Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

Lý thuyết về Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

1. Vị trí địa lí và địa hình

a) Vị trí địa lí

- Tiếp giáp:

   + Khu vực Đông Nam Á, khu vực Trung Á, khu vực Tây Nam Á.

   + Tiếp giáp với vịnh Ben-gan, biển A-rap, Ấn Độ Dương.

b) Địa hình

Nam Á có 3 miền địa hình:

- Phía bắc là hệ thống dãy Hi-ma-lay-a cao và đồ sộ dạy theo hướng tây bắc - đông nam.

- Phía nam là sơn nguyên Đê-can tương đối thấp và bằng phẳng. Hai rìa phía đông và phía tây là dãy Gát Đông và Gát Tây.

- Nằm giữa là đồng bằng Ấn-Hằng.

2. Khí hậu, sông ngòi và cảnh quan tự nhiên

- Khí hậu: đại bộ phận Nam Á nằm trong đới khí hậu nhiệt đới gió mùa. Tuy nhiên có sự phân hóa đa dạng:

   + Đồng bằng và sơn nguyên thấp khí hậu thay đổi theo mùa: mùa đông lạnh khô, mùa hạ nóng ẩm.

   + Các vùng núi cao phân hóa phức tạp theo độ cao.

   + Vùng tây bắc Ấn Độ và Pa-ki-xtan có khí hậu nhiệt đới khô.

- Sông ngòi: dày đặc có các hệ thống sông lớn là sông Ấn, sông Hằng, sông Bra-ma-pút.

- Cảnh quan: rừng nhiệt đới ẩm, xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1:  Nam Á tiếp giáp với những khu vực nào của châu Á?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nam Á tiếp giáp với 3 khu vực phía đông giáp Đông Nam Á, phía bắc tiếp giáp với Trung Á, phía đông bắc tiếp giáp với Đông Á và phía tây bắc tiếp giáp với Tây Nam Á.

Câu 2: Trên vùng núi cao Hi-ma-lay-a, khí hậu phân hóa theo

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trên vùng núi cao Hi-ma-lay-a, khí hậu phân hóa theo độ cao.

Câu 3: Phía Bắc của lãnh thổ Nam Á là dãy núi nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phía Bắc của lãnh thổ Nam Á là dãy Hi-ma-lay-a chạy dọc biên giới.

Câu 4: Dạng địa hình nào giữa đây nằm kẹp giữa hai dãy núi Gát Tây và Gát Đông?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nằm kẹp giữa hai dãy núi Gát Tây và Gát Đông là sơn nguyên Đê-can.

Câu 5:  Nam Á có mấy dạng địa hình khác nhau?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nam Á có 3 dạng địa hình khác nhau: phía bắc là hệ thống dãy Hi-ma-lây-a, phía nam là sơn nguyên Đề-can và ở giữa là đồng bằng Ấn-Hằng.

Câu 6: Đại bộ phận Nam Á nằm trong đới khí hậu nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đại bộ phận Nam Á nằm trong đới khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Câu 7:  Ở giữa của Nam Á là miền địa hình nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Miền địa hình ở giữa là đồng bằng Ấn-Hằng rộng và bằng phẳng, chảy từ bờ biển A-rap đến bờ vịnh Ben-gan dài hơn 3000km, bề rộng từ 250km đến 350km.

Câu 8:  Gió mùa mùa đông có hướng nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Gió mùa mùa đông ở khu vực Nam Á có hướng Đông Bắc.

Câu 9:  Nam Á có các kiểu cảnh quan nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nam Á có các kiểu cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm, xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao.

Câu 10:  Nam Á tiếp giáp với đại dương nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phía đông nam, nam, tây nam và tây của Nam Á tiếp giáp với Ấn Độ Dương.