Công dân với sự phát triển kinh tế

Công dân với sự phát triển kinh tế

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Công dân với sự phát triển kinh tế

Lý thuyết về Công dân với sự phát triển kinh tế

* Sức lao động

Sức lao động là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần được vận dụng trong quá trình sản xuất.

- Sức lao động gồm: thể lực và trí lực.

- Lao động là hoạt động có mục đích có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người.

* Đối tượng lao động

Đối tượng lao động là những yếu tố của giới tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhắm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người.

- Đối tượng lao động có hai loại: Đối tượng lao động có sẵn (gỗ, đất đai, khoáng sản…) và đối tượng lao động qua tác động của lao động (sợi để dệt vải, sắt thép, xi măng…)

- Cùng với sự phát triển của lao động sản xuất và khoa học kĩ thuật, đối tượng lao động ngày càng đa dạng, phong phú. Con người ngày càng tạo ra những nguyên vật liệu nhân tạo có tính năng theo ý muốn.

- Cần có ý thức sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái.

* Tư liệu lao động

Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của con người.

- Phân loại tư liệu lao động:

  + Công cụ lao động

  + Kết cấu hạ tầng

  + Hệ thống bình chứa

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Loại đã qua chế biến như sợi để dệt vải, sắt thép để chế tạo máy là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD trang 7 thì Đối tượng lao động được chia làm 2 loại:

- Loại đã trải qua tác động của lao động được cải biến ít nhiều như sợi dệt vải, sắt thép để chế tạo máy.

- Loại có sẵn trong tự nhiên như tôm cá dưới biển, gỗ trong rừng.

Vậy đáp án đúng là đối tượng lao động.

Câu 2: Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD trang7 : Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là đối tượng lao động. Vây đáp án đúng là đối tượng lao động.

Câu 3: Khả năng của lao động là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD trang 6 thì sức lao động là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất. Sức lao động khác với lao động. Sức lao động mới chỉ là khả năng của lao động, còn lao động là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực. Vậy đáp án đúng là sức lao động.

Câu 4: Sức lao động của con người là toàn bộ những

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD trang 6 thì toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất được gọi là sức lao đông. Vậy đáp án đúng là năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào trong quá trình sản xuất.

Câu 5: Loại có sẵn trong tự nhiên như quặng trong lòng đất, tôm cá dưới sông biển là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 11 trang 7 thì đối tượng lao động được chia làm 2 loại:

- Loại đã trải qua tác động của lao động được cải biến ít nhiều như sợi dệt vải, sắt thép để chế tạo máy.

- Loại có sẵn trong tự nhiên như tôm cá dưới biển, gỗ trong rừng. Vậy đáp án đúng là đối tượng lao động.

Câu 6: Đối tượng lao động được phân thành mấy loại?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 11 trang 7 thì đối tượng lao động được chia làm 2 loại:

- Loại đã trải qua tác động của lao động được cải biến ít nhiều như sợi dệt vải, sắt thép để chế tạo máy.

- Loại có sẵn trong tự nhiên như tôm cá dưới biển, gỗ trong rừng. Vậy đáp án đúng là đối tượng lao động.

Vậy đáp án đúng là 2 loại.

Câu 7: Sự tăng trưởng kinh tế gắn với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ sẽ đảm bảo cho sự

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 11 trang 9 thì phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ. Vậy đáp án đúng là phát triển kinh tế bền vững.

Câu 8: Một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu của con người là nội dung của khái niệm nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD trang 7 thì một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu của con người là tư liệu lao động. Vậy đáp án đúng là tư liệu lao động.

Câu 9: Trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, yếu tố giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD trang 8 thì trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, tư liệu lao động và đối tượng lao động bắt nguồn từ tự nhiên. Còn sức lao động với tính sáng tạo, giữ vai trò quan trọng và quyêt định nhất. Vậy đáp án đúng là sức lao động.

Câu 10: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất gồm

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo sách giáo khoa GDCD trang 6 thì Các yếu tố của quá trình sản xuất bao gồm 3 yếu tố đó là: Sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Vậy đáp án đúng là sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động.

Câu 11: Muốn tồn tại, con người phải có thức ăn, đồ mặc, nhà ở. Để có những thứ đó, con người phải lao động để tạo ra của cải vật chất. Điều đó thể hiện ý nào sau đây của sản xuất của cải vật chất?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo sgk GDCD trang 5 trong vai trò của sản xuất của cải vật chất thì sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại xã hội vì vậy muốn tồn tại, con người phải có thức ăn, đồ mặc, nhà ở. Để có những thứ đó, con người phải lao động để tạo ra của cải vật chất.

Vậy đáp án đúng là vai trò.

Câu 12: Hệ thống đường xá, cầu cống thuộc bộ phận nào của quá trình sản xuất?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hệ thống đường xá, cầu cống là kết cấu hạ tầng. Theo SGK GDCD trang 7 thì tư liệu sản xuất bao gồm: Công cụ lao động hay công cụ sản xuất, hệ thống bình chứa của sản xuất và kết cấu hạ tầng của sản xuất. Vậy đáp án đúng là tư liệu lao động

Câu 13: Sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ và công bằng xã hội là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 11 trang 9 thì phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội. Vậy đáp án đúng là phát triển kinh tế.

Câu 14: Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng trong quá trình sản xuất được gọi là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD trang 6: Toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất được gọi là sức lao động, Vậy đáp án đúng là sức lao động

Câu 15: Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người được gọi là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 6: Hoạt động có mục đích,có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người được gọi là lao động. Vậy đáp án đúng là lao động

Câu 16: Vải là đối tượng lao động của chủ thể nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 11 trang 7 thì đối tượng lao động là những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người.

Và vải là cái có sẵn thuộc về tự nhiên, người thợ may tác động vào vải để tạo ra quần áo, phục vụ cho bản thân mình và xã hội. Vậy đáp án đúng là thợ may.

Câu 17: Sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD trang 6 thì sức lao động khác với lao động. Sức lao động mới chỉ là khả năng của lao động, còn lao động là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực. Vậy đáp án đúng là lao động.

Câu 18: Yếu tố nào sau đây thuộc tư liệu sản xuất?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD trang 7 thì tư liệu sản xuất bao gồm: Công cụ lao động hay công cụ sản xuất, hệ thống bình chứa của sản xuất và kết cấu hạ tầng của sản xuất. Vậy đáp án đúng là công cụ lao động.

Câu 19: Tư liệu lao động được chia thành mấy loại?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD trang 7 thi tư liệu lao động chia làm 3 loại đó là công cụ lao động hay công cụ sản xuất, hệ thống bình chứa của sản xuất và kiến trúc thượng tầng của sản xuất. Vậy đáp án đúng là 3 loại.

Câu 20: Thông qua hoạt động sản xuất của cải vật chất, con người ngày càng  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 6 thì thông qua hoạt động sản xuất của cải vật chất thì con người ngày càng hoàn thiện và phát triển toàn diện. Vậy đáp án đúng là được hoàn thiện và phát triển toàn diện.