Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

4.5/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Lý thuyết về Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

I. CÁC PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN Ở NGƯỜI

- Phản xạ có điều kiện có thể được hình thành ở trẻ mới sinh từ rất sớm. Ví dụ:

+ Phản xạ mút tay ở trẻ

+ Trẻ nghe tiếng hát ru kết hợp với nhịp vỗ đều làm trẻ ngủ

+ Mùi sữa thơm cùng với vòng tay mẹ dấu hiệu để trẻ nhận ra mẹ, dần phân biệt được người lạ và người quen

- Đa số các phản xạ trên đều dần dần bị ức chế và hình thành các phản xạ mới khi trẻ lớn dần.

- Bên cạnh việc hình thành phản xạ mới thì cũng xảy ra quá trình ức chế phản xạ, nếu phản xạ đó không còn cần thiết với đời sống.

- Sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện là hai quá trình thuận nghịch có mối quan hệ mật thiết với nhau. →  Giúp cơ thể thích nghi với điều kiện sống luôn thay đổi.

- Ở người, học tập, rèn luyện, xây dựng các thói quen, tập quán, nếp sống tốt chính là sự kết hợp của 2 quá trình hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện.

II. VAI TRÒ CỦA TIẾNG NÓI VÀ CHỮ VIẾT

1. Tiếng nói và chữ viết cũng là tín hiệu gây ra các phản xạ có điều kiện cấp cao

- Người không chỉ tiết nước bọt khi nhìn thấy thức ăn mà khi ta nghe nói đến 1 loại thức ăn ngon hoặc thức ăn có vị chua (khế, chanh…) ta cũng tiết nước bọt.

- Người biết chữ khi đọc những hàng chữ hoặc đoạn văn in trong sách báo có thể bộc lộ cảm xúc (vui, buồn, phẫn nộ…)

→ Tiếng nói và chữ viết có thể giúp ta mô tả sự vật, trình bày các hiện tượng mà không cần có sự vật cũng làm cho người nghe, người đọc tưởng tượng được.

→ Tiếng nói và chữ viết cũng là tín hiệu của sự vật nhưng thuộc hệ thống tín hiệu thứ 2, chúng có thể gây ra các phản xạ có điều kiện cấp cao. 

2. Tiếng nói và chữ viết là phương tiện để con người giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau

- Giúp con người tích lũy ngày càng nhiều kinh nghiệm và trở thành kho tàng quý báu của nhân loại → xây dựng xã hội ngày một văn minh.

III. TƯ DUY TRỪU TƯỢNG 

- Nhờ có tiếng nói và chữ viết, con người đã trừu tượng hóa các sự vật, các hiện tượng cụ thể.

- Từ những cái chung của sự vật, con người khái quát hóa chung thành khái niệm được diễn đạt bằng các từ và hiểu được nội dung ý nghĩa của nó .

Tư duy trừu tượng

- Con người có khả năng phân tích các sự vật, hiện tượng của thế giới xung quanh dựa trên những khái niệm mà không cần tiếp xúc với thực tiễn.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Mối quan hệ giữa độ tuổi của con người khi còn nhỏ tới lúc trưởng thành và số lượng phản xạ có điều kiện là gì?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phản xạ có điều kiện là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện và rút kinh nghiệm.

Trẻ càng lớn, số lượng phản xạ có điều kiện xuất hiện càng nhiều và phức tạp.

Câu 2: Phương tiện nào giúp con người trên khắp thế giới có thể giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tiếng nói và chữ viết là công cụ để mọi người trên khắp thế giới có thể giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống, trong lao động và sản xuất.

Câu 3: Khả năng tư duy trừu tượng chỉ có ở đối tượng nào trong sinh giới?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khả năng khái quát hóa và trừu tượng hóa khi xây dựng khái niệm là cơ sở cho tư duy trừu tượng và tư duy bằng khái niệm, chỉ có ở con người.

Câu 4: Hệ thống tín hiệu thứ hai của sự vật bao gồm những yếu tố nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tiếng nói và chữ viết cũng là tín hiệu của sự vật nhưng thuộc hệ thống tín hiệu thứ 2, chúng có thể gây ra các phản xạ có điều kiện cấp cao.

Câu 5: Ở người, sự học tập, rèn luyện, xây dựng hay thay đổi các thói quen có cơ chế thần kinh là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phản xạ có điều kiện là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện và rút kinh nghiệm.

Ở người, sự học tập, rèn luyện, xây dựng hay thay đổi các thói quen là kết quả của quá trình hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện.

Câu 6: Tiếng nói và chữ viết được gộp chung thành

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ngôn ngữ bao gồm tiếng nói và chữ viết.