Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Lý thuyết về Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

a. Nội dung khái quát quan hệ cung - cầu

Quan hệ cung - cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua hay giữa những người sản xuất với những người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ.

b. Biểu hiện của nội dung quan hệ cung - cầu:

- Cung – cầu tác động lẫn nhau

   + Khi cầu tăng → sản xuất mở rộng → cung tăng

   + Khi cầu giảm → sản xuất thu hẹp → cung giảm

- Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường

   + Khi cung > hơn cầu → giá giảm

   + Khi cung < hơn cầu → giá tăng

   + Khi cung = cầu → giá ổn định

- Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu

   + Khi giá tăng → sản xuất mở rộng → cung tăng

   + Khi giá giảm → sản xuất thu hẹp → cung giảm

⇒ giá cả và cung tỉ lệ thuận với nhau

   + Khi giá tăng → cầu giảm

   + Khi giá giảm → cầu tăng

⇒ giá cả và cầu tỉ lệ nghịch với nhau.

c. Vai trò của quan hệ cung - cầu

- Lí giải vì sao giá cả và giá trị hàng hoá không ăn khớp với nhau.

- Là căn cứ để các doanh nghiệp quyết định mở rộng hay thu hẹp sản xuất

   + Khi giá tăng thì các doanh nghiệp → Mở rộng sản xuất.

   + Khi giá giảm thì các doanh nghiệp → Thu hẹp sản xuất

- Giúp người tiêu dùng lựa chọn việc mua hàng hoá phù hợp.

   + Khi nào nên mua hàng hoá: Cung > cầu

   + Khi nào không nên mua hàng hoá: Cung < cầu

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Phương án nào dưới đây là đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 44, 45 thì cung nhỏ hơn cầu, giá cả thị trường thường cao hơn giá trị hàng hóa trong sản xuất. Vậy đáp án đúng là giá cả tăng do cung nhỏ hơn cầu.

Câu 2: Mối quan hệ giữa cung và giá cả là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 45 thì giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung – cầu. Về phía cung, khi giá cả tăng lên, các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, lượng cung tăng lên và ngược lại. Vậy đáp án đúng là giá cao thì cung tăng.

Câu 3: Khi cầu tăng sản xuất mở rộng dẫn đến cung tăng là nội dung của biểu hiện nào trong quan hệ cung – cầu?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 44, 45 thì cung- cầu tác động lẫn nhau: Khi cầu tăng sản xuất mở rộng dẫn đến cung tăng và ngược lại. Vậy đáp án đúng là cung – cầu tác động lẫn nhau.

Câu 4: Khi cầu giảm sản xuất thu hẹp dẫn đến cung giảm là nội dung của biểu hiện nào trong quan hệ cung – cầu?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 44, 45 thì cung- cầu tác động lẫn nhau: Khi cầu tăng sản xuất mở rộng dẫn đến cung tăng và ngược lại khi cầu giảm xuống, sản xuất, kinh doanh thu hẹp, lượng cung hàng hóa giảm xuống. Vậy đáp án đúng là cung cầu tác động lẫn nhau.

Câu 5: Khi cung lớn hơn cầu và khi cung nhỏ hơn cầu thì đều ảnh hưởng đến

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khi cung > cầu thì giá cả giảm. Khi cung < cầu thì giá hàng hóa tăng. Khi cung lớn hơn cầu và khi cung nhỏ hơn cầu thì đều đều ảnh hưởng đến giá cả thị trường.

Câu 6: Mối quan hệ giữa cầu và giá cả là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 45 thì giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung – cầu. Về phía cầu, khi giá cả giảm xuống thì cầu có xu hướng tăng và ngược lại giá cả tăng thì cầu giảm. Vậy đáp án đúng là giá cao thì cầu giảm.

Câu 7: Yếu tố nào ảnh hưởng đến cung mang tính tập trung nhất?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trong các yếu tố trên thì giá cả ảnh hưởng lớn đến cung.