Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Lý thuyết về Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Điện trở của dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây dẫn.

Hai dây dẫn cùng chất liệu và cùng tiết diện: $\dfrac{{{R}_{1}}}{{{R}_{2}}}=\dfrac{{{\ell }_{1}}}{{{\ell }_{2}}}$

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Để xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài, bốn học sinh có nhận xét như sau, hỏi nhận xét nào đúng?

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Do dây dân tỉ lệ thuận với điện trở nên dây dẫn càng dài thì điện trở càng lớn.

Câu 2: Hai dây đồng có cùng tiết diện, chiều dài của dây thứ nhất là 6m, dây thứ hai 10m. Kết luận nào sau đây đúng khi so sánh điện trở hai dây?

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Do điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng loại vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây nên $ \dfrac{{{R}_{1}}}{{{R}_{2}}}=\dfrac{{{\ell }_{1}}}{{{\ell }_{2}}}=\dfrac{6}{10}\Rightarrow {{R}_{1}}=\dfrac{3}{5}{{R}_{2}} $.