Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

4.9/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Lý thuyết về Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

I. Bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam (1926 – 1927) (Giảm tải)

II. Tân Việt Cách mạng đảng (7/1928) và Việt Nam Quốc dân đảng (1927 – 1930)

III. Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929

- Hoàn cảnh lịch sử:

 • Những năm 1928 – 1929, phong trào dân tộc dân chủ phát triển mạnh mẽ.
 • Tháng 3/1929, một số hội viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kì thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên.
 • Tại Đại hội lần thứ nhất Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đoàn đại biểu Bắc Kì kiến nghị thành lập Đảng Cộng sản nhưng không được chấp thuận.

- Sự ra đời các tổ chức cộng sản:

 • Ngày 17/6/1929, đại biểu các tổ chức cộng sản miền Bắc thành lập Đông Dương Cộng sản đảng, thông qua Tuyên ngôn, Điều lệ, ra báo Búa liềm làm cơ quan ngôn luận.
 • Tháng 8/1929, hội viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Trung Quốc và Nam Kì thành lập An Nam Cộng sản đảng.
 • Tháng 9/1929, các đảng viên tiên tiến của Đảng Tân Việt tách ra thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

   - Ý nghĩa:

 • Đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân và sự phát triển của khuynh hướng cách mạng vô sản ở Việt Nam.
 • Là bước chuẩn bị cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Tình hình phát triển của phong trào dân tộc và dân chủ cuối năm 1928 đầu năm 1929 đặt ra yêu cầu gì cho cách mạng Việt Nam ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 2: Năm 1929, nội bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã có sự phân hóa thành các tổ chức cộng sản nào ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 3: Số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện lịch sử gì dưới đây ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 4: Thành phần chính của Tân Việt Cách mạng Đảng là giai cấp nào ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 5: Địa bàn hoạt động chủ yếu của Tân Việt cách mạng Đảng là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 6: Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản Đảng là báo

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 7: Nhân tố nào đã tác động đến sự phân hóa của nội bộ Tân Việt cách mạng Đảng ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 8: Sau một thời gian hoạt động, nội bộ Tân Việt Cách mạng đảng đã có sự đấu tranh giữa hai xu hướng tư tưởng đó là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 9: Mục tiêu đấu tranh của Việt Nam Quốc dân đảng (1927 - 1930) là gì?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 10: Tổ chức tiền thân của Đông Dương Cộng sản liên đoàn là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 11: Tổ chức nào được coi là đại diện tiêu biểu nhất của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản ở Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 12: Tổ chức tiền thân của Tân Việt Cách mạng đảng là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
 • Liên hệ
 • Privacy Policy
 • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532