Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

Lý thuyết về Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

- Tin tưởng và chấp hành đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.

- Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn, coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

- Ra sức trau dồi phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh kiến thức khoa học – kĩ thuật hiện đại để thực hiện ước mơ làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh.

- Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, biết phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Chủ thể nào phải có trách nhiệm đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa?

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Công dân chính là chủ thể phải có trách nhiệm đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.