Định luật phản xạ ánh sáng

Định luật phản xạ ánh sáng

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Định luật phản xạ ánh sáng

Lý thuyết về Định luật phản xạ ánh sáng

Hình của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của một vật tạo bởi gương.

Hiện tượng tia sáng gặp mặt gương bị hắt trở lại được gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng, tia sáng hắt trở lại gọi là tia phản xạ.

Định luật phản xạ ánh sáng:

+ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới.

+ Góc phản xạ bằng góc tới.

Tia SI là tia tới, tia IR là tia phản xạ

IN là pháp tuyến (đường thẳng vuông góc với mặt gương)

Góc $\widehat{SIN}=i$ được gọi là góc tới.

Góc $\widehat{N\text{IR}}=i'$ được gọi là góc phản xạ

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Hiện tượng phản xạ ánh sáng là hiện tượng

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 2: Góc tới là góc tạo bởi

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 3: Vật liệu nào sau đây không có tác dụng phản xạ ánh sáng như mặt gương?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 4: Trong hiện tượng phản xạ ánh sáng, độ lớn góc tới và góc phản xạ có mối quan hệ như thế nào?  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 5: Góc phản xạ là góc tạo bởi

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 6: Trong hình vẽ sau, tia phản xạ IR ở hình vẽ nào đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 7: Vật liệu nào sau đây có tác dụng phản xạ ánh sáng như mặt gương?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 8: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng phản xạ ánh sáng?

1. Chiếu đèn pin lên tấm kính, ta thấy bên kia tấm kính cũng có ánh sáng.

2. Chiếu đèn pin lên mặt gương phẳng ta thấy có ánh sáng trên tường trước gương.

3. Chiếu đèn pin lên mảnh vải ta thấy sau mảnh vải có ánh sáng.

4. Chiếu đèn pin từ không khi vào nước thấy ánh sáng bị gãy khúc ở mặt tiếp xúc giữa không khí và nước.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 9: Chiếu một tia tới lên gương phẳng với góc tới $ i={{30}^{o}} $ thì góc phản xạ i' bằng

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 10: Theo định luật phản xạ ánh sáng thì góc tạo bởi tia phản xạ và pháp tuyến với gương tại điểm tới có đặc điểm

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 11: Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, tia phản xạ thu được nằm trong mặt phẳng nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 12: Mối quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ là?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
 • Liên hệ
 • Privacy Policy
 • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532