Định luật bảo toàn khối lượng

Định luật bảo toàn khối lượng

4.8/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Định luật bảo toàn khối lượng

Lý thuyết về Định luật bảo toàn khối lượng

- Phát biểu định luật : Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng

- Áp dụng: Trong một phản ứng có n chất, kể cả chất phản ứng và sản phẩm, nếu biết khối lượng của (n – 1) chất thì tính được khối lượng chất còn lại

Giả sử phản ứng giữa A và B tạo ra C và D

$\begin{gathered}
  A + B \to C + D \hfill \\
   \to {m_A} + {m_B} = {m_C} + {m_D} \hfill \\ 
\end{gathered} $

Trong đó: ${{m}_{A}},\,{{m}_{B}},\,{{m}_{C}},\,{{m}_{D}}$ là khối lượng của mỗi chất

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Viết biểu thức biểu diễn định luật bảo toàn khối lượng của phản ứng giữa kim loại kẽm (Zn) và axit clohiđric HCl tạo ra chất kẽm clorua \[ ZnC{{l}_{2}} \] và khí hiđro ( \[ {{H}_{2}} \] )?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo định luật bảo toàn khối lượng: $ {{m}_{Zn}}+{{m}_{HCl}}={{m}_{ZnC{{l}_{2}}}}+{{m}_{{{H}_{2}}}} $

Câu 2: Biết rằng axit clohiđric có phản ứng với chất canxi cacbonat tạo ra chất canxi clorua, nước và khí cacbon đioxit. Một cốc đựng dung dịch axit clohiđric (1) và cục đá vôi (2) (thành phần chính là chất canxi cacbonat) được đặt trên một đĩa cân. Trên đĩa cân thứ hai đặt quả cân (3) vừa đủ cho cân ở vị trí thăng bằng.Bỏ cục đá vôi vào dung dịch axit clohiđric. Sau một thời gian phản ứng, cân sẽ thay đổi như thế nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Sau một thời gian phản ứng, cân sẽ lệch về phía (3). Vì trong phản ứng có một lượng khí cacbon đioxit thoát ra làm cho khối lượng hụt đi nên cân sẽ bị lệch về phía nặng hơn là bên cân (3)

Câu 3: Phát biểu nào sau đây về định luật bảo toàn khối lượng là đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Định luật bảo toàn khối lượng là : Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu đúng là: Tổng khối lượng sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng

Câu 5: Cho phản ứng giữa A và B tạo ra C và D. Biểu thức biểu diễn định luật bảo toàn khối lượng của phản ứng trên là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$ {{m}_{A}}+{{m}_{B}}={{m}_{C}}+{{m}_{D}} $

Câu 6: Cho phản ứng giữa X và Y tạo ra Z, T và N.

Biểu thức biểu diễn định luật bảo toàn khối lượng của phản ứng trên là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$ {{m}_{X}}+{{m}_{Y}}={{m}_{Z}}+{{m}_{T}}+{{m}_{N}} $

Câu 7: Khi phản ứng hóa học xảy ra có chất mới tạo thành nhưng tổng khối lượng của các chất vẫn không đổi là vì trong phản ứng hóa học

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khi phản ứng hóa học xảy ra có chất mới tạo thành nhưng tổng khối lượng của các chất vẫn không đổi là vì: Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi.