Nhật Bản

Nhật Bản

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Nhật Bản

Lý thuyết về Nhật Bản

1. Kinh tế

a) Giai đoạn 1945 – 1952

Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế:

- Biện pháp: thực hiện 3 cuộc cải cách lớn:

 • Thủ tiêu chế độ tập trung kinh tế, giải tán các “Daibátxư”.
 • Cải cách ruộng đất.
 • Dân chủ hóa lao động.

- Kết quả: 1950 - 1951, kinh tế đạt mức trước chiến tranh.

b) Giai đoạn 1952 – 1973

- Giai đoạn 1952 - 1960: kinh tế phát triển nhanh.

- Giai đoạn 1960 - 1973: kinh tế phát triển “thần kì”.

- Đầu những năm 70, trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới.

* Nguyên nhân khiến nền kinh tế Nhật Bản phát triển:

- Con người là nhân tố quyết định hàng đầu.

- Vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của nhà nước.

- Các công ty, tập đoàn tư bản năng động, có tầm nhìn xa, quản lí tốt và khả năng cạnh tranh cao.

- Áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật vào sản xuất. 

- Chi phí quốc phòng thấp (<1% GDP) nên có điều kiện tập trung vốn đầu tư cho kinh tế.

- Tận dụng các yếu tố bên ngoài để phát triển: viện trợ của Mĩ, lợi dụng chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam để làm giàu,…

* Những hạn chế và khó khăn của kinh tế Nhật Bản:

- Lãnh thổ không rộng, nghèo tài nguyên, ngành công nghiệp hầu như phụ thuộc vào nguồn nguyên, nhiên liệu nhập khẩu.

- Cơ cấu vùng kính tế, ngành kinh tế mất cân đối.

- Luôn gặp sự cạnh tranh quyết liệt của Mĩ, Tây Âu, Trung Quốc, các nước công nghiệp mới,…

c) Giai đoạn 1973 – 1991

- Từ năm 1973, sự phát triển kinh tế thường xen với những giai đoạn suy thoái ngắn.

- Nửa sau thập niên 80, Nhật Bản trở thành siêu cường tài chính số một thế giới.

d) Giai đoạn 1991 – 2000

- Kinh tế lâm vào tình trạng suy thoái, nhưng Nhật Bản vẫn là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới.

2. Đối ngoại

a) Giai đoạn 1945 – 1952

Liên minh chặt chẽ với Mĩ: 

- Hiệp ước hòa bình Xanphranxico.

-  Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật.

b) Giai đoạn 1952 – 2000

- Liên minh chặt chẽ với Mĩ: Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật kéo dài vĩnh viễn.

- Đa dạng hóa quan hệ ngoại giao:

 • Năm 1956, Nhật Bản bình thường hóa quan hệ với Liên Xô và trở thành thành viên của Liên hợp quốc.
 • Học thuyết Phucưđa (1977) và Kaiphu (1991): tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN.
 • Học thuyết Miyadaoa (1993) và Hasimôtô: coi trọng quan hệ với Tây Âu, mở rộng hoạt động đối ngoại với các đối tác khác trên phạm vi toàn cầu, chú trọng quan hệ với các nước Đông Nam Á.

- Đầu những năm 90, Nhật Bản nỗ lực vươn lên thành cường quốc chính trị để tương xứng với vị thế siêu cường kinh tế.

3. Khoa học – kĩ thuật

- Mua bằng phát minh sáng chế: Năm 1986 là 6 tỉ USD.

- Tập trung vào lĩnh vực sản xuất ứng dụng dân dụng.

- Đến 1992, phóng 49 vệ tinh và hợp tác với Mĩ, Liên bang Nga trong nhiều chương trình vũ trụ.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Sự kiện nào sau đây đánh dấu chấm dứt chế độ chiếm đóng của quân Đồng minh trên lãnh thổ Nhật Bản?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 2:
Năm 1968, nền kinh tế Nhật Bản vươn lên vị trí nào trong thế giới tư bản?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 3: Nhân tố quyết định đến sự phát triển "thần kì" của nền kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 4: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hình kinh tế Nhật Bản thời kì 1973 - 1980?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 5: Đặc điểm nổi bật của tình hình Nhật Bản những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 6: Từ những năm 70 cho đến cuối thế kỉ XX, kinh tế Nhật Bản đứng sau quốc gia nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 7:  Trong năm 1951, Nhật Bản đã kí kết với Mĩ hiệp ước nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 8: Nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế, Nhật Bản coi trọng đến yếu tố nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 9: Từ những năm 70 của thế kỉ XX trở đi, Nhật Bản trở thành

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 10: Đầu những năm 70 của thế kỉ XX, về kinh tế, Nhật Bản đạt được thành tựu nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 11: Hai sự kiện xảy ra đồng thời trong năm 1956 và có ý nghĩa quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 12:  Từ đầu năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 13: Để xứng đáng với vị thế siêu cường kinh tế, từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, Nhật Bản nỗ lực vươn lên trở thành một cường quốc về

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 14:
Học thuyết nào dưới đây đánh dấu sự thay đổi trong chính sách ngoại giao của Nhật Bản những năm 70 của thế kỉ XX?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 15: Một trong ba cuộc cải cách lớn về kinh tế do Bộ chỉ huy tối cao lực lượng Đồng minh (SCAP) thực hiện tại Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 16: Trong những năm 1960 - 1973, nền kinh tế Nhật Bản có đặc điểm gì?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 17: Trong những năm 1991 - 2000, Nhật Bản hợp tác có hiệu quả với quốc gia nào sau đây trong các chương trình vũ trụ quốc tế?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 18:  Sau Chiến tranh thế giới thứ II, lực lượng quân đội nước nào chiếm đóng Nhật Bản dưới danh nghĩa lực lượng Đồng minh?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 19: Một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 20:
Trong giai đoạn 1991 - 2000, Nhật Bản đã thi hành chính sách ngoại giao 

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 21: Khoa học - kĩ thuật và công nghệ Nhật Bản chủ yếu tập trung vào lĩnh vực

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 22: Trong những năm 1952 - 1973, Nhật Bản tìm cách đẩy nhanh sự phát triển khoa học - kĩ thuật bằng cách

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 23: Chính sách đối ngoại xuyên suốt của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
 • Liên hệ
 • Privacy Policy
 • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532