Thấu kính hội tụ

Thấu kính hội tụ

4.7/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Thấu kính hội tụ

Lý thuyết về Thấu kính hội tụ

Thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần giữa.

Một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính.

Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính.

+  Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.

+ Tia tới song song với trục chính thì cho tia ló qua tiêu điểm.

+ Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Ký hiệu của thấu kính hội tụ là  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Thấu kính hội tụ được kí hiệu như hình 3.

Câu 2: Thấu kính có hai mặt cầu lồi làm bằng thủy tinh đặt trong không khí là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Thấu kính có hai mặt cầu lồi là loại thấu kính mép mỏng được gọi là thấu kính hội tụ.

Câu 3: Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia ló hội tụ.

Câu 4: Tiêu điểm của thấu kính hội tụ có đặc điểm

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tiêu điểm của thấu kính hội tụ có đặc điểm mỗi thấu kính có hai tiêu điểm đối xứng nhau qua thấu kính.

Câu 5: Tia tới đi qua quang tâm của thấu kính hội tụ cho tia ló

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tia tới qua quang tâm cho tia ló truyển thẳng.

Câu 6: Thấu kính hội tụ có đặc điểm và tác dụng nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Có phần giữa dày hơn phần rìa cho phép thu được ảnh Mặt Trời.

Câu 7: Tiêu cự của thấu kính hội tụ làm bằng thủy tinh có đặc điểm nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tiêu cự của thấu kính không thay đổi được.

Câu 8: Chiếu một tia sáng vào một thấu kính hội tụ. Tia ló ra khỏi thấu kính sẽ qua tiêu điểm nếu

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tia tới song song với trục chính thì tia ló ra khỏi thấu kính sẽ đi qua tiêu điểm.

Câu 9: Hãy cho biết phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về tính chất của thấu kính hội tụ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló truyền song song với trục chính.

Câu 10: Cho 1 tia sáng song song với trục chính của thấu kính hội tụ, đường truyền của tia sáng khi đi qua thấu kính được thể hiện đúng như hình nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tia sáng song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló ra đi qua tiêu điểm ảnh chính của thấu kính.

Câu 11: Vật liệu nào không được dùng làm thấu kính?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Thấu kính được làm từ vật liệu trong suốt.

Câu 12: Tiêu cự của thấu kính là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khoảng cách từ quang tâm đến tiêu điểm được gọi là tiêu cự của thấu kính.

Câu 13: Cho một thấu kính hội tụ, trục chính xy, xét 4 tia sáng được đánh số thứ tự như hình vẽ, tia sáng nào có đường truyền của tia sáng đi quang tâm thấu kính?  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tia sáng bất kì đi qua quang tâm của thấu kính thì truyền thẳng, tia sáng (1) và (2) thể trên hình vẽ hiện điều đó.

Câu 14: Thấu kính có một mặt cầu lồi, một mặt phẳng làm bằng thủy tinh đặt trong không khí là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Thấu kính có một mặt cầu lồi và một mặt phẳng là loại thấu kính mép mỏng được gọi là thấu kính hội tụ.

Câu 15: Một tia sáng đi qua tiêu điểm vật chính của thấu kính hội tụ, đường truyền của tia sáng khi đi qua thấu kính được thể hiện đúng như hình nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tia sáng đi qua tiêu điểm vật chính của thấu kính cho tia ló ra song song với trục chính của thấu kính.

Câu 16: Chiếu một tia sáng vào một thấu kính hội tụ. Tia đó ra khỏi thấu kính sẽ song song với trục chính, nếu

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tia tới đi qua tiêu điểm nằm ở trước thấu kính thì tia ló ra khỏi thấu kính sẽ song song với trục chính.

Câu 17: Có một điểm của thấu kính mà mọi tia sáng truyền tới đều truyền thẳng qua thấu kính, điểm đó gọi là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Có một điểm sáng của thấu kính mà mọi tia sáng truyền tới đều truyền thẳng qua thấu kính, điểm đó goi là quang tâm của thấu kính.

Câu 18: Chiếu đến thấu kính hội tụ một chùm tia tới song song, chùm tia ló hội tụ tại một điểm trên trục tương ứng với chùm tia tới. Điểm này gọi là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chiếu đến thấu kính hội tụ một chùm tia tới song song, chùm tia ló hội tụ tại một điểm trên trục tương ứng với chùm tia tới được gọi là tiêu điểm của thấu kính.

Câu 19: Câu nào sau đây là đúng khi nói về thấu kính hội tụ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Quang tâm của thấu kính cách đều 2 tiêu điểm.

Câu 20: Trục chính của thấu kính hội tụ có đặc điểm nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trong các tia tới vuông góc với thấu kính hội tụ, có một tia cho tia ló truyền thẳng không đổi hướng được gọi là trục chính.