp B. Rất thấp

C. Cao D. Khá cao

Câu 8:  Đại dương rộng lớn nhất thế giới là:

A. Bắc Băng Dương. B. Ấn Độ Dương C. Đại Tây Dương D. Thái Bình Dương

Câu 9:  Châu lục nào vẫn chưa có dân cư sinh sống và lao động sản xuất?

A. Châu Nam Cực B. Châu Á C. Châu Âu D. Châu Úc

Câu 10:  Sự phân chia mang ý nghĩa lịch sử, kinh tế và chính trị là:

A.  Lục địa B.  Châu lục.

C.  Biển, đại dương D.  Đất liền và các đảo, quần đảo

Câu 11:  Thu nhập bình quân theo đầu người trên 20 000 USD/người, chủ yếu ở khu vực nào trên thế giới?

A.  Châu Á, châu Phi và châu Âu. B.  Châu Đại Dương, Nam Mĩ và châu Âu.

C.  Bắc Mĩ, châu Âu và châu Đại Dương. D.  Châu Âu, châu Á và Bắc Mĩ.

Câu 12: Phân chia các quốc gia trên thế giới thành các nhóm nước công nghiệp, nước nông nghiệp,… người ta dựa vào:

A. Thu nhập bình quân đầu người B. Cơ cấu kinh tế theo thành phần

C. Cơ cấu kinh tế D. Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ

Câu 13:  Thế giới có bao nhiêu châu lục?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 14: Thu nhập bình quân theo đầu người trên 20 000 USD/người, chủ yếu ở khu vực nào trên thế giới?

A. Châu Á, châu Phi và châu Âu. B. Châu Đại Dương, Nam Mĩ và châu Âu.

C. Bắc Mĩ, châu Âu và châu Đại Dương. D. Châu Âu, châu Á và Bắc Mĩ.

Câu 15:  Phân chia các quốc gia trên thế giới thành các nhóm nước công nghiệp, nước nông nghiệp,… người ta dựa vào:

A.  Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ B.  Cơ cấu kinh tế theo thành phần

C.  Cơ cấu kinh tế D.  Thu nhập bình quân đầu người

Câu 16: Trên thế giới có các lục địa:

A. Á - Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Ôx-trây-li-a, Nam Cực.

B. Á, Âu, Mĩ, Phi, Ôx-trây-li-a, Nam Cực.

C. Âu, Á, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Bắc Cực.

D. Phi, Mĩ, Ôx-trây-li-a và Đại dương, Nam Cực, Bắc Cực.

Câu 17: Trên thế giới có các châu lục:

A. Châu Á, châu Âu, châu Nam Cực, châu Phi và Châu Đại Dương.

B. Châu Á, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương và châu Nam Cực.

C. Châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ và châu Nam Cực.

D. Châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương và châu Nam Cực.

Câu 18:  Châu lục có nhiều quốc gia nhất là:

A.  châu Mĩ. B.  châu Âu. C.  châu Á. D.  châu Phi.

Câu 19: Châu lục có nhiều quốc gia nhất là:

A. châu Phi. B. châu Á. C. châu Âu. D. châu Mĩ.

Câu 20:  Châu lục lớn nhất trong các châu lục là:

A. Châu Âu B. Châu Á C. Châu Phi. D. Châu Mỹ

Câu 21:  Tỉ lệ tử vong của trẻ em thường rất thấp và chỉ số phát triển con người từ 0,7 đến gần bằng 1 là các nước có thu nhập bình quân đầu người:

A.  Từ 1 000 đến 5 000 USD/năm B.  Trên 20 000 USD/năm

C.  Từ 10 001 đến 20 000 USD/năm D.  Từ 5 001 đến 10 000 USD/năm

Câu 22: Sự phân chia mang ý nghĩa lịch sử, kinh tế và chính trị là:

A. Lục địa B. Châu lục.

C. Biển, đại dương D. Đất liền và các đảo, quần đảo

Câu 23: Tỉ lệ tử vong của trẻ em thường rất thấp và chỉ số phát triển con người từ 0,7 đến gần bằng 1 là các nước có thu nhập bình quân đầu người:

A. Từ 1 000 đến 5 000 USD/năm B. Từ 5 001 đến 10 000 USD/năm

C. Từ 10 001 đến 20 000 USD/năm D. Trên 20 000 USD/năm

Câu 24:  Thế giới có bao nhiêu lục địa?

A. 6 B. 5 C. 7 D. 4

Câu 25:  Trên thế giới có các châu lục:

A.  Châu Á, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương và châu Nam Cực.

B.  Châu Á, châu Âu, châu Nam Cực, châu Phi và Châu Đại Dương.

C.  Châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ và châu Nam Cực.

D.  Châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương và châu Nam Cực.

ĐÁP ÁN

1

B

6

B

11

C

16

A

21

B

2

D

7

B

12

C

17

D

22

B

3

A

8

D

13

C

18

D

23

D

4

C

9

A

14

C

19

A

24

A

5

A

10

B

15

C

20

B

25

D