Trắc nghiệm công dân 10 bài 8: tồn tại xã hội và ý thức xã hội có đáp án

Trắc nghiệm công dân 10 bài 8: tồn tại xã hội và ý thức xã hội có đáp án

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Trắc nghiệm công dân 10 bài 8: tồn tại xã hội và ý thức xã hội có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GDCD LỚP 10 BÀI 8:

TỒN TẠI XÃ HỘI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI

Câu 1: C. Mác viết: 'Cái cối xay quay bằng tay đưa lại cho xã hội phong kiến, cái cối xay chạy bằng hơi nước đưa lại cho xã hội có nhà tư bản công nghiệp".

Luận điểm này nhấn mạnh vai trò chủ yếu của yếu tố

A. Quan hệ sản xuất B. Tư liệu sản xuất C. Công cụ lao động D. Đối tượng lao động

Câu 2: Tồn tại xã hội bao gồm

A. Môi trường tự nhiên B. Dân số

C. Phương thức sản xuất D. A, B, C

Câu 3: Môi trường tự nhiên bao gồm

A. Điều kiện địa lý B. Của cải tự nhiên C. Nguồn năng lượng D. A, B, C

Câu 4: Đối tượng lao động là

A. Đất trồng B. Con trâu C. Người nông dân D. Cái cày

Câu 5: Người lao động là một yếu tố quan trọng của

A. Tư liệu sản xuất B. Đối tượng lao động C. Lực lượng sản xuất D. Tư liệu lao động

ĐÁP ÁN

1

C

2

D

3

D

4

A

5

C