Xác định số hạng, số hạng tổng quát của dãy

Xác định số hạng, số hạng tổng quát của dãy

4.5/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Xác định số hạng, số hạng tổng quát của dãy

Lý thuyết về Xác định số hạng, số hạng tổng quát của dãy

1. Xác định số hạng trong dãy

Phương pháp: Từ công thức của dãy $\left( {{u}_{n}} \right)$ ta có số hạng thứ $k$ ứng với $n=k$

Ví dụ: Cho dãy $\left( {{u}_{n}} \right)$: $\left\{ \begin{array}{l}
{u_1} = 1\\
{u_n} = 2{u_{n - 1}} - 3,\forall n \ge 2
\end{array} \right.$

Viết 3 số hạng đầu tiên của dãy.

Ta có: ${{u}_{1}}=1$, ${{u}_{2}}=2{{u}_{1}}-3=-1$, ${{u}_{3}}=2{{u}_{2}}-3=-5$

2. Xác định công thức tổng quát của một dãy cho trước

Phương pháp: Tìm quy luật của dãy, từ đó dự đoán công thức tổng quát.

Ví dụ: Cho dãy số có các số hạng đầu là: $ -2;0;2;4;6;... $ . Số hạng tổng quát của dãy số này có dạng?

Các số hạng kể từ số hạng thứ 2 đều có khoảng cách với nhau là $ 2 $ nên $ { u _ n }=\left( -2 \right)+2.\left( n-1 \right) $ .

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Cho dãy số $ ({ u _ n }) $ xác định bởi: $ \left\{ \begin{align} & { u _ 1 }=1 \\ & { u _ n }=2{ u _{n-1}}+3 \forall n\ge 2 \\ \end{align} \right. $ . Năm số hạng đầu của dãy là

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta có 5 số hạng đầu của dãy là:

$ { u _ 1 }=1; $ $ { u _ 2 }=2{ u _ 1 }+3=5 $ ; $ { u _ 3 }=2{ u _ 2 }+3=13; { u _ 4 }=2{ u _ 3 }+3=29 $

$ { u _ 5 }=2{ u _ 4 }+3=61 $ .

Câu 2: Cho dãy số $ ({ u _ n }) $ được xác định bởi $ { u _ n }=\dfrac{{ n ^ 2 }+3n+7}{n+1} $ . Năm số hạng đầu của dãy là

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ta có năm số hạng đầu của dãy

$ { u _ 1 }=\dfrac{{ 1 ^ 2 }+3.1+7}{1+1}=\dfrac{11} 2 $ , $ { u _ 2 }=\dfrac{17} 3 ,{ u _ 3 }=\dfrac{25} 4 ,{ u _ 4 }=7,{ u _ 5 }=\dfrac{47} 6 $.