Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

4.9/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Lý thuyết về Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

- Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định.

Ví dụ: Chị M mua thịt, cá, rau để chuẩn bị cho bữa ăn.

- Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường hay có thể đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định.

Ví dụ: Ông K chăn nuôi vịt để bán cho nhà hàng ăn.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng mới mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định.

Câu 2: Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 44 thì cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định. Vậy đáp án đúng là hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường.

Câu 3: Trong nền sản xuất hàng hóa mục đích của sản xuất là để

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 43 thì trong nền sản xuất hàng hóa, mục đích của sản xuất là để tiêu dùng, để bán. Vậy đáp án đúng là tiêu dùng và để bán.

Câu 4: Những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến cầu là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đáp án đúng là giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu, phong tục tập quán.

Câu 5: Cung luôn tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 11 trang 44: Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định.

Câu 6: Trong nền kinh tế hàng hóa khái niệm cầu được gọi tắt cho cụm từ nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 43 thì cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định. Khái niệm cầu được hiểu là tên gọi tắt của nhu cầu có khả năng thanh toán, tức là nhu cầu mà người tiêu dùng cần mua, được bảo đảm bằng số lượng tiền mà họ có sẵn tương ứng. Vậy đáp án đúng là nhu cầu có khả năng thanh toán.

Câu 7: Khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định, tương ứng với giá cả và thu nhập xác định được gọi là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 43 thì cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định. Vậy đán án đúng là cầu.