Pronunciation: /s/ và /ʃ/

Pronunciation: /s/ và /ʃ/

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Pronunciation: /s/ và /ʃ/

Lý thuyết về Pronunciation: /s/ và /ʃ/

 

Pronunciation: /s/ và /ʃ/

 1. Âm /s/

 • Cách phát âm âm /s/ bằng cách đặt đầu lưỡi sau hàm răng nhưng không chạm vào răng, sau đó nhẹ nhàng đẩy hơi giữa hai hàm răng và tạo ra âm tiếng như huýt gió, hoặc tiếng xì.

 • Ví dụ: singer /ˈsɪŋə(r)/, swim /swɪm/, ...

 1. Âm /ʃ/

 • Là phụ âm vô thanh.

 • /ʃ/ là phụ âm vô thanh, khi phát âm đưa lưỡi hướng về phía hai hàm răng nhưng không chạm vào răng, đẩy hơi từ họng qua lưỡi và giữa hai hàm để bật ra ngoài (khi đặt tay trước miệng sẽ thấy hơi bật ra). Chú ý khi đẩy hơi thì không làm rung cổ họng, hay không làm rung dây thanh quản

 • Ví dụ: sugar /ˈʃʊɡə(r)/, sheet /ʃiːt/

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phần gạch chân trong ‘shopping’ được phát âm là /ʃ/; phần gạch chân trong các từ còn lại được phát âm là /s/.

Câu 2: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in the following question.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phần gạch chân trong ‘small’ được phát âm là /s/; phần gạch chân trong các từ còn lại được phát âm là /ʃ/.