Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

Lý thuyết về Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

1. Giá trị tài nguyên sinh vật

- Tài nguyên thực vật của nước ta có giá trị nhiều mặt: cung cấp gỗ; cây cho tinh dầu, nhựa; thực phẩm; cây dược phẩm; sản xuất tiểu thủ công nghiệp; cho cành và hoa;…

- Giá trị của các loài động vật cũng vô cùng to lớn: Làm thức ăn, làm thuốc, làm đẹp cho con người,…

2. Bảo vệ tài nguyên rừng

- Rừng nguyên sinh vật ở Việt Nam hiện nay còn rất ít, suy giảm về thành phần loài và số lượng loài. Tỉ lệ rừng che phủ hiện còn rất thấp khoảng 35-38%.

- Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách và luật để bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng.

3. Bảo vệ tài nguyên động vật

Hiện nay rất nhiều loài động vật đã bị hủy diệt, nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng ở cả trên đất liền và trên biển.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Các loại cây: Đinh lim, sến, táu, lát hoa, gụ có giá trị sử dụng là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 2:  Theo giá trị sử dụng cây cẩm lai thuộc nhóm cây nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 3:  Trong chính sách, luật bảo vệ và phát triển rừng, vùng núi dốc tỉ lệ che phủ rừng phải đạt

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 4:  Theo giá trị sử dụng các cây nào dưới đây thuộc nhóm cây thuốc?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 5:  Tỉ lệ che phủ rừng hiện nay của nước ta khoảng

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 6: Nhóm cây nào dưới đây cho tinh dầu và nhựa?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 7: Nhóm cây nào dưới đây được dùng làm nguyên liệu sản xuất thủ công nghiệp?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 8: Bảo vệ rừng là trách nhiệm của ai?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 9: Ở nước ta có bao nhiêu loài động vật cần được bảo vệ khỏi nguy cơ tuyệt chủng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 10: Ngọc Trai là sản phẩm có giá trị lấy từ

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
 • Liên hệ
 • Privacy Policy
 • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532